Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-02-2016 | Article Rating | (0) reacties

Mislukt ‘iPad’-project als casus gastcollege implementatie

Gisteravond heb ik in het kader van de post-HBO opleiding e-learning van Fontys weer een gastcollege verzorgd over de implementatie van e-learning. Daarbij hebben deelnemers onder meer gewerkt aan de casus van wat ten onrechte een mislukt ‘iPad’-project wordt genoemd.


Mis je factoren in het implementatiemodelIk had de deelnemers gevraagd vooraf informatie over mijn implementatiemodel te bestuderen. Na een korte aanvullende inleiding ben ik eerst ingegaan op vragen die men over dit model had. Een aantal vragen hadden zij al in de online leeromgeving gesteld. Zoals de vraag of je bij het ontwerpen van e-learning ook al rekening moet houden met deze factoren. Mijn reactie daarop was: ja, want de implementatie start al in een initiële fase. Niet pas als bijvoorbeeld een leertraject is ontworpen.

Vervolgens hebben we via de Woordwolk-optie van Mentimeter gekeken of er factoren in het model missen (zie afbeelding). Een aantal deelnemers wilde communicatie als aparte factor opnemen, maar wat mij betreft valt deze onder ‘mensen & cultuur’ (net als ‘awareness’). Faciliteiten vallen bij mij verder onder ‘leiderschap & strategie’ omdat het de organisatieleiding is die de benodigde middelen vrij moet maken voor de implementatie van e-learning. Het karakter van e-learning vind ik een interessante. Het maakt nogal wat uit of je organisatiebreed een digitale leeromgeving wilt implementeren, of op opleidingsniveau gebruik gaat maken van online formatieve toetsen. Hierbij gaat het echter om het resultaat dat je wilt bereiken. En dat is een onderdeel van mijn model.

Daarna zijn we gaan kijken naar de casus van de mislukte, grootschalige, invoering van iPads en Pearson-content bij een Californisch schooldistrict.

Tenslotte hebben we aan de hand van eigen voorbeelden van de aanwezigen (inclusief mijn ervaringen) een aantal van de zes factoren nogmaals doorgenomen.

Hieronder vind je mijn slides.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: