Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-09-2015 | Article Rating | (0) reacties

Gaat het bij leren met ICT niet ook om user experience?

User experience is een gevleugelde term binnen de marketingwereld. Maar volgens mij is dit fenomeen ook relevant voor leren met ICT. In deze blog post licht ik dat toe.

Het afgelopen weekend kwam ik via een blog post van Pedro De Bruyckere een presentatie van Polle de Maagt -“Prime Minister bij Ministry of World Domination“- tegen over het belang van ‘user experience” (UX). Nadat ik deze presentatie had bekeken, realiseerde ik me dat de aanbevelingen in feite ook betrekking hebben op leren en ICT.

Volgens Wikipedia kan ‘user experience’ als volgt worden omschreven.

User Experience (UX) involves a person’s emotions and attitudes about using a particular product, system or service. (bron: Wikipedia)

Het gaat in feite om het realiseren van binding met je doelgroep, sociale verbondenheid, om het creëren van een belevenis. Als je daar in slaagt, dan bevordert dat de intrinsieke motivatie van je doelgroep om product, systeem of service duurzaam af te nemen of te gebruiken.

User experience heeft daarbij niet alleen te maken met gebruikersgemak of een fraaie interface, maar vooral ook hoe een organisatie of instelling omgaat met de gebruikers. User experience beïnvloedt in sterke mate hoe tevreden je doelgroep is.

Volgens de Tilburgse Gentenaar Polle de Maagt leggen we zo veel focus op nieuwe technologische ontwikkelingen dat we vergeten om klanten vriendelijk te helpen, “en de stoep mooi” aan te vegen. In zijn presentatie geeft hij vier aanbevelingen om daadwerkelijk gebruik te maken van UX. Ik zal deze aanbevelingen relateren aan leren met behulp van ICT.

 1. Begin eens met je eigen product te gebruiken
  Neem eens deel aan je eigen online en blended leeractiviteiten. Ervaar hoe het is om je in te schrijven voor en deel te nemen aan een webinar of online cursus.
 2. Menselijkheid als gewoonte, niet als project
  Reageer authentiek en oprecht naar je gebruikers. Verwacht niet dat je binding kunt realiseren middels uitsluitend geautomatiseerde communicatie (zoals automatische welkomstberichten of automatische feedback). Mensen zijn sociale wezens (de meeste wel, althans), en hebben ook behoefte aan echt contact. Synchrone communicatietools, zoals live video sessies, zijn daar bijvoorbeeld erg geschikt voor. Maar ook (niet-taakgebonden) conversaties via sociale media-achtige functionaliteiten.
 3. Een pleidooi voor geklooi
  Hieronder wordt verstaan dat je niet altijd een plan, procedure of strategie hoeft te hebben. Ga aan de slag, en kijk wat het wordt. En ja: daarbij gaat wel eens wat mis. Maar daar leer je juist van.
 4. Gedrag en data in plaats van managementporn en gut feeling
  Analyseer gedrag en gebruik betekenisvolle data om gedrag te analyseren, en op basis daarvan gerichte acties te ondernemen. Ook binnen de wereld van onderwijs en opleiden worden statistieken en betekenisloze rapportages gebruikt om het management tevreden te stellen. We moeten voorkomen dat learning analytics eenzelfde lot beschoren zal zijn. Verzamel en analyseer gericht data, en handel vervolgens.

Door te investeren in UX, bevorder je de intrinsieke motivatie van lerenden. En dat leidt tot meer ‘studie succes’ en een beter rendement.

Hieronder vind je Polle’s slides.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: