Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-10-2018 | Article Rating | (0) reacties

Hoe het hoger onderwijs in dertig jaar is veranderd?

Business Insider heeft een alleraardigst artikel geschreven waarin het hoger onderwijs van de studenten van nu, wordt vergeleken met het hoger onderwijs van hun ouders. De bijdrage heeft betrekking op het hoger onderwijs in de VS. Ik zie echter ook parallellen met het onderwijs bij ons.

 1. Er nemen nu meer studenten deel aan hoger onderwijs dan in 1985. In ons land is dat zeker ook het geval. Een snelle online zoektocht bevestigt dit (o.a. de Onderwijsraad).
 2. Het hoger onderwijs is meer competitief geworden. Business Insider doelt daarbij op de strengere selectie door onderwijsinstellingen. Ik weet niet of dat voor ons land ook geldt. Bepaalde opleidingen (o.a. tandarts) kennen al langer een strenge selectie. Onderwijsinstellingen doen anno 2018 wel veel meer aan marketing dan 30 jaar geleden.
 3. Het onderwijs is duurder geworden. In de VS gaat het vooral om het collegegeld. In de periode 1985-heden is dan in ons land gestegen van ongeveer € 500 naar € 2060. In ons land moeten studenten nu ook veel meer gaan lenen dan ten tijde van de basisbeurs. Overigens heb ik nog intensief gedemonstreerd tegen de basisbeurs. We vonden dat dat systeem een verslechtering was ten opzichte van de situatie daarvoor, met name voor studenten uit lagere inkomensgroepen. Voor 1986 kregen allen kinderen uit lagere inkomensgroepen een beurs en een renteloze lening (bron). Ook hadden we problemen met de kortere duur waarbinnen je recht had op een beurs. Destijds vreesden we voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen.
 4. Studieboeken zijn duurder geworden. Dat is ongetwijfeld het geval. Alleen al vanwege de inflatie. Ik weet echter niet hoeveel duurder. Business Insider spreekt zelfs van 812%! Zij stellen dat mede daarom elektronische boeken populair zijn. In 1985 bestonden die uiteraard niet.
  Nota bene: onderzoek laat zien dat lange teksten lezen vanaf papier effectiever is dan lezen van een beeldscherm. Studenten leren daardoor mogelijk minder effectief en/of minder efficiënt.
 5. Binnen het onderwijs van vandaag wordt meer gebruik gemaakt van ICT dan vroeger. Business Insider stelt terecht dat laptops en tablets ook afleidend kunnen werken. Maar volgens mij stelt ICT studenten nu in staat om veel efficiënter te werken. Ik heb mijn scriptie op een elektrische typemachine geschreven. Het aanbrengen van een eenvoudige wijziging kostte mij drie weken. Om een artikel op te zoeken, moest ik met de fiets naar de universiteitsbibliotheek. En waar stond die bundel tijdschriften alweer?
 6. Studenten leren nu ook meer online.  In de VS leert men in toenemende mate ook volledig online. Van 2015 tot 2016 signaleren publieke colleges en universiteiten een groei van 7%.  69% van de Amerikaanse jongeren denkt ook dat zij beter van technologie leren dan van mensen. Of dat zo is, is natuurlijk maar de vraag.  In ons land komt met name ‘blended learning’ meer voor. In welke vorm dan ook.
 7. De studentenpopulatie is meer divers geworden. In 2018 hoort 42% van de Amerikaanse studenten tot een culturele minderheid, tegen 15% in 1970. Verder nemen meer vrouwen deel aan hoger onderwijs en is de gemiddelde leeftijd in de VS sterk gestegen. Voor ons land heb ik de cijfers niet paraat.
 8. Studenten zijn minder religieus dan vroeger. Dit spoort natuurlijk met de ontkerkelijking in het algemeen.
 9. Studenten ervaren nu meer stress dan vroeger. Financiële druk, de druk om in kortere tijd goede resultaten te behalen en het zoeken van een balans tussen allerlei activiteiten zouden hier oorzaak van kunnen zijn. 40% van de Amerikaanse studenten werkt 30 uur per week om de studie te kunnen bekostigen.
  In ons land is de druk om sneller te studeren in de loop der jaren ook toegenomen. Denk aan het bindend studieadvies en aan de tempobeurs. Volgens mij hebben jongeren vandaag de dag ook meer geld nodig dan wij (mobiele telefoon, laptop, etc).

Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: