Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-11-2014 | Article Rating | (0) reacties

Uitval bestrijden en studiesucces bevorderen dankzij ICT

Er is veel bekend over de factoren en kenmerken van lerenden die bijdragen aan uitval en studiesucces. Onderwijsinstellingen lijken deze vraagstukken helaas niet altijd even efficiënt en effectief aan te pakken. ICT kan daarbij wel een belangrijke rol  spelen. In dit verband wordt daarom gesproken van “digital engagement”.

Academiegebouw UU

“Academiegebouw (Rectorat de l’Université d’Utrecht)” by Raph2009 – Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Academiegebouw_(Rectorat_de_l%27Universit%C3%A9_d%27Utrecht).JPG#mediaviewer/File:Academiegebouw_(Rectorat_de_l%27Universit%C3%A9_d%27Utrecht).JPG

Volgens Rosemary Hayes werken afdelingen die binnen onderwijsinstellingen diensten moeten leveren en data van studenten managen te veel naast elkaar. Er is vaak sprake van fragmentatie en een een gebrek aan coördinatie. Ook blijkt essentiële data en informatie vaak een geïsoleerd leven te lijden binnen diverse naast elkaar opererende systemen van instellingen. Het gevolg is onder meer dat we een beperkt beeld hebben van lerenden, en onvoldoende inspelen op risico’s.

Daarom is het hoger onderwijs er vooralsnog onvoldoende in geslaagd om uitval terug te dringen en studiesucces te verbeteren. Zij pleit daarom voor een “digital engagement” strategie die tot de noodzakelijke verbeteringen moeten leiden. Het gaat daarbij om het gebruik maken van ICT en kanalen zodat een ‘gemeenschap’ rond een issue wordt gevonden en gemobiliseerd en noodzakelijke acties worden ondernomen.

Hayes stelt:

The key is to use technology in ways that make information accessible; decision making and communication about students more comprehensive; and interactions among the faculty, staff, and administration easier.

Uit haar artikel haal ik de volgende belangrijke elementen van zo’n strategie:

  • Engagement van studenten wordt door meer factoren bepaald dan alleen door cijfers (data die nodig zijn om je als instelling te verantwoorden). Je moet dus ook data verzamelen over de sociaal-economische status van lerenden, hun tevredenheid, het bereiken van leerdoelen en prestaties als men de onderwijsinstelling heeft verlaten.
  • Focus je op die zaken die je als onderwijsinstelling kunt beïnvloeden.
  • Engagement van studenten heeft te maken met betekenisvolle onderwijspraktijken, communicatie, coördinatie en samenwerking tussen lerenden en medewerkers.
  • Maak gebruik van slimme technologieën om patronen in data van lerenden te herkennen, en risico’s in kaart te brengen.
  • Organiseer dialoog tussen de verschillende diensten en faculteiten als het gaat om het integraal ondersteunen van het leren.
  • Richt je op de tijd en moeite die lerenden investeren in activiteiten waarvan bewezen is dat ze verbonden kunnen worden met studieprestaties (en niet zo zeer op problemen).
  • Gebruik data over kenmerken en eigenschappen van lerenden om risico’s en behoeften aan ondersteuning in kaart te brengen. In feite gaat het er dus om dat je eventuele problemen vóór bent.

Stel dus de lerende centraal, en niet de systemen.

Having a holistic view of students makes student success efforts more personal, more collaborative, more effective, and more scalable — all essential for evaluating results and identifying how better to engage with students”, aldus Hayes.

Rosemary Hayes gebruikt m.i. een wat vage definitie van ‘digital engagement’. Verder weten we natuurlijk ook al lang dat een meer integrale en holistische studentgecentreerde benadering van groot belang is. De praktijk is echter weerbarstig. Verder bestaat de ‘ideale’ ICT-oplossing hiervoor nog niet.  Bovendien heb je hierbij te maken met privacy vraagstukken.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: