Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-11-2014 | Article Rating | (0) reacties

Flipping the classroom: maar hoe? #NVMO2014

Vandaag heb ik tijdens het NVMO-congres een sessie bijgewoond over activerende werkvormen bij het concept van de flipped classroom. Hierbij een concrete impressie.

De presentatoren hadden deelnemers vooraf gevraagd een filmpje te bekijken over de flipped classroom. Daarbij moesten deelnemers ook thuis vragen via Socrative beantwoorden. Daaruit bleek dat de aanwezigen over behoorlijk wat kennis over het onderwerp beschikten.

Het bleek echter ook dat een groot aantal deelnemers (waaronder ik) zich niet had voorbereid. Naar mijn mening is dat eigen aan een conferentie. Een conferentie is dan ook lastig te vergelijken met gewoon onderwijs.

Volgens één van de sprekers is een doel van het flipped classroom-concept studenten tijdens bijeenkomsten meer activeren. Uit de vragen bleek ook dat deelnemers vaak specifieke vragen hebben zoals hoe om te gaan met misconcepties en hoe er voor te zorgen dat studenten zich ook voorbereiden.

In groepjes van drie zijn interactieve werkvormen voor bijeenkomsten uitgewisseld. Via Mentimeter werden de werkvormen geïnventariseerd. Voorbeelden zijn:

 • Casusbesprekingen.
 • Worldcafé: opinievormende werkvormen (verder gaan op bijdragen van anderen rond problemen, roulerend systeem voor complexe scenario’s zoals de doktersassistent van de toekomst). Je kunt dus voortbouwen op kennis van anderen, en problemen vanuit diverse perspectieven behandelen. Het leidt ook tot concrete resultaten.
 • Student response systemen gebruiken zoals Mentimeter.
 • Studenten presentaties over theorie laten geven.
 • Studenten collega’s laten verwerken en vervolgens video’s te laten maken en elkaar daar feedback op te geven.
 • Lagerhuis sessies (discussies).
 • Theaterspel (buiten medische wereld ervaren en je verplaatsen in de ander om je doel te bereiken).
 • Carrousel in tweetallen (demonstreren, oefenen).
 • Goede video’s gebruiken die discussie uitlokken (besteed veel aandacht aan de selectie van goede video’s).
 • Multidisciplinair rollenspel.
 • Verplichte ingangstoets (kennis).
 • Visualiseren en discussiëren tijdens de bijeenkomst.

Welke elementen maken interactieve werkvormen leerzaam?

 • Concretiseren en toepassen van concepten.
 • Inleven in perspectief van een ander.
 • Alle studenten betrekken.
 • Studenten verantwoordelijkheid geven voor eigen leren.
 • Creativiteit.
 • Spelelementen.
 • Kennis gebruiken in de bijeenkomst.
 • Dilemma’s behandelen.
 • Interactie.
 • In duo’s werken aan opdrachten.
 • Betekenisvolle cases gebruiken die discussie uitlokken, praktijkgericht.
 • Als docent de belangrijkste leerpunten vastleggen en bespreekbaar maken.
 • Voorkennis vooraf toetsen.
 • Aandacht voor persoonlijke leerdoelen.
Daarna zijn we gaan stemmen op de meest aansprekende werkvorm. Via een elevator pitch moesten vier groepen hun werkvorm verdedigen. Daarbij viel het me wel op dat mensen wel eerst uitgebreider moeten weten hoe werkvormen werken, voordat ze een pitch kunnen maken. Met behulp van een decibelmeter werd gestemd.

Deze leuke sessie ging vooral over activerende werkvormen tijdens sessies. Bij de flipped classroom gaat het echter met name ook over de afstemming tussen en verbinding van gedistribueerd en contingu leren.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: