Mobile Music Trainer

Meer informatie:
Mobile Music Learning B.V.
Wilhelminalaan 9
4561 HR Hulst
+31 (0)6 15095957
info@mobilemusiclearning.com
mobilemusictrainer.com

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.