Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-11-2014 | Article Rating | (0) reacties

De effectiviteit van actief leren

Het bewijs dat ‘actief leren’ effectiever is dan ‘traditionele lezingen’ is zo groot, dat het eigenlijk onethisch is om lerenden aan lezingen bloot te stellen. Bovendien blijkt actief leren de efficiëntie van het onderwijs ten goede te komen.

Dr. Thomas Dwight lecturing students

Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons

Tijdens zijn keynote bij de conferentie van het Welten-instituut sprak Joseph Kessels onder meer over een onderzoek waaruit blijkt dat actief leren tot betere leerprestaties leidt dan de traditionele lezingen. Bij deze laatste onderwijsvorm is sprake van voortdurende uiteenzetting door de docent, waarbij de lerenden aantekeningen maken en af en toe een vraag van de docent beantwoorden. Actief leren betrekt lerenden actief in het leerproces via activiteiten en/of discussies in de les.

Ik ben vandaag pas toegekomen aan het bestuderen van dit onderzoek, dat Joseph me na afloop van de conferentie mailde.

Dit recente onderzoek van Freeman cs is een meta-analyse van 225 studies naar “examination scores or failure rates” op het gebied van de zogenaamde STEM-cursussen (zoals natuurkunde of wiskunde). Daaruit blijkt dat actief leren gemiddeld tot 6% hogere examenscores leidt dan onderwijs dat uit uiteenzettingen door een docent bestaat. Verder zakken lerenden, die traditionele lezingen volgen, anderhalf keer zo vaak voor een toets dan lerenden die actief leren. Binnen het zogenaamde K-12 onderwijs zijn de verschillen overigens kleiner.

Deze uitkomsten hebben betrekking op alle vakken. Bovendien scoort actief leren bij alle ‘klassegroottes’ beter, met name bij kleinere klassen.

Het valt ook op dat actief leren een breed palet aan leeractiviteiten betreft.

occasional group problem-solving, worksheets or tutorials completed during class, use of personal response systems with or without peer instruction, and studio or workshop course designs.

De intensiteit, waarin actief leren plaatsvindt, varieert ook sterk.

De onderzoekers adviseren dat we bij de vormgeving van het onderwijs meer moeten kijken naar bewijs dan naar tradities. In hun discussieparagraaf formuleren zij twee opvallende stellingen:

  1. Binnen de medische wereld waren dit type experimenten vermoedelijk voortijdig geëindigd. De voordelen van de ‘behandeling’ (i.c een meer activerende didactiek) zijn zo overduidelijk dat je de controlegroep (i.c. studenten die via alleen lezingen onderwijs krijgen) deze behandeling eigenlijk niet kunt ontzeggen.
  2. Indien alle studenten binnen de studies actief zouden hebben geleerd, dan zouden 3516 studenten minder zijn gezakt. Dit zou een kostenbesparing hebben betekend van $ 3,5 miljoen dollar.

Het onderzoek doet geen uitspraken over welke vormen van actief leren het beste werken. Het gaat er dus vooral om dat lerenden actief met de leerstof omgaan. Je kunt het zelfs bijna ‘onethisch’ noemen als lerenden passief onderwijs consumeren. Tegelijkertijd vraag ik me ook af hoe vaak lerenden nog geconfronteerd worden met ‘traditional lecturing‘.

 


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?




Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: