Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-06-2014 | Article Rating | (0) reacties

Succesfactoren bij de implementatie van een leermanagement systeem

Volgens Arunima Majumdar wegen de baten van de invoering van een leermanagement systeem (LMS) pas op tegen de kosten als je deze applicatie organisatiebreed invoert. Volgens deze auteur hangt dit van een groot aantal factoren af.

Het eerste cluster aan factoren heeft te maken met de lerende. Een LMS zou een 'superieure ervaring' moeten impliceren voor de lerende. Dit heeft te maken met de gebruikersvriendelijkheid, de relevantie voor het werk van de lerenden (dit heeft met name te maken met de inhoud van het aanbod), de analyses waarmee lerenden zicht krijgen op hun voortgang (via dashboards), het gebruik van gamification (ten behoeve van de motivatie), de mogelijkheden voor 'social learning', en de mogelijkheid om het LMS op meerdere apparaten te gebruiken.

Het tweede cluster aan factoren heeft betrekking op de leidinggevenden. Zij zouden de beschikking moeten hebben over gebruikersvriendelijke dashboards met handige rapportagemogelijkheden (onder meer voor 'skill gap analyses'), over tools voor beoordelingen (met notificatiefunctionaliteiten en beloningen) en over tools om met elkaar en met hun medewerkers samen te kunnen leren.

Het derde cluster aan factoren betreft aspecten die te maken hebben met belanghebbenden zoals de HR-afdeling of het topmanagement. Voor deze doelgroep is integratie met andere systemen, goede en handige rapportagefunctionaliteiten (met notificaties) en de mogelijkheid om alle gebeurtenissen op het gebied van leren en ontwikkelen via het LMS te organiseren, relevant.

Majumdar heeft deze bijdrage vanuit een commercieel perspectief geschreven. Hij verwijst meerdere keren naar het LMS van zijn organisatie. Toch wijst hij op enkele relevante clusters van factoren. Daarbij valt de nadruk op gebruikersvriendelijke rapportagefunctionaliteiten voor verschillende doelgroepen op.

Persoonlijk ben ik van mening dat een succesvolle, organisatiebrede, implementatie van meerdere factoren afhankelijk is. Maar deze clusters zijn zeker ook van belang.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: