Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-07-2019 | Article Rating | (0) reacties

De onderliggende filosofie van ‘unschooling’

Je kunt terecht kritiek hebben op het traditionele onderwijs. Verdiep je echter ook in de onderliggende filosofie van de kritiek, en van de alternatieven die worden geformuleerd. Zo blijkt de ‘unschooling’-beweging overeenkomsten te hebben met de visie op crypto currency.

Sinds jaar en dag is er kritiek op het traditionele onderwijs. Deze kritiek wordt vanuit meerdere perspectieven geuit. Eén van die perspectieven is meer ideologisch van aard. Onderwijs wordt daarbij bijvoorbeeld gezien als manier om jongeren klaar te stomen voor het functioneren binnen ons kapitalistische systeem.

Henry Giroux, onder andere, schreef over het verborgen curriculum: niet openlijk nagestreefde doelen -normen, waarden en overtuigingen- van het onderwijs. Paulo Freire publiceerde zijn “pedagogie van de onderdrukten” . En begin jaren zeventig schreef Ivan Illich bijvoorbeeld zijn Deschooling Society, waarin hij pleitte voor het ontmantelen van de onderdrukkende structuur van het schoolsysteem. Mensen zouden bevrijd moeten worden van de verlammende gevolgen van een levenslange institutionalisering.

Unschooling

Een andere onderwijsfilosofie met fundamentele kritiek op het traditionele onderwijs is die van de ‘unschooling’. Deze benadering gaat er vanuit dat lerenden vooral zelf activiteiten moeten kiezen waarmee zij leren. Leren zou op een natuurlijke manier moeten plaatsvinden via spel, dankzij nieuwsgierigheid, levenservaringen, en dergelijke.

Graham Smith schrijft dat deze onderwijsfilosofie aan populariteit wint, net als de beweging van het thuisonderwijs. Smith signaleert ook parallellen met de opkomst van de Bitcoin. Zo heeft de vader van de ‘Bitcoin Familie’, Didi Taihuttu onlangs een bijdrage geleverd aan de Homeschooling Global Summit.

Zowel ‘unschooling’ als de ‘bitcoin’ zijn volgens Smith individualistische benaderingen van een gebied van het menselijk handelen. Zowel de crypto-economie als ‘unschooling’ streven naar autonomie voor individuen, naar een terugkeer naar logische, natuurlijke systemen die het menselijk leven waarderen.

Beide ontwikkelingen streven een leven buiten het bestaande systeem na. Enerzijds buiten het heersende financiële systeem, anderzijds buiten het bestaande onderwijssysteem. Beide ontwikkelingen gaan uit van eigenaarschap van het individu.

A group without individuals is absolutely nothing. Only individual humans learn, and only individual market actors act.

Informatie- en communicatie technologie stelt mensen dan in staat op op een autonome manier te communiceren en te interactieren. Je hoeft elkaars echte naam of identiteit niet eens te kennen.

Smith is enthousiast over deze ontwikkeling. Hij neemt een brede decentralisatie trend waar, hetgeen ook zou blijken uit de opkomst van platforms als Uber, Spotify en Airbnb. Individuele klanten krijgen daarbij meer invloed en dankzij een brede basis aan gebruikers wordt veel van het werk gedaan (bijvoorbeeld ten aanzien van het maken van keuzes).

Millions of engaged, independent users can relay much more about customer preference, market trends, and regional supply and demand cues than any board of directors in some remote high-rise ever could.

Natuur weet wat nodig is

Hoe meer onafhankelijke knooppunten, des te krachtiger het netwerk, meent Smith. Dat geldt voor Bitcoin, Uber, maar volgens hem ook voor ‘unschooling’. Hoe meer marktmogelijkheden en mogelijkheden voor unschooling, gemeenschapsgroepen, studentgecentreerde leercentra, enz. hoe hoger de kwaliteit van het leven voor individuen om te leren.

Unschooling geeft lerenden volgens Graham Smith volledige vrijheid om hun eigen leerpad te kiezen. Hetzelfde geldt voor het leren.

Nature knows what it needs and wants to do.

Smith stelt dat mensen ook kunnen leren zonder school. Ze leren de eerste jaren van hun leven immers ook een complexe taal zonder school of zonder docenten.

Volgens hem zijn de crypto- en unschooling bewegingen beiden een terugkeer naar natuurlijke, logische systemen en de afwijzing van disfunctionele, onlogische en niet-duurzame systemen.

Unschooling is just another piece of the puzzle, where individual self-ownership and property intersect with learning and child development. As such, crypto enthusiasts are understandably interested in learning more.

Kritiek

Op Graham Smith’ visie op leren is veel af te dingen. Wat ik in het kader van deze blogpost echter interessanter vind, is de onderlinge filosofie. Deze onderwijsfilosofie zie je niet alleen terug bij het thuisonderwijs, maar ook bij initiatieven waar lerenden worden opgeleid tot programmeur zonder school of initiatieven van miljardairs als Peter Thiel die jongeren aanmoedigen het onderwijs te verlaten en anderszins carrière te maken.

Dergelijke initiatieven stellen ook het autonomie individu centraal, en doen een groot beroep op eigen verantwoordelijkheid. De overheid zou daarbij een zeer minimale invloed moeten hebben op het doen en laten van burgers. Je bent dan ook financieel meer verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door zelf te investeren in bijles en examentraining.

Deze filosofie miskent echter dat grote groepen mensen thuis niet over een ‘krachtige leeromgeving’ beschikken en vanwege allerlei redenen onvoldoende eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de eigen ontwikkeling (ook financieel).

Deze filosofie miskent eveneens dat er veel mensen zijn die het zonder vangnet niet redden in onze samenleving, bijvoorbeeld omdat zij over onvoldoende bekwaamheden beschikken om werk uit te voeren dat niet weg-geautomatiseerd zal worden. In de praktijk kan deze filosofie ook tot nieuwe vormen van uitbuiting leiden: Uber-chauffeurs die hard werken en relatief weinig verdienen. Terwijl de eigenaren en aandeelhouders kapitalen op de bankrekening in het belastingparadijs kunnen bijschrijven.

Daar komt bij dat het ook belangrijk voor de ontwikkeling is dat je samen leert met anderen. Bovendien moet je leren dat je verantwoordelijkheid draagt voor groep, gemeenschap en samenleving. Het hyper-individualisme verhoudt zich hier slecht toe.

Voordat je enthousiast initiatieven rond ‘unschooling’ omarmt, is het daarom goed je bewust te zijn van de ‘hidden philosophy’ erachter (rechts libertarisme).


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: