Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Sibrenne Wagenaar | 25-05-2021 | Article Rating | (0) reacties

Het ABC ontwerpmodel – een prototype als check bij de doelgroep

ABC ontwerpmodel

 

Ons boek ‘Blended Leren Ontwerpen’ is beschikbaar! Je kunt het hier bestellen. Jaaaa, we kunnen het natuurlijk niet genoeg onder de aandacht brengen 😏. Vorige week waren we ‘on tour’ en hebben we het boek persoonlijk aan 3 LOSmakers overhandigd. Met elk van hen hadden we ook een leuk gesprek over blended leren. Zo stelde Suzanne Zuijderduijn ons de vraag hoe je goed kunt aansluiten bij de doelgroep.

Een heel relevante vraag want je kunt nog zo’n optimale blend ontwerpen, als deze blend qua inhoud of vorm niet aansluit… We raden vaak aan om te werken met persona’s: leef je goed in de deelnemer in, maak een concrete schets en pak deze er regelmatig even bij tijdens het ontwerpen. Wat je ook kunt doen is de doelgroep al betrekken bij het ontwerpen.. een meer relationele benadering. 

Welk ontwerpmodel kan je dan goed gebruiken? In een eerdere blog hebben we het 3P ontwerpmodel beschreven als hulpmiddel om innovatief te ontwerpen. Nu lichten we het ABC ontwerpmodel eruit: 

Een zes-stappen-aanpak die je als ontwerpgroep gebruikt om tot een prototype ontwerp te komen. Je maakt daarbij gebruik van zes leerstrategieen en bijbehorende synchrone en asynchrone activiteiten. Dit prototype toets je vervolgens bij je doelgroep.

 In onderstaand filmpje geeft ik een korte schets van de stappen in dit ontwerpmodel:

Nog een korte toelichting:

ABC staat voor ‘Arena Blended Connected’ en is ontwikkeld door een universiteit in de UK. Zes leertypes uit onderzoek van professor Laurillard (2021) staan centraal: acquisitie, samenwerken, discussiëren, onderzoeken, oefenen en produceren.

In het ABC model zijn deze zes leertypes vertaald naar zowel ‘traditionele’ als online leeractiviteiten. Aan de hand van een stappenplan ga je met een ontwerpgroep aan het werk. Je bedenkt kort ‘in een tweet’ wat de kern van het leertraject is dat je gaat ontwerpen, om vervolgens in negentig minuten een visueel storyboard van je leerinterventie te maken. Nog concreter zijn de zes ontwerpstappen:

  1. Bepaal de focus. Kijk naar het gewenste resultaat en formuleer met elkaar in 140 tekens (een tweet) de essentie van de leerinterventie. Deze tweet kun je al kort toetsen bij de doelgroep.
  2. Maak een spinnenweb met de zes leertypes. In welke mate wil je ‘collaboration’ meenemen in je ontwerp? En hoe belangrijk lijkt je ‘practice’ om het gewenste resultaat bij de deelnemers te bereiken?
  3. Brainstorm over leeractiviteiten. Per leertype geeft het model voorbeelden van synchrone en asynchrone leeractiviteiten.
  4. Maak nu een visueel storyboard voor het pad wat de deelnemers gaan doorlopen (‘the learner journey’). Je bepaalt de volgorde van de leeractiviteiten.
  5. Dan komt het tot slot aan op het toetsen van het storyboard bij de toekomstige doelgroep en andere belanghebbenden. In termen van design thinking kun je een prototype testen.

Mij spreekt het model aan door enerzijds de relationele benadering die erin zit: samen met een ontwerpgroep aan de slag en toewerken naar een prototype dat je kunt toetsen bij de deelnemers. Misschien kun je een visueel storyboard maken of een mock-up? Een product dat deelnemers helpt om al wat in de te ontwerpen ervaring te stappen. Daarnaast vind ik het ontwerpen vanuit 6 leertypes prettig. Die stimuleren je om als ontwerper een stuk verder te denken dan het aanbieden van inhoud en verwerking middels opdrachten. Stel dat je ‘produceren’ als belangrijke leerstrategie vormgeeft in je leertraject, wat zouden dan producten zijn waar de deelnemers ook echt mee geholpen zijn? 

In ons boek vind je een uitwerking van een ontwerp gemaakt met het ABC model. Er is ook een zeer uitgebreide website met materialen, voorbeelden en blogs. De moeite waard om eens mee te experimenteren!


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: