Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief vrijdag 6 september 2013

Nieuw: e-learning trainingen
Aanbieders van e-learning, kunnen hun opleidingen en trainingen nu ook aanbieden via e-Learning.nl. In de rechterkolom op e-Learning.nl vindt de lezer nu behalve de agenda en de vacatures, ook een overzicht van online opleidingen. Het is de ambitie van e-Learning.nl om die rubriek te laten uitgroeien tot een representatief overzicht van wat er op de markt beschikbaar is.

 

Binnen zonder kloppen
Bezoekers van e-Learning.nl kunnen sinds afgelopen maand een reactie plaatsen, zonder dat ze daarvoor eerst moeten inloggen. De redactie hoopt daarmee het interactieve karakter van de site verder te verhogen.

 

Avetica
e-Learning.nl verwelkomt Avetica als nieuwe marktspeler op de website. Avetica heeft als missie het bereikbaar maken van e-learning met Moodle.


Korting congres e-Learning & HRM in de Zorg

Op 26 en 28 november wordt voor de vijfde keer het congres e-Learning & HRM in de Zorg gehouden. Opnieuw in het WTC in Rotterdam. Aanmelden vóór 1 oktober levert een korting op van 100 euro voor wie alleen het congres bezoekt; 100 euro voor wie alleen de masterclass bijwoont en 300 euro voor wie zowel inschrijft voor congres als masterclass. Meer informatie over het congres en masterclass zijn te vinden op de speciale website van SBO. Inschrijven kan via de site of via email.

 

Column Harm Weistra

Onder de kop Ben jij al geflipt? schreef hoofdredacteur Harm Weistra vorige maand over de flipped classroom. Deze maand komt hij daarop terug en vraagt zich af of we niet beter kunnen spreken van flipped learning. Zijn column Flipped Classroom of Flipped Learning? is te lezen op e-Learning.nl.

 

Zorg Oost Nederland: brainstorm en conferentie

Het platform ‘Zorg Welzijn en Onderwijs digitaal verbonden’ nodigt leveranciers, ontwikkelaars en jongprofessionals uit om op 9 oktober mee te denken over de toekomst van leren binnen het werkveld van onderwijs, zorg en welzijn. Het ‘Event Digitale Leerplatformen en Content’ wordt een ontmoeting van vooroplopende partners die willen meedenken over de toekomst van (digitaal) leren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij reageren op een conceptvisie.

De uitkomst wordt in december 2013 tijdens een conferentie gepresenteerd. Voor die conferentie wordt het brede Zorg-, Welzijnswerk- en onderwijsveld uitgenodigd. Ook wordt aan een selecte groep leveranciers de mogelijkheid geboden tijdens deze conferentie hun visie te presenteren.

Lees het hele bericht op e-Learning.nl.

 

Engagement in e-Learning

Tijdens een klassikale les heeft een docent/trainer snel door wanneer leerlingen afhaken. Bij e-learning is de leerling niet en daarmee de betrokkenheid (engagement) lastiger zichtbaar. Daarvoor zullen andere manier gecreëerd moeten worden.

Ga je op internet op zoek naar definities van engagement in relatie tot leren, dan lijkt iedereen te weten wat het is, maar niemand kan zijn vinger er echt op leggen. De definities hebben met elkaar gemeen dat engagement vaak wordt genoemd als een vorm van motivatie. Toch lijkt er weinig consensus te bestaan.

Ga je zoeken naar informatie over engagement en motivatie onder werknemers, dan wordt engagement vaak gezien als een dieper niveau van motivatie. De nadruk ligt dan niet zozeer op het goed uitvoeren van taken, maar meer op passie en energie. Engagement wordt dan gezien als intrinsieke motivatie. Engagement in leren betekent in dat geval dat een lerende intrinsiek gemotiveerd is: gemotiveerd vanuit de wil om competent te worden of iets te begrijpen.

Engagement is afhankelijk van het hetgeen er geleerd wordt en op welke manier dat wordt aangeboden. Dat betekent dat we invloed hebben op hoe engaged de e-learners zijn.

Lees het volledige artikel op de Atrivision blog.

 

Massive Open Online Course e-learning

Celstec en Kennisnet organiseren een Massive Open Online Course (MOOC) over e-learning. Vier online masterclasses vormen het hart van deze MOOC. De opleiding biedt de mogelijkheid om op een flexibele manier bij te blijven op het vakgebied e-learning. Daarnaast willen de initiatiefnemers ervaring opdoen met nieuwe didactische concepten voor MOOC’s.

Belangstellenden kunnen online registreren.

 

Succesvolle LMS-implementatie

Steve Foreman heeft in Learning Solutions Magazine zes stappen beschreven voor een succesvolle implementatie van Learning Management Systemen (LMS). LMS-implementaties zijn doorgaans kostbaar en complex. Natuurlijk kun je goedkoop aan de slag met open source software als Moodle of TotaraLMS. Om een volwaardige LMS-oplossing te implementeren, is er meer nodig. Bijvoorbeeld inbedding in organisatie, ontwikkeling van content en integratie met systemen.

Foreman beschrijft 6 stappen die gezet moeten worden, om tot een succesvolle implementatie te komen. Een beschouwing daarover, is te lezen op de Atrivision blog.


Case van de maand:

Ontuitive: leren integreren met het werk.
Klik hier om direct naar de case te gaan.

 

 

Post-hbo e-learning Fontys

Op 1 oktober 2013 begint de volgende editie van de post hbo-opleiding e-Learning van Fontys. De opleiding is bedoeld voor iedereen die met leren bezig is. Bijvoorbeeld opleiders, trainers, consultants en managers van opleidingsprocessen, die hun werkomgeving graag zien veranderen in de richting van e-Learning.

Je krijgt in deze opleiding te maken met diverse aspecten op het gebied van e-Learning. Je leert e-Learning erg goed te doorgronden en gaat concepten ontwerpen, praktisch aan de slag met video en tools, maar ook de beleidsmatige kant komt aan bod. Je speelt een erg actieve rol en voert een aantal grote opdrachten uit binnen de context van je eigen werk.

Deze opleiding, die uniek is in Nederland, wordt vormgegeven aan de hand van blended learning: een afwisseling van face-to-face bijeenkomsten (in Eindhoven), en online leren (o.a. webinars). Een avondexcursie naar een e-Learningbedrijf maakt ook deel uit van het programma. Je leert zowel samen als individueel.

De hoofddocent is Marcel de Leeuwe (redacteur e-Learning.nl) en topspecialisten in de wereld van e-Learning spelen een rol als gastdocent. Gastdocenten zijn Wilfred Rubens (redacteur e-Learning.nl en Open Universiteit), Hans de Zwart (Shell), Pierre Gorissen (Fontys), Jeroen Krouwels (PAT Learning Solutions) en Fons van den Berg (See Genius).

De doorlooptijd van de opleiding is 11 maanden en bestaat uit 10 avondlessen, 6 webinars, 1 excursie en 2 hands-on praktijkdagen. Daarnaast verwachten we een actieve inbreng bij opdrachten.

Meer info op de website.

 

E-learning rond risico’s medische technologie

Het Maastricht UMC+ en het UMC Utrecht ontwikkelen samen met The Competence Group (TCG) een e-learning-opleiding ‘Awareness Veiligheid en Medische Technologie’. Behalve voor de eigen medewerkers, is deze opleiding geschikt voor de gehele zorgsector.

De ontwikkeling van deze nieuwe basisopleiding hangt samen met het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie. Het MUMC+ en het UMC Utrecht zijn vergevorderd in de implementatie van het convenant.

Lees het hele bericht op e-Learning.nl.

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Leeroplossingen integreren in het werkproces

Opdrachtgever: Het Antoni van Leeuwenhoek
Opdrachtnemer: Ontuitive
Klantvraag: Efficiënt opleiden in een snel veranderende omgeving
Oplossing: Performance support

In 2007 stapte het Antoni van Leeuwenhoek over van een verouderd informatiesysteem naar EZIS: het Elektronische Zorg Informatie Systeem. In EZIS kan elke medewerker alle informatie over de patiënt op één plek terugvinden.

Eén van de grote uitdagingen was het snel opleiden van een enorme groep medewerkers met zeer uiteenlopende functies. Van secretaresse tot chirurg: iedereen moest snel kunnen werken met EZIS. Het was belangrijk om iedereen op zijn eigen niveau op te leiden. Tevens moest de helpdesk in de maanden erna niet overvoerd worden met vragen. Ontuitive nam die uitdaging aan.

Waar lag de oplossing? Formele leerprogramma’s werden als niet toereikend beschouwd om de constante stroom van veranderingen in processen, taken en regelgeving succesvol te implementeren en te borgen. Het inzetten van Performance Support bleek een gouden greep voor het opleiden van het personeel. Met performance support wordt het personeel op de werkplek met precies genoeg informatie ondersteund bij het werken met EZIS en als het ware door het systeem ‘geloodst”.

Wat is Performance Support?
Performance Support is geen moeilijk begrip. Het gaat erom de juiste informatie en leerondersteuning te bieden aan medewerkers op de werkplek, precies op het moment dat zij dit nodig hebben. Een korte video legt uit hoe dit werkt.

Voordelen van Performance Support

Hogere medewerkersproductiviteit:
Ontuitive’s Performance Support geeft op het moment van behoefte antwoord op gebruikersvragen binnen 2 clicks en 10 seconden. Gebruikers verliezen geen waardevolle tijd aan het zoeken naar een antwoord, het inschakelen van de hulp van een collega of het bellen naar de helpdesk.

Hogere prestaties op de werkplek:
Zonder performance support besteden medewerkers gemiddeld 8,8 uur per week aan het zoeken van informatie en vinden ze slechts in 50% van de gevallen het antwoord waar ze naar op zoek zijn (1). In de overige tijd moeten ze raden naar antwoorden, maken ze vergissingen, en werken ze inefficiënt.

Optimaliseren van training en e-learning:
Ontuitive’s oplossing bespaart organisaties 50 tot 75% op trainingstijd. De inzet van Performance Support bij klassikale training of e-learning heeft niet als doel om gebruikers alles te leren wat ze moeten weten. Performance support biedt een effectief en kostenefficiënt alternatief door medewerkers te laten leren terwijl zij op de werkplek hun taken uitvoeren: daar waar de medewerkers echt leren.

Minder kosten aan ondersteuning en helpdesk:
Performance support zorgt voor een hoge zelfredzaamheid en heeft bewezen dat dit leidt tot minder helpdesk calls, de duur van de calls verkort en het aantal calls over dezelfde onderwerpen (FAQ’s) vermindert.

• (1) Managed Print and Document Services for Controlling Today’s and Tomorrow’s Information Costs. IDC. Mei 2011.

Performance Support helpt medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek
Door leeroplossingen te integreren in het werkproces wordt voldaan aan de actuele leerbehoefte en kan de nieuwe kennis direct worden toegepast. Opleidingen zijn hierdoor effectief en medewerkers werken productiever. Daarnaast dalen de kosten voor kennisontwikkeling aanzienlijk.

De aangeboden informatie is ingebed in bestaande EZIS werkprocessen en is context gericht: dat wil zeggen dat de inhoud is afgestemd op functies, rollen en bedrijfsprocessen zodat deze optimaal aansluit op de kennisbehoefte. Iedere medewerker kan dus bijvoorbeeld per functie zien welke processen in het EZIS voor hem of haar van belang zijn. Medewerkers vinden hierdoor snel een antwoord op hun vragen en kunnen daarna direct verder met het afronden van een taak.

Gebruikersadoptie
Diverse soorten gebruikers binnen het Antoni van Leeuwenhoek hebben meegedacht over ontwikkelingen in het systeem, om bij voorbaat al zo veel mogelijk weeffouten te voorkomen. Bovendien werd hiermee het draagvlak binnen de organisatie vergroot. EZIS is een gebruiksvriendelijk systeem waarin elke medewerker alle informatie over de patiënt op één plek kan terugvinden. Toch zag het Antoni van Leeuwenhoek tijdens de opleiding en ook daarna ruimte voor verbetering. Bij een meer traditionele opleiding, heeft dat vaak grote consequenties voor het leermateriaal. LearningGuide, de Performance Support oplossing van Ontuitive, is flexibel en gemakkelijk te onderhouden. Veranderingen zijn snel doorgevoerd en meteen op de werkplek beschikbaar.

Resultaten
Omdat performance support bij het invoeren van EZIS zo goed bleek aan te slaan, gebruikt het Antoni van Leeuwenhoek deze oplossing sindsdien bij de invoering van elk nieuw systeem, zoals SAP, Rostarcas, Office en Iprova.
Het Antoni van Leeuwenhoek gebruikt de LearningGuide daarnaast als voorbereidend materiaal voor bijscholing en als naslagwerk, bijvoorbeeld voor het reanimatie-protocol. E zijn nog andere LearningGuides in ontwikkeling, onder andere voor de protocollen met betrekking tot stralingshygiëne, veilig werken in laboratoria en security awareness. Het is voor de gebruikers prettig als alles uniform wordt aangeboden.

Het Antoni van Leeuwenhoek werkt sinds 2007 met Ontuitive’s Performance Support oplossing LearningGuide. Het heeft een transitie gemaakt van het laten uitvoeren en ontwikkelen van leercontent door Ontuitive naar het zelf aanpassen en ontwikkelen door de eigen ICT-afdeling. Ontuitive heeft geholpen met het implementeren van de tool en het ontwikkelen van het leermateriaal voor de verschillende gebruikers. Ontuitive heeft de afgelopen jaren ondersteuning geboden om het Antoni van Leeuwenhoek zelf de tool verder te laten uitbreiden en in te zetten in de organisatie.

Meer weten en zien over Performance Support oplossingen in de Zorgsector?
Chantal Himmelreich opleidingsadviseur & trainer ICT bij Het Antoni van Leeuwenhoek vertelt over de oplossing van Ontuitive.

Demo: Ontuitive’s oplossing voor Het Antoni van Leeuwenhoek
Bekijk hoe Het Antoni van Leeuwenhoek de medewerkers ondersteunt bij zowel het werken met het zorgsysteem EZIS als met leercontent voor primaire zorgtaken. Hierbij valt te denken aan het verpleegkundig en medisch dossier, medicatie, reanimatie en veilig werken met straling.

Laat uw gegevens achter en u ontvangt een link naar de demo.

 
 Email: c.giesen@ontuitive.com

 Tel: 06 22 80 84 72

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.