CirquestAdviseren

Voor veel organisaties zijn de mogelijkheden van e-learning niet duidelijk. Vragen zoals:

    * Wat kun je er mee?
    * Wat is de meerwaarde voor onze organisatie?
    * Zijn we daarvoor niet te klein? 
    * Welke software kunnen we het beste aanschaffen? 
    * Laten we mensen thuis leren? 
    * Wat is daar voor nodig? 
    * Wat is de rol van onze opleiders? 
    * Wat gaat dat kosten?

      .. zijn aan de orde van de dag


Wij onderzoeken samen met onze opdrachtgever wat de mogelijkheden zijn, geven voorlichting en komen ten slotte met een uitgebalanceerd advies. http://www.cirquest.com


Ontwikkelen

Competentieontwikkeling
Cirquest ontwikkelt opleidingstrajecten, waar e-learning een belangrijk deel van uit maakt. E-learning van Cirquest herken je meteen: beeldmateriaal in de vorm van animaties en video maken het materiaal concreet en prettig om mee te leren. Cases en simulaties zorgen ervoor dat de leerstof praktijkgericht en meteen toepasbaar is. Bijna altijd ontwikkelen we naast e-learning ook praktijkopdrachten of trainingen om vaardigheden te oefenen. Cirquest-trainingen zijn intensief: net als bij een sporttraining, krijg je veel oefening en herhaling, totdat je de handelingen of het gesprek ook echt onder de knie hebt.

Organisatieverandering
Cirquest ontwikkelt ook trajecten die te maken hebben met het invoeren van nieuw beleid of het verhelderen van de cultuur of werkwijzen binnen een organisatie. Ook hier speelt beeldmateriaal een belangrijke rol: videofragmenten, instructieve animaties en visuele contrasten tussen oud en nieuw gedrag verminderen de kans op misinterpretatie en voorkomen dat medewerkers de gewenste veranderingen negeren. Gewenst en ongewenst gedrag worden zo op alle niveaus in de organisatie aantoonbaar en bespreekbaar. http://www.cirquest.com

Implementeren

Implementeren begint bij de start van een (veranderings)traject. Al in de adviesfase denkt Cirquest mee over de samenstelling van projectteams en het betrekken van afdelingen en medewerkers die vroeg of laat met de invoering van e-learning te maken krijgen. Voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, workshops, posters, het maken van 'the making of..': het zijn allemaal mogelijkheden die helpen om de introductie en implementatie van e-learning soepel te laten verlopen. Samen met de opdrachtgever bepaalt Cirquest de beste strategie en voert die uit. http://www.cirquest.com


Meer informatie:

Cirquest BV
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Tel: 020-3052080
Fax: 020-3052090
info@cirquest.nl
http://www.cirquest.com
  Zoek
Inloggen kunt u hier.

Column

0 reacties
Van Gijsbert Boon 02-08-2014

Extra kansen voor e-learning

E-learning wordt te vaak gezien als slechts een middel om werknemers op te leiden. In deze column wil ik het perspectief omdraaien en stilstaan bij vijf alternatieve kansen op rendement van e-learning.


Meer columns