Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-02-2016 | Article Rating | (0) reacties

Hoe je online video op een effectieve manier voor leren kunt gebruiken

Vanmiddag heb ik deelgenomen aan een webinar over de rol van online video bij blended learning. Ik heb Merrill’s first principles of instruction gebruikt om te verkennen hoe je online video op een effectieve manier kunt inzetten.

We schieten er namelijk niets mee op als we niet-effectieve, passieve, hoorcolleges vervangen door niet-effectieve online video’s. Hoe kun je video’s op een effectieve manier bij blended en online leren inzetten? David Merrill onderscheidt op basis van onderzoek vijf principes voor effectieve instructie. Toegepast op online video luiden deze:

  1. Gebruik online video’s om lerenden bij authentieke problemen te betrekken. Introduceer dus bijvoorbeeld een echt probleem via een gefilmde casus.
  2. Gebruik online video voor het activeren van voorkennis. Dat vond ik eigenlijk de meest complexe vorm. Dikwijls gebruik je namelijk voorkennistoetsen hiervoor. Pedro de Bruyckere suggereerde via Twitter om video’s als advanced organizer in te zetten. Hiermee breng je aan het begin structuur aan in complexe leerstof, bijvoorbeeld door achtergrondinformatie te geven die lerenden kunnen helpen betekenis te geven aan de leerstof. Ik vrees overigens dat lerenden deze video’s snel over zullen slaan. Je kunt lerenden natuurlijk ook digitaal een verhaal laten maken van eigen ervaringen of -en die tip kreeg ik via twitter- lerenden zelf video’s laten zoeken over het onderwerp.

    kardonsch: @wrubens studenten/leerlingen zelf een video laten zoeken over thema/onderwerp om zo voorkennis re activeren?

  3. Demonstreer nieuwe kennis via video. Illustreer concepten, doe handelingen voor.
  4. Laat lerenden video’s maken waarin zij het geleerde verwerken. Waarin zij laten zien dat zij het geleerde kunnen toepassen (in een gesimuleerde omgeving).
  5. Gebruik online video om nieuwe kennis te integreren. Laat lerenden bijvoorbeeld via video reflecteren op het geleerde. Of laat hen video’s maken van authentieke beroepssituaties waarin zij het geleerde toepassen (in verband met privacy kunnen hier haken en ogen aan vast zitten).

Verder heb ik benadrukt dat je online video’s vooral ook met andere leeractiviteiten moet verrijken om effectief te kunnen zijn. Nearpod gebruikt online video’s bijvoorbeeld in combinatie met opdrachten, discussies, polls en recent ook virtuele ‘field trips’ om een krachtige leerervaring te faciliteren.

Hieronder vind je mijn slides.

Hier vind je de video-opname.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: