Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-02-2016 | Article Rating | (0) reacties

Verdwijnt het opleidingsinstituut als schakel op het gebied van een leven lang leren?

Dankzij internet betreden nieuwe spelers de markt van een leven lang leren. Een kenmerk daarbij is dat deze spelers docenten rechtstreeks in contact brengen met deelnemers. Een spannende ontwikkeling die ook vragen oproept ten aanzien van mijn eigen dienstverlening, waarbij ik jullie reactie op prijs stel.

Marketplace

Foto: © Mazirama, Depositphotos

Time heeft een lezenswaardig artikel gepubliceerd over Udemy. Udemy is een platform waar docenten tegen betaling cursussen aanbieden. Dat betekent dat individuele docenten betaald krijgen voor de cursusafname, en niet een opleidingsinstituut (uiteraard krijgt Udemy een stuk van de taart). Een enkele docent is daar inmiddels rijk van geworden. Het betreft hier wel een “witte raaf”. Gemiddeld verdienen docenten $ 8000 aan de cursussen. De goedkoppste cursus kost $ 28.

Inmiddels maken ruim tien miljoen deelnemers uit meer dan 190 landen gebruik van zo’n 40.000 cursussen.

Een aantal opvallende zaken uit het artikel zijn:

  • Udemy positioneert zich terecht niet al als goedkoper alternatief van het regulier onderwijs (waarvoor studenten in de VS hoge schulden voor opbouwen), maar als vorm van continue professionele ontwikkeling. De focus ligt op praktijkgerichte bekwaamheden, al kun je er ook cursussen voor je “persoonlijke ontwikkeling” volgen. Dertig procent van de deelnemers maakt van dit laatste type cursussen gebruik.
  • Volgens Udemy zijn mensen best bereid om te betalen voor cursussen als zij deze cursussen als economische kans zien.
  • Je bent als docent in staat om een veel groter publiek te bereiken dan normaal.
  • Wat betreft didactiek ligt het accent op het in eigen tijd en tempo bekijken van online video. De beste docenten beantwoorden daarnaast vragen via een openbare chat.
  • Eén van de belangrijkste issues is het illegaal kopiëren (en openbaar verspreiden) van content die docenten hebben gemaakt. Dit is volgens Time een belangrijk risico voor Udemy omdat het business model voornamelijk berust op content. Als docenten menen dat Udemy hun content onvoldoende beschermt, dan kunnen zij volgens Time het platform wel eens massaal gaan verlaten.
  • Udemy is nog steeds niet winstgevend. Zij hebben in vier financieringsrondes $ 113 miljoen opgehaald. Dit geld is nog lang niet opgemaakt. Eind 2017-begin 2018 hoopt men winstgevend te zijn.
  • Udemy richt zich ook op bedrijven, niet alleen op individuele afnemers.

Udemy is exemplarisch voor organisaties die met name de markt van ‘een leven lang leren’ aan het opschudden zijn (voor zover erkende diploma’s en certificaten minder relevant zijn). Als deze ontwikkeling doorzet kunnen opleidingsinstituten wel eens de Free Record Shop achternagaan. Niet dat alle opleidingsinstituten zullen uiteraard verdwijnen. Kwalitatief goede en op speciale markten gerichte muziekwinkels bestaan immers ook nog steeds. Je moet je echter profileren en onderscheiden.

De nadruk op content en het betrekkelijk zwakke didactische concept maken Udemy overigens tot een kwetsbare speler. Los van het feit dat content gemakkelijk gekopieerd en illegaal verspreid kan worden, is heel veel content ook vrij beschikbaar (mits je in staat bent effectief te cureren). Het is de vraag wat voor content en welke services Udemy en haar concullega’s uniek maken.

Tegelijkertijd zetten deze initiatieven mij persoonlijk ook aan het denken. Het is betrekkelijk gemakkelijk geworden om zelfs zonder tussenkomst van een platform als Udemy leeractiviteiten te verzorgen.

Zou er bijvoorbeeld belangstelling zijn als ik een reeks van vier verdiepende en interactieve webinars zou verzorgen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ‘technology enhanced learning’?

Zou ik me dan moeten richten op een exclusieve groep deelnemers van bijvoorbeeld 25 personen die elk bijvoorbeeld € 300 betalen (met interactie en bewijs van deelname), of op een groter publiek die elk bijvoorbeeld € 50 betalen (zonder interactie en bewijs van deelname)? Een kleinere, meer exclusieve groep, is gemakkelijker te organiseren, bij een grotere groep deelnemers komt meer “geregel” kijken. Tegelijkertijd is het wel een toegankelijker aanbod.

Wat vinden jullie? Reageren kan ook via mijn contactformulier.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: