Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-09-2017 | Article Rating | (0) reacties

Bedrijft John Hattie pseudowetenschap?

John Hattie’s werk Visible Learning is binnen onderwijskunde zeer gezaghebbend. Hattie geeft hierin op basis van diverse meta-studies aan welke maatregelen docenten kunnen treffen ten behoeve van effectief onderwijs, en welke niet of minder effectief zijn. Hattie’s werk ligt echter ook flink onder vuur.

Pierre-Jérôme Bergeron van onder meer de Universiteit van Ottawa is statisticus. Hij heeft vanuit methodologisch standpunt een zeer kritische analyse geschreven van Hattie’s studie. Hattie’s bedoelingen zijn nobel, maar hij heeft volgens Bergeron enkele grove fouten gemaakt. De meeteenheid voor effectgrootte, die Hattie hanteert, kan volgens de auteur bijvoorbeeld niet worden gebruikt als algemene meeteenheid voor impact.

De auteur concludeert zelfs:

We can spin stories from real data in an effort to communicate results to a wider audience, but these stories should not fall into the realm of fiction. We must therefore absolutely qualify Hattie’s methodology as pseudoscience.

Hij meent dat statistici veel nauwer betrokken zouden moeten worden voor, tijdens en na afloop van dergelijke analyses. Het ontbreekt Hattie en zijn team volgens Bergeron aan kennis en bekwaamheden die nodig zijn om valide statistische analyses uit te voeren.

Ik heb al eens eerder geschreven dat je bij Hattie’s niet alleen moet kijken naar de effectgroottes, maar ook naar de toelichting er achter. Ook zijn er kanttekeningen te maken bij wat binnen onderwijsonderzoek gemeten wordt (er wordt dikwijls naar de invloed op testscores gekeken).

Verder heb ik Visible Learning echter sinds mijn kennismaking ermee als een waardevolle publicatie beschouwd.

De kritiek van Pierre-Jérôme Bergeron is echter zeer fundamenteel. Het lastige is dat ik over onvoldoende statistische expertise beschik om deze kritiek te weerleggen dan wel te ondersteunen.

Er zijn ook mensen die benadrukken dat het bij Hattie vooral gaat om het vooral erachter (mind frames). Als die ‘mind frames’ echter gestoeld zijn op ondeugdelijke analyses, dan heb je wel een probleem.

Nota bene: ik kan in de gauwigheid geen informatie vinden waaruit blijkt dat het betreffende tijdschrift meer of minder betrouwbaar is.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)