i-Tour 360: Optimaal leren door niet stil te zitten

Genomineerd voor Jong e-Learning Talent Award

Inzender: Jop Haverkamp

Al jaren vraag ik mij af waarom kinderen tijdens hun schooltijd dag in, dag uit, vooral stil moeten zitten.

 

De reden hiervoor is mij inmiddels bekend en die is puur praktisch. Het is namelijk erg efficiënt om kinderen op een centrale plek bijeen te brengen waar alle leermiddelen voorhanden zijn. Het schoolbord, de lesboeken, de computers waarop tal van e-learning modules op gespeeld worden, etc… En wil je met die leermiddelen aan de gang? Dan moet je toch echt stil blijven zitten, want het schoolbord, de lesboeken en de computers lopen niet met je mee. Toch?

 

Toch wel, want al deze leermiddelen zijn ook op een smartphone voor handen.
Daarnaast heeft een smartphone ook nog eens extra functionaliteiten die de huidige leermiddelen niet hebben.

 

Zo heeft een smartphone o.a.:

- een GPS ontvanger
- een foto/videocamera

En daarnaast is een smartphone eenvoudig te bedienen met het touch screen.

 

i-tourDaar moet wat mee gedaan worden dacht ik… Een uitdaging was geboren.
‘Bewijzen dat kinderen m.b.v. een smartphone meer en beter kunnen leren dan in een stoffig schoolgebouw!’
Door gebruik te maken van de theorie van het Brein Centraal Leren heb ik een interactieve tour ontwikkeld waarbij kinderen m.b.v. een smartphone en de I-tour 360 app (www.itour360.com) in het educatiebos van Almere een leerervaring rijker worden. De theorie van het Brein Centraal Leren bewijst dat het meest optimaal geleerd wordt als het voldoet aan zes pijlers: emotie, herhaling, creatie, focus, zintuiglijk rijk en voortbouwen op het bestaande.

Bij de start van de tour worden de kinderen direct geprikkeld (emotie). Op het moment dat de I-Tour App aan wordt gezet, verschijnt er een videobericht van een boswachter.

In deze video zien we dat de boswachter een gebroken voet heeft en hierdoor het bos niet kan inspecteren. Hij vraagt de kinderen of zij hem willen helpen. Gelukkig staan de kinderen er niet alleen voor, want de boswachter kan de kinderen assisteren door hen toe te spreken middels de smartphone. Hij wijst de kinderen via de GPS navigatie de weg, laat hen moeilijke reken- en taalvragen oplossen (voortbouwen op het bestaande & focus), die direct betrekking hebben met de omgeving, geeft opdracht om bepaalde insecten te fotograferen (creatie) en geeft informatie over het leven in het bos (zintuiglijk rijk).  Na afloop kunnen de kinderen op de website zien of ze de tourvragen correct hebben beantwoord en daarnaast kunnen ze de zelfgemaakte foto’s bekijken en gebruiken voor een spreekbeurt (herhaling).

 

Het wordt tijd dat kinderen weer naar buiten gaan! En deze keer met I-Tour 360!


Nadere uitleg over Brein Centraal leren:

Pijler

Omschrijving

I-Tour 360

Emotie

Mensen besteden meer aandacht aan

zaken die voor hen nieuw en zinvol zijn. Evolutionair gezien bevordert dit de

overlevingskansen. Een mens leert het beste als de uitdaging groot is, de stress niet te hoog is (en ook niet te laag!), en als hij nieuwsgierig is

De boswachter prikkelt de nieuwsgierigheid van de kinderen door hen close-up beelden te laten zien van insecten die zij zelf ook kunnen ontdekken.

Herhaling

Herhaling vormt het geheugen. Elke keer dat neuronen samen vuren, wordt hun gevoeligheid om samen te vuren vergroot

De gemaakte foto’s en quizvragen, zijn te gebruiken in een spreekbeurt. Hierdoor wordt de geleerde stof herhaald.

Creatie

Het brein is erop ingericht om zijn eigen orde in de chaos te scheppen. En niet om

hapklare brokken klakkeloos te consumeren, want dan raken we snel verveeld.

De boswachter geeft opdracht om foto’s te maken van hetgeen wat hen in de tour is bijgebracht.

Focus

De transfer van het geleerde is beter in situaties die lijken op de context waarin geleerd is. Dat impliceert dat je er als opleider voor moet zorgen dat de context waarin wordt geleerd zo realistisch mogelijk is

Doordat de kinderen zich daadwerkelijk in het bos bevinden zijn ze meer gefocust op het leven in het bos, dan in het klaslokaal.

Zintuiglijk rijk

De hersenen slaan zintuiglijk rijke informatie makkelijker op.

De boswachter prikkelt de volgende zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken,

Bouw voort op het bestaande

Hoe meer je “weet wat je weet”, des te beter je kunt leren. Het is belangrijk om

voorkennis te activeren zodat nieuwe kennis en ervaring er aan vast “geknoopt” kan worden.

De boswachter speelt in op het niveau van de kinderen. De quizvragen m.b.t. rekenen en taal zijn exact afgestemd op Cito niveau.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.