Organisaties houden vast aan traditionele opleidingsvormen

E-learning Monitor 2012 legt ontwikkelingen E-learning blootAmsterdam, 6 juli 2012 – Uit de E-learning Monitor 2012 van Tele’Train blijkt dat organisaties teveel vasthouden aan traditionele opleidingsvormen. Ondanks de crisis en de opkomst van het nieuwe werken is de inzet van E-learning sinds 2010 nagenoeg gelijk gebleven (2010: 49% - 2012: 50%). Het gros van de organisaties veronderstelt onterecht dat met E-learning hoge investeringskosten zijn gemoeid en laten hiermee kansen onbenut om medewerkers efficiënt kennis bij te brengen.


In het gebruik van E-learning heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden. Daar waar in 2010 de financiële dienstverlening nog het meest gebruik maakte van E-learning (77% in 2010 versus 29% in 2012 ), wordt E-learning in 2012 vooral in de onderwijs- en zorgsector (75%) en bij de overheid en in de non-profit sector (65%) ingezet. De organisaties die gebruik maken van E-learning geven aan dat zij de inzet van E-learning beoordelen met een 7. Hoe lang de organisatie gebruik maakt van E-learning heeft invloed op de beoordeling. Organisaties die minder dan een jaar E-learning inzetten beoordelen de opleidingsvorm met een 6,8 en organisaties die meer dan vijf jaar E-learning inzetten geven een beoordeling van 7,6. De redenen om E-learning in te zetten zijn sinds 2010 gelijk gebleven. Het bieden van flexibiliteit aan werknemers (onafhankelijk van tijd en plaats), het op eigen tempo doornemen van stof en kostenbesparingen zijn nog steeds de voornaamste drijfveren voor organisaties om voor E-learning te kiezen.


Simone Hiemstra, manager E-learning en Development bij Tele’Train: ‘Het is opvallend dat de helft van de organisaties E-learning onderbelicht laten en vasthouden aan de veelal duurdere klassikale trainingen (71%). De financiële crisis en de opkomst van het nieuwe werken vormen juist ideale aanknopingspunten om E-learning in te zetten in de organisatie. De veronderstelling dat aan de inzet van E-learning hoge investeringskosten zijn verbonden is verkeerd en leidt tot gemiste kansen, zoals hogere opleidingskwaliteit en tijdbesparingen.’ Exemplarisch noemt Hiemstra het aantal trainingsuren bij een klassikale les en E-learning. ‘Een klassikale training van 8 uur, kan via E-learning binnen 2,5 uur worden gegeven’, aldus Hiemstra. Bovendien sluit de inzet van E-learning volgens Hiemstra goed aan bij de ontwikkel- en leerbehoefte van de jongere generaties die de organisaties binnenstromen.

Op 20 september zal zij de resultaten verder toelichten tijdens het Tele’Train E-learning Event 2012.


Over de E-learning Monitor

Integron, onderzoek- en adviesbureau, heeft in opdracht van Tele’Train onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van E-learning binnen Nederlandse organisaties. In het onderzoek wordt specifiek ingegaan op de ervaring die organisaties hebben met E-learning. Het betreft een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 251 respondenten. In 2010 heeft het eerste onderzoek plaatsgevonden.


Over Tele’Train

Tele’Train is specialist en marktleider in het ondersteunen van organisaties als het gaat om klantcontact. Tele’Train realiseert resultaatverbetering door organisaties (mede) in te richten vanuit de werkelijke klantbeleving. Dankzij de mensgerichte aanpak en de best passende mix van advies, training&opleiding, software oplossingen en/of (interim)management biedt zij een (totaal)oplossing op maat. Tele’Train is actief in Nederland, België en Duitsland. Meer informatie: www.teletrain.nl.Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.