Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Welke gewoontes heb je nodig om effectief vanuit thuis te kunnen werken?

Ik werk alweer meer dan drie maanden voornamelijk vanuit thuis (vandaag trouwens niet). En dat bevalt me grosso modo goed. Beschik ik over vijf gewoontes waarover mensen die productief vanuit huis werken volgens Stephanie Vozza beschikken?

Thuis werken heeft een aantal risico’s. De scheiding tussen werk en privé kan diffuser worden (met stress als gevolg), je hebt niet altijd een werkplek die ‘ARBO-proof’ is, het risico op afleiding is groot en je kunt je geïsoleerd voelen. Dit kan ten koste gaan van je gezondheid en van de kwaliteit van je werk. Tegelijkertijd heb je meer autonomie en vrijheid. Wat vaak motiverend werkt.

Stephanie Vozza schrijft in FastCompany dat effectief thuis werken om ‘5 habits’ vraagt. Ik zal aangeven in welke mate ik deze gewoontes heb.

Richt een standaard werkplek in

Vozza stelt dat het belangrijk is om een standaard werkplek te creëren, ook als je op meerdere plekken in je huis moet werken. Richt je werkplek op dezelfde manier in, inclusief bijvoorbeeld een foto van je partner of huisdier. Dankzij deze herhaling krijgt je brein het signaal dat de werk-modus ‘aan’ staat. Gebruik ook een papieren lijst met taken. Dat is gemakkelijker te gebruiken dan technologische checklists. Je focust je er gemakkelijker door.

Deze gewoonte herken ik, al heb ik nooit een foto op mijn bureau (noch een papieren takenlijst). Ik zou dit zelfs verder willen doortrekken. Doe net alsof je naar je werk gaat. Dus op dezelfde tijd op staan, zelfde type kleding aan, enzovoorts. Dergelijke regelmaat vind ik heel belangrijk om mijn werk te kunnen doen.

Ontdoe je van laagwaardige activiteiten

Dat zijn bijvoorbeeld e-mails, vergaderingen, protocollen en papierwerk die veel capaciteit vergen. Deze ‘laagwaardige activiteiten’ vormen een drempel belangrijk en betekenisvol werk uit te voeren. Het verminderen van deze last vraagt om een verschuiving in mentaliteit en taal. Ontwikkel een tweede natuur om onnodige zaken direct te verwijder (‘verwijder, tenzij’).

Dit staat uiteraard los van thuis werken. Ik vind het ook makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alle mails zijn ook ‘laagwaardig’. Bovendien kan ik veel meer ‘laagwaardige’ of zeer afleidende activiteiten bedenken. Maar inderdaad: kritisch kiezen wat belangrijk is, en wat niet, helpt bij het aanbrengen van focus.

Neem ruimte

Pauzes nemen gedurende de dag is belangrijk. We weten alleen niet of het verstandig is vaak en lange pauzes te nemen. Het zou aan te raden zijn om geen getimede pauzes te nemen, maar meer intuïtief  aandacht te besteden aan je individuele interne signalen. Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt te verdrinken in gesprekken of als je zin hebt in cafeïne.

Ik ben zelf heel erg van een vast ritme. Van lunchen op vaste tijdstippen. Ik neem weinig pauze. Maar ik probeer wel voldoende te bewegen.

Email met tussenpozen

Kies je momenten wanneer je email beantwoordt. Ontwikkel een routine om op gezette tijden je mail te raadplegen en af te handelen. Laat je in elk geval niet de hele dag afleiden door mail.

Dit punt staat ook los van thuis werken. Ik herken het wel. Het met tussenpozen mailen is ook afhankelijk van het aantal afspraken en klussen dat ik op een dag heb cq wil afhandelen. Ook nu geldt: dit punt kun je verbreden naar heel veel andere manieren van interacteren.

Creëer een ‘uitklokritueel’

De productiviteit kan afhangen van de indeling in bepaalde onderdelen. Dat schijnt een vitale gewoonte te zijn van professionals die van huis uit werken. Ontwikkel daarom een routine om je werkdag visueel af te sluiten. Bijvoorbeeld door werkspullen echt op te ruimen in een kast. En kondig hardop aan dat je stop met werken. Bijvoorbeeld ten opzichte van je huisgenoot.

Dit is wel een mooie. Ik doe dit zelf nog niet, behalve op vrijdagmiddag (klok, klok).

Gewoontes en bekwaamheden zijn ongetwijfeld van belang om effectief thuis te werken. Een aantal ‘habits’ staat ook los van thuis werken. Volgens mij zijn er ook nog meer bekwaamheden te bedenken. Maar verder zijn de omstandigheden waarin je verkeert volgens mij ook van grote invloed op de vraag of je productief thuis kunt werken (bijvoorbeeld voldoende fysieke ruimte om rustig te kunnen werken, geen gehorig huis, geen kleine kinderen die je aandacht vragen, enzovoorts).

 


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: