Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-10-2018 | Article Rating | (0) reacties

Mini-symposium digitale leer- en werkomgeving (pensioen Nico Juist)

Vandaag heb ik in Leiden een mini-symposium bezocht ter gelegenheid van de pensionering van Nico Juist. Nico heeft ‘best wel’ veel invloed gehad op het denken over digitale leer- en werkomgevingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs.

Nico houdt zich sinds 1990 bezig met ICT-innovatie in het hoger onderwijs. Hij is werkzaam geweest bij Hogeschool Holland (later InHolland), bij Hogeschool Leiden en bij SURF.
 Bij Hogeschool Leiden gaat Nico nu met pensioen, zijn werkzaamheden bij SURF zet hij nog voort. Citaat uit de uitnodiging van de collega’s van Hogeschool Leiden:

In die laatste periode maakte onze hogeschool een interessante ontwikkeling door in het gebruik van ICT in het onderwijs en het inzetten van IT in de informatie huishouding, de onderwijslogistiek en onderwijsorganisatie. 

En nu, gaat hij met pensioen!

 Voor ons is dat reden voor een gepaste afsluiting in de vorm van een “mini-symposium” en het onderwerp raad je al.
 Samen met enkele collega’s, wil Nico terugkijken op de ontwikkelingen binnen de hogeschool van de laatste jaren gemaakt heeft. Hij werpt hij natuurlijk ook een voorzichtige blik op de toekomst van de hogeschool en die van het hele hoger onderwijs. 

Ik heb Nico voor het eerst ontmoet tijdens een reis naar de Online Educa Berlijn. Sindsdien lopen we elkaar regelmatig met plezier tegen het lijf. Ik wissel met genoegen opvattingen en ideeën met hem uit. Het is een aimabele kerel, met veel ideeën.

We hebben samen nog eens flink online gediscussieerd over Office 365 als leeromgeving (zie hier en hier). Daarbij viel op dat Nico en ik eigenlijk hetzelfde beeld hebben bij de digitale leer- en werkomgeving van de toekomst. We maken wel andere keuzes in de weg daar naar toe. Nico heeft me vandaag beloofd vaker te zullen reageren op mijn bijdragen, nu hij meer vrije tijd heeft…..

De geachte collega’s hadden voor het mini-symposium een leuke formule bedacht. Een aantal collega’s ging verkleed als Nico Juist in op geleerde lessen uit Nico’s projecten. Het eerste dat opviel, was de enorme waslijst aan projecten waar Nico bij betrokken is geweest. Terwijl Nico volgens eigen zeggen alleen maar leuke dingen heeft gedaan. De vervelende aspecten van het werken, liet hij vooral aan collega’s over. Aldus de verschillende Nico’s.

Wat me ook opviel, was dat Nico bij een aantal belangrijke discussies een zeer vooraanstaande rol heeft vervuld.

 1. Nico heeft de besturingsvisie van de burcht, de stad en het platteland bedacht. Deze metafoor heeft betrekking op de besturing van ICT en de vrijheidsgraden die gebruikers daarbij hebben (van weinig tot veel).
 2. Nico heeft een voortrekkersrol gespeeld in het denken over de digitale leer- en werkomgeving als samenhangend geheel van componenten, waarbij data dankzij standaarden tussen componenten uitgewisseld kunnen worden. Dankzij technologische ontwikkelingen komt dit ideaalbeeld dichterbij. De Open Universiteit heeft dit met yOUlearn in feite voor de eigen organisatie gerealiseerd.

Op dit moment meent Nico dat Office 365 een goed basis LMS is waarmee je andere applicaties kunt integreren. Daar is men in Leiden mee gestart. Hogeschool Leiden is volgens één van de ‘Nico Juisten’ vervolgens op zoek gegaan naar aanvullende componenten, en is via een aanbestedingsprocedure uitgekomen bij Its Learning (toch een all-in-one systeem). Het gevolg is dat twee faculteiten nu Office 365 als basis LMS gebruiken en de rest Its Learning.

Dit is enerzijds het gevolg van het niet apart aanbesteden van de afzonderlijke componenten (zoals een ePortfolio). Dat is begrijpelijk, want complex en arbeidsintensief. Maar aan de andere kant vraag ik me ook af of de markt van aanbieders al klaar is voor deze ontwikkeling (qua techniek en wat betreft attitude). Zelf denk ik dat Office 365 als basis LMS -die je integreert met andere toepassingen- veel maatwerkontwikkeling vergt. Daarom kies ik op dit moment voor all in one systemen die actief werken aan integraties, koppelingen en standaarden.

Andere interessante geleerde lessen uit de ervaringen van Nico:

 • Migreren? Niet doen (begin liever opnieuw). Bij Zuyd heb ik hier wel een best positieve ervaring mee opgedaan.
 • Denk groot, begin klein.
 • Archiveren is georganiseerd samenwerken. Werk daarom dossiergericht.
 • Belangrijke elementen binnen een visie op de DLWO: informatie is open tenzij, standaard tenzij, cloud tenzij.
 • Zoek stabiliteit in bronsystemen, bronsystemen, bronsystemen.
 • Adviseren is een kwestie van timing.
 • ICT in het onderwijs is geen hulpmiddel. Het is meer dan dat.
 • Laten we gewoon doen. Durf te pionieren. Pas aan waar nodig. Go and Ad Juist.
 • We kunnen nu de belofte van ICT inlossen en kostbare arbeid ‘weg automatiseren’. Daarmee doelt Nico op de administratieve kant, niet op het primaire proces (het onderwijs geven zelf).
 • Er is volgens hem nog veel te winnen op het gebied van didactiek. Waarom vraag je iets van een student?
 • Houd het simpel.

 


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: