Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-02-2016 | Article Rating | (0) reacties

Stand van zaken online onderwijs in de VS

Elk jaar voert de Babson Survey Research Group in opdracht van onder meer Pearson onderzoek uit naar de stand van zaken van online leren in het Amerikaanse hoger onderwijs. Een aantal zaken valt op.

Online Report CardVolgens de onderzoekers is sprake van een online cursus als 80% van de leerinhouden online wordt verstrekt, en er eigenlijk geen face-to-facebijeenkomsten worden verzorgd.

Zij constateren dat de geleidelijke groei in deelname aan online onderwijs gestaag doorzet, ook nu steeds minder mensen in de VS zich inschrijven voor hoger onderwijs. In 2012 nam 25,9% deel aan minimaal 1 online cursus, in 2013 was dat 27,1% terwijl in 2014 28,4% van de studenten deelnam aan minstens 1 online cursus. In totaal gaat het om ruim 5,8 miljoen studenten. Daarvan volgt bijna de helft volledig online onderwijs.

Er zijn overigens grote verschillen tussen publieke en private (met en zonder winstoogmerk) instellingen (zie afbeelding).

Verder valt op dat bijna tweederde van de ondervraagde ’academic leaders’ het eens is met de stelling dat online onderwijs kritisch is voor de lange termijn strategie van de instelling. Verleden jaar lag dit percentage echter hoger. Het zijn met name de respondenten van private instellingen met winstoogmerk die online onderwijs minder strategisch belangrijk vinden.
Tegelijkertijd lijkt men wel meer vertrouwen te hebben in de kwaliteit online onderwijs. 17% vindt de resultaten van online onderwijs (veel) beter dan face-to-face onderwijs, terwijl bijna 29% de resultaten van online onderwijs (veel) slechter vindt.

42,3% van de respondenten vindt ‘blended cursussen’ meer beloftevol dan volledig online cursussen, terwijl 12,1% het niet eens is met deze stelling.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de acceptatie van online onderwijs door docenten. Daaruit blijkt onder andere dat 60,1% van de respondenten van instellingen met meer dan 10.000 online studenten aangeeft dat docenten online onderwijs heeft geaccepteerd. Bij onderwijsinstellingen met (veel) minder online studenten ligt dit percentage nog lager.

Opvallend zijn ook de cijfers over massive open online courses. Het aantal instellingen dat MOOCs daadwerkelijk aanbiedt is gestegen naar 11,3% (in 2014 was het percentatge 8%). Het percentage instellingen dat van plan is een MOOC aan te bieden bedraagt slechts 2,3% (tegen 5,6% in 2014). Ongeveer 60% geeft expliciet aan geen plannen voor MOOCs te hebben.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: