eFrame

Genomineerd voor Innovatieve e-Learning

Inzenders: Innofun

eFrame is een programma dat gebruikt wordt in combinatie met een touch-tafel. De bedoeling is om kritische momenten te selecteren die zich voordoen in praktijksituaties.Omdat ieder videofilmpje als praktijksituatie toepasbaar is in eFrame, is de tool in te zetten binnen iedere opleiding. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheekgesprek, verplegend personeel dat een injectie moet geven, of een basisschoolles over cyberpesten. Iedere cursist selecteert tijdens de videofilmpjes voor zichzelf de kritische momenten. eFrame onthoudt al deze fragmenten, zodat de cursisten aan het einde met elkaar in discussie kunnen over het waarom van hun keuzes.

Juist in die gestructureerde discussie zit het grootste leereffect opgesloten. Bovendien leveren alle cursisten input aan de discussie d.m.v. het selecteren van de fragmenten. Deze aanpak levert in minder tijd een hogere leeropbrengst op dan wanneer de opleider zou kiezen voor een alternatieve werkvorm als een rollenspel.

Na afloop van de discussie staan de gekozen fragmenten klaar in de virtuele leeromgeving. Met behulp van de fragmenten werkt iedere cursist zijn eigen leeropbrengst uit. Voor een leerkracht in het basisonderwijs kan dit bijvoorbeeld een document opleveren met omgangsvormen rondom sociale media voor de school.

Meer informatie: http://www.innofun.nl

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.