Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-02-2021 | Article Rating | (0) reacties

Moeten we blockchain technologie gebruiken voor het dissemineren van open educational resources?

Artikelen over blockchain technologie en onderwijs hebben meestal betrekking op het gebruik van deze technologie voor het op een veilige en betrouwbare manier registreren van certificaten en andere getuigschriften. Volgens Rory McGreal, hoogleraar Open Educational Resources aan de Athabasca University, kan blockchain technologie ook een rol spelen bij het vastleggen en verspreiden van open educational resources. Ik ben daar nog niet van overtuigd.

Open educational resources zijn leermaterialen die tot het publieke domein behoren, met een open licentie die ervoor zorgt dat gebruikers zonder kosten de materialen mogen hergebruiken, aanpassen en opnieuw delen. Open educational resources kunnen een belangrijke rol vervullen bij het vergroten van de toegankelijkheid van kennis.

Volgens Rory McGreal kan blockchain technologie het mogelijk maken om de beschikbaarheid van meer betaalbare, rechtvaardige en kwalitatief hoogstaande educatieve inhoud internationaal te waarborgen. Open educational resources kunnen als “blocks” op een veilige en eerlijke manier worden gedeeld. Blockchain technologie faciliteert samenwerking en transacties op een veilige manier. Het originele werk kan niet worden verwijderd of veranderd. Veranderingen kunnen op een transparante manier gemonitord worden. Het risico op plagiaat wordt daarmee gereduceerd. Je weet altijd wie de originele auteur is.

Dit betekent volgens McGreal dat met blockchain gecreëerde bronnen online een onveranderlijk karakter zullen hebben. Alle aanpassingen blijven bewaard, veilig en permanent.

McGreal meent dat het gebruik van blockchain voor open educational resources nog een ander belangrijk voordeel heeft: je kunt veel kwalitatief goed open onderwijsmateriaal makkelijker vinden zodat er sprake is van minder verspilling. Blockchain zou de toegankelijkheid van open educational resources, ondergebracht in openbaar toegankelijke, gedistribueerde wereldwijde kennisdatabases, effectief kunnen ondersteunen.

Er zijn echter ook nog de nodige uitdagingen te overwinnen, meent McGreal. Deze hebben onder meer te maken met juridische vragen over de eigendom van de gegevens, het voorkomen van het publiceren kwalitatief slechte content, het energieverbruik (dit schijnt ook afhankelijk te zijn van de gebruikte technologie), beperkingen van de opslagruimte en de behoefte aan bescherming van de privacy.

Mijn opmerkingen

Ik ben niet overtuigd van de voordelen van blockchain technologie voor het opslaan en toegankelijk maken van leermaterialen. Soms wil je materialen aan kunnen passen, zonder dat de vorige versie bewaard blijft. Materialen raken verouderd en moeten kunnen worden verwijderd. Het kan onbeheersbaar worden als zeer veel versies van een bron in de keten bestaan. Werken de eigenschappen van blockchain niet eerder beperkend voor open educational resources dan bevorderend?

Verder kan ik me er niets bij voorstellen dat je makkelijker zoekt binnen een blockchain dan binnen een ander type opslagplaats. Het makkelijk doorzoekbaar maken van content heeft volgens mij met andere factoren te maken dan met het type platform dat je kiest om open educational resources op te slaan.

The post Moeten we blockchain technologie gebruiken voor het dissemineren van open educational resources? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: