Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-04-2020 | Article Rating | (0) reacties

De complexiteit van de online pedagogische relatie

Leren is een cognitief en sociaal proces. Het cognitieve aspect is over het algemeen prima online te faciliteren. Het sociale proces is lastiger online mogelijk te maken. En dan met name het realiseren van de pedagogische relatie tussen docent en lerende als cruciaal element voor dit sociale proces.

Gisteren schreef ik over een onderzoek waarin naar voren kwam dat de meeste lerenden het huidige onderwijs op afstand niet prettig ervaren. In een uitvoerige reactie wees Maria Trepp daarbij op een interview met hoogleraar Justus Uitermark.

Emotionele energie

Uitermark haalt hierin socioloog Randall Collins aan die veel onderzoek heeft gedaan naar interactie. Collins stelt dat fysiek samenzijn noodzakelijk is voor het opwekken van ‘emotionele energie’. Dit type energie vormt dan het fundament van betekenisvolle sociale relaties. Volgens Uitermark kun je dit online wel deels ondervangen (bijvoorbeeld via live online interactie zoals videobellen), maar is dat niet eindeloos vol te houden.

Uitermark stelt dat je daarom ook ‘scholing’ niet alleen online kunt organiseren. ‘Kennisoverdracht’ kun je wel online faciliteren. Maar het genereren van sociale verbondenheid, van een bepaalde betrokkenheid,  van een relatie met anderen en het bevorderen van motivatie, is veel moeilijker.

Uitermark verwijst daarbij ook expliciet naar live, synchroon, online communiceren. Hij ervaart zelf dat je hiermee ook met anderen kunt lachen en discussiëren. De hoogleraar verwacht echter dat de nieuwigheid en de gedeelde corona-ervaringen hier aan bijdragen. De motiverende effecten hiervan zijn tijdelijk van aard. Verder ziet hij ook beperkingen:

Je kunt je niet afscheiden en met iemand op de bank gaan zitten, of in de keuken. Nu zie je op je scherm dat mensen afhaken, iets anders gaan doen.

Daarnaast grijpen mensen ook weer terug op oude communicatiemiddelen, zoals de telefoon.

Wederzijdse afhankelijkheid

Justus Uitermark signaleert tegelijkertijd ook meer verbondenheid “omdat we dit ook allemaal voortdurend aan den lijve ervaren én real-time die ervaringen kunnen delen via whatsapp of signal, videoconferencing of sociale media“. Hij meent dat het corona-virus ons doordringt van wederzijdse afhankelijkheidsrelaties.

Ik ervaar zelf ook het motiverende en verbindende effect van het elkaar kunnen zien dankzij videobellen, nu face-to-face ontmoeten niet mogelijk is. Maar inderdaad: er kan ook sprake zijn van het ‘novelty effect‘.

Transactional distance

Ik denk dat Uitermark een belangrijk punt aansnijdt. Zijn punt heeft naar mijn mening ook te maken met Michael Moore’s theorie van ‘transactional distance‘:  de psychologische of communicatieve ruimte die de docent van lerenden scheidt in de onderlinge transactie, die plaatsvindt in de gestructureerde of geplande leersituatie.

Je moet en kunt hierbij bij online leren rekening houden. In deze blogpost geef ik daar ook handreikingen voor. Verder kun je ook bij online leren allerlei maatregelen treffen voor het bevorderen van de motivatie van lerenden. Zie: Hoe kun je lerenden bij online leren gemotiveerd houden?

Pedagogische relatie

Desalniettemin is het online opwekken van ‘emotionele energie’ ingewikkeld. Dat geldt met name voor interacties die te maken hebben met de pedagogische relatie tussen de docent en de individuele lerende, op jongere leeftijd. Het bemoedigende gesprek als het even niet meezit, het onmiddellijk kunnen reageren, de schouderklop, het leggen van een hand op een arm. Dit bijvoorbeeld:

Dit kun je online niet evenaren. Mede daarom is volledig online leren met volwassenen beter te realiseren dan met jongeren, en zou ik normaliter voor het basis- en voortgezet onderwijs nooit kiezen voor volledig online leren op afstand.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: