Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief donderdag 13 juni 2013

Vacature The Competence Group
The Competence Group zoekt een e-learning ontwikkelaar / projectleider.

Hij/zij inventariseert opleidingsbehoeftes en ontwikkelt passende, educatieve oplossingen in de vorm van e-learning of blended training. Projectmanagement en Implementatie van de oplossingen hoort ook bij de taken.

Bezoek de site voor meer informatie.

 

BVLT zoekt bestuursassistent
De Branche Vereninging voor e-Learning Techologie bedrijven (BVLT) zoekt een bestuursassistent voor 10 tot 20 uur per week. De tijd is flexibel in te vullen. De bestuursassistent ondersteunt het bestuur en de werkgroepen.

Meer informatie op de site van de BVLT.

Pitch2Peer
e-Learning.nl verwelkomt Pitch2Peer als nieuwe marktspeler op de website. Pitch2Peer verdiende een nominatie tijdens de Nederlandse e-Learning Awards 2013.

SENS
e-Learning.nl verwelkomt ook SENS als nieuwe marktspeler op de website. OokSENS verdiende een nominatie tijdens de Nederlandse e-Learning Awards 2013.


40.000 euro voor beste ontwerp

Vodafone Foundation en Waag Society dagen e-learning professionals uit om een mHealth-innovatie te ontwerpen.

De organisatoren: "Spreekuur via Twitter, een mobiele diagnose-tool of een app waarin je zelf je medische gegevens bijhoudt. Het zijn slechts enkele voorbeelden van mHealth toepassingen die bijdragen aan innovatie in de zorg. Dit jaar is de challenge opgedeeld in drie categorieën: ‘take care’, ‘de digitale patiënt’ en ‘de digitale dokter’. Je kunt ideeën inzenden voor zowel fysieke als geestelijke zorg. Van apps voor de smartphone tot sms-diensten, machine2machine toepassingen of hardware. De concepten mogen zich richten op Nederland of ontwikkelingslanden.

Tot en met 6 september kunnen ideeën online worden ingediend. De winnaar ontvangt € 40.000,– om het idee echt te realiseren.

Om inspiratie op te doen houdt De Waag in Amsterdam op 28 juni een gratis workshop.

Zie de website voor meer info.

 

Boek van Wilfred Rubens

Zaterdag 1 juni is het boek van redacteur Wilfred Rubens gepresenteerd. Een boek waar de Nederlandse e-learning-community naar heeft uitgekeken.

Het boek is verkrijgbaar in papieren vorm, ePub of combi boek + ePub.

Meer is te lezen op de blog van Wilfred en op e-Learning.nl.


Case van de maand: aNewSpring

Adaptief leren in de praktijk

Klik hier om direct naar de case te gaan.

 

 

Elliott Masie’s Learning 2013

Redacteur Marcel de Leeuwe nodigt lezers uit om mee te gaan naar Elliott Masie’s Learning 2013. Dit jaar van 3 t/m 6 november. Het congres kost $ 1495. Vliegticket Amsterdam-Orlando kost tussen de € 500 en € 600 en dan komt de hotelkamer er bij. Een flinke investering. Maar volgens De Leeuwe levert Learning 2013 ontzettend veel op.

Vorig jaar verzorgde hij met Hans de Zwart een sessie over DIY-Learning. Daarnaast heeft hij flink geblogd. De Leeuwe streeft er naar om dit jaar met een Nederlandse delegatie nog meer uit het congres te halen! Zie ook op de site.

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Adaptief leren in de praktijk

Opdrachtgever: Internationaal opererende financiële instelling
Opdrachtnemer: aNewSpring i.s.m. Welten
Klantvraag: Train medewerkers op efficiënte en stimulerende manier
Oplossing: Gepersonifieerde en adaptieve leeromgeving

E-learning moet meer zijn dan het digitaliseren van klassikale opleidingen. Vanuit die gedachte is het leerplatform van aNewSpring opgezet. Voor het trainingsbureau Welten was dat een belangrijke reden om met aNewSpring een oplossing te creëren voor de vraag van een van zijn klanten in de financiële sector. Die financiële instelling wilde weten hoe zo’n 270.000 medewerkers wereldwijd op een efficiënte en stimulerende manier kunnen worden opgeleid, nu – onder invloed van de economische en financiële crisis – overheden steeds meer eisen zijn gaan stellen. Eén van die verplichte opleidingen heeft betrekking op de Wet Financieel Toezicht. De bank moet kunnen aantonen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de voor hun functioneren relevante inhoud van die wet. Maar hoe zorg je er voor dat al die duizenden medewerkers, met totaal verschillende achtergronden die cursus met succes en met plezier afronden?

Anytime, anyplace, anywhere
De eerste contouren van de aanpak ontstonden in een brainstorm tussen Welten en de opdrachtgever. Als belangrijkste principe kwam daarbij naar voren ‘anytime, anyplace, anywhere’. Uit de brainstorm kwam ook naar voren dat de opdrachtgever een nieuwe manier van werken introduceerde onder de naam ‘Bring Your Own Device’. Kort samengevat: werk vindt niet alleen meer plaats achter de desktopcomputer op de werkplek, maar in principe vanaf elk ‘device’ die verbinding kan maken met het internet. De opdrachtgever creëerde daarmee ruimte voor het gebruik van bijvoorbeeld smartphones en tablets. Dat gaf Welten en aNewSpring de mogelijkheid om de gevraagde opleiding verregaand te personifiëren.

Adaptive Learning
Bovenstaande uitgangspunten passen bij uitstek binnen de adaptieve technologie van aNewSpring. Bij Adaptive Learning krijgt de deelnemer een persoonlijk leerpad gepresenteerd. Maar zoals Jessie Woolley-Wilson het stelt: “Intelligent adaptive learning means that there are a million individualized pathways.” Er zijn bij adaptief leren daarom geen vooraf gedefinieerde paden of voorgeprogrammeerde stappen. Ieder antwoord en iedere actie in het leerplatform weegt mee om de juiste vervolgstap te bepalen. Slimme technologie bepaalt steeds opnieuw wat het optimale pad is voor een specifieke deelnemer. Vergelijk het met een TomTom. Niet alle mogelijke routes worden vooraf gepresenteerd. Maar gebaseerd op waar iemand rijdt en welke afslag hij neemt, bepaalt TomTom steeds opnieuw de beste route. Blijkt in een cursus dat de deelnemer iets heeft vergeten of dat hij iets toch niet goed genoeg beheerst, dan wordt de stof (opnieuw) aangeboden in het persoonlijke leerpad. De cursus focust zich dus op de behoeften van de deelnemer door vorige successen, obstakels en resultaten te meten en te verwerken.

Didactische principes
Voor de opdrachtgever was het meest belangrijk dat het leren van de medewerkers begint met het vaststellen waar de werkelijke leerbehoefte. Dus niet opleiden vanuit de veel gehanteerde aanpak ‘eerst leren, dan toetsen’, maar vooraf bepalen waar kennis ontbreekt. Vervolgens de leerstof aanbieden in de vorm van praktijkoefeningen in plaats van ‘droge feiten’. De op deze manier opgedane kennis wordt verankerd door te herhaling met behulp van de MemoTrainer. De MemoTrainer zorgt ervoor dat informatie met tussenposen wordt herhaald, om zo in het langetermijngeheugen opgeslagen te worden. Het activeert kennis die iemand dreigt te vergeten, op een manier waarmee die kennis met een minimale inspanning (alsnog) in je langetermijngeheugen wordt vastgelegd. Omdat de informatie die moet worden herhaald en de frequentie van herhaling niet voor iedereen hetzelfde zijn, past de MemoTrainer het aanbod aan, aan het werktempo en niveau van de cursist.

Ervaringen
In de praktijk sloeg het project uitstekend aan. De in 2012 geïntroduceerde nieuwe aanpak is vergeleken met de voorgaande aanpak uit 2011. De oude aanpak werd door veel cursisten als onpersoonlijk en niet motiverend ervaren. Ook vonden zowel de deelnemers als het management het vervelend dat de cursisten veel tijd weg waren van het kantoor. Het leverde de organisatie veel ‘lost opportunity costs’ op.

De onderstaande afbeeldingen laten de resultaten zien, waarbij de aanpak uit 2011 wordt vergeleken met de adaptieve aanpak uit 2012.

Het aantal deelnemers en modules is in 2012 iets gestegen, het jaar waarin de adaptieve cursussen gegeven werden.

De studietijd in 2012 ging fors achteruit, een daling van zo’n 60%! En ondanks dat de deelnemers veel minder tijd kwijt waren aan de opleiding, bleef het succesniveau nagenoeg gelijk.

De kosten werden gereduceerd met ongeveer 70%.

Het trainen van een diverse en heterogene groep mensen via een online cursus kan heel lastig zijn omdat deelnemers kunnen verschillen in niveau en interesse. Dat kan betekenen dat de één de cursus niet uitdagend genoeg vindt en de anderen de opleiding te moeilijk. Voor Welten en de opdrachtgever bleek de oplossing te liggen in het door aNewSpring mogelijk gemaakte adaptieve en gepersonifieerde leren.

 
 Email: info@anewspring.nl

 Tel: 010 2447460

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.