Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-02-2017 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kun je uitgangspunten van een onderwijsconcept faciliteren met een digitale leeromgeving?

Vandaag heb ik een bijdrage geleverd aan een werksessie bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ik heb daarbij met name gekeken naar hoe een digitale leeromgeving de uitgangspunten van het onderwijsconcept van deze hogeschool kan helpen faciliteren.

De Christelijke Hogeschool Ede is een traject gestart waarbij men wil komen tot een duurzame visie op en implementatie van een digitale leeromgeving. Tijdens een werksessie vandaag hebben we onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen het onderwijsconcept en de DLO.

Binnen het onderwijsconcept van deze hogeschool staan vier principes centraal. In de eerste plaats praktijksturing. De student leert daarbij in een authentieke context, gedeeltelijk buiten de hogeschool ‘echte’ beroepsopgaven. Dit principe kun je op verschillende manieren vormgeven. Bijvoorbeeld door een betekenisvolle casus of hele taak via een online video te introduceren. Ik heb het voorbeeld gegeven van de behoefte aan een nieuwe user interface voor bijvoorbeeld een intranet van een bedrijf. Na introductie van de casus verdiepen studenten zich dan in de ins en outs van een user interface. Dat kan op allerlei manieren, face to face en online. Vervolgens maken zij een prototype voor user interface voor de organisatie waar zij voor werken (of stage bij lopen). Dit prototype testen zij bij eindgebruikers. De studenten reflecteren, bijvoorbeeld via een portfolio of blog, op de uitkomsten. Op basis hiervan wordt het prototype bijgesteld.
Een ander voorbeeld is het gebruik van online video om bepaalde beroepshandelingen voor te doen. Denk aan verpleegkundige handelingen die bij simulatiepatiënten worden uitgevoerd. Deze video’s kan men in eigen tijd en tempo bestuderen om vervolgens te oefenen. Virtual reality zal ook in toenemende mate gebruikt worden voor leren in authentieke -maar gesimuleerde- contexten.

Het tweede uitgangspunt is dialoog: De student wordt uitgedaagd de dialoog aan te gaan met zichzelf (interne dialoog) en met anderen (externe dialoog) om zo de eigen ervaringen te verdiepen en te duiden. Een digitale leeromgeving is m.i. bij uitstek geschikt om interactie en dialoog te faciliteren. Alleen doen we dat vaak weinig. Je kunt bijvoorbeeld via virtual classroom-sessies interactief leren mogelijk maken, of bijvoorbeeld via applicaties als Slack of Skype begeleiding intensiveren, op het moment dat daar behoefte aan is. Bloggen is uiteraard een geschikt medium om met jezelf in dialoog te gaan. Je herstructureert gedachten. Ook kun je patronen zichtbaar maken. En waarom zouden we vloggen hiervoor niet inzetten? Uiteraard zijn deze redelijk openbare media niet voor alle onderwerpen geschikt. Een veilige leeromgeving staat immers voorop.

Uitgangspunt drie betreft zelfsturing. Dit betreft de (in toenemende mate) actieve rol bij het leerproces. Wat mij betreft speelt formatief toetsen hierbij een belangrijke rol. De student krijgt hierdoor zicht op zijn eigen ontwikkeling, en leer ook op een meer actieve manier. Learning analytics kunnen studenten laten reflecteren op hun eigen leerproces. Verder kun je een digitale leeromgeving ook inzetten voor co-creatie, door studenten bijvoorbeeld leermaterialen te laten maken (video’s, digital stories). Het toepassen van design thinking geeft studenten ook een actieve rol in een leerproces. Hierbij hoef je niet persé ICT te gebruiken, maar meestal gebeurt dat wel.

Het vierde en laatste uitgangspunt heeft betrekking op het bevorderen van een onderzoekend vermogen bij studenten. Je kunt een DLO gebruiken om studenten op een gestructureerde manier onderzoekend te laten leren. Daarbij doel ik niet op het ongestructureerde ‘zoek op internet naar…’, maar op bijvoorbeeld op het toepassen van het progressive inquiry model. Begeleiding door een docent is hierbij van groot belang. Een digitale leeromgeving kan de verschillende stappen in dit model helpen vormgeven. Daarnaast is het mogelijk om ICT-tools te gebruiken voor het doen van onderzoek. Mendeley is daar een voorbeeld van. Bij onderdelen van de CHE gebruiken ze hiervoor BOLAS.

Hieronder vind je mijn slides:


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: