Categorieën en criteria Nederlandse e-learning awards 2011

De inschrijving voor de Nederlandse e-learning awards 2011 is geopend. Voor de komende editie heeft de vakjury drie categorieën vastgesteld waarvoor awards uitgereikt zullen worden.

Award 1: Best practice e-learning
E-learning is al ruim 10 jaar een begrip in Nederland waarbij kwalitatief goede producten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Met deze ‘best practice’ award willen we het project/product belonen dat een uitmuntend voorbeeld is in de sector en dat scoort op alle volgende criteria:

-          een kwalitatief goed didactisch leerconcept dat aansluit bij de leervraag of probleemstelling;

-          passend gebruik van technologie om het leerconcept te ondersteunen;

-          een verzorgd(e) oplossing/product met een prettige gebruikerservaring;

-          een zorgvuldige implementatie met aantoonbare acceptatie door gebruikers;

-          aantoonbaar resultaat en impact, d.w.z. dat het product een bijdrage heeft geleverd aan de performance verbetering van de (mensen in de) organisatie of competentieontwikkeling van leerlingen/cursisten.

De jury houdt rekening met de prijs/kwaliteitverhouding in de beoordeling.

Award 2: Innovatieve e-learning
Technologie biedt steeds nieuwe mogelijkheden om leerprocessen te kunnen ondersteunen en verbeteren. In de categorie ‘innovatieve e-learning’ zoeken we naar projecten die op een vernieuwende manier technologie gebruiken en/of nieuwe technologie inzetten om leerprocessen te ondersteunen. We hebben drie innovatie thema’s gekozen waarop we inzendingen willen ontvangen.

    informal learning, hierbij denken we aan werkplekleren ondersteund met technologie en ‘user-generated’ learning waarbij de cursist/leerling een belangrijke rol heeft in de creatie van leermaterialen en in het bepalen van leeractiviteiten;
    mobile learning
    serious gaming

De jury zal de volgende criteria hanteren bij de beoordeling:

-          Het innovatieve gebruik van technologie;

-          Het gebruik van innovatieve technologie aansluitend bij het leerconcept en de achterliggende vraag of probleemstelling (duidelijke relatie tussen doel, inhoud en technologie);

-          De mate waarin het project inspirerend en verrassend is;

-          Aannemelijkheid van resultaat en impact; het project/product hoeft nog geen aantoonbare resultaten te hebben geboekt, maar dit moet wel aannemelijk kunnen worden gemaakt.

Award 3: Do It Yourself (DIY) e-learning
In deze categorie zijn we op zoek naar ‘rapid e-learning’. Ontwikkelen van e-learning is al lang niet meer voorbehouden aan professionele ontwikkelaars. Door relatief eenvoudige tools kunnen ook inhoudsdeskundigen, kennisspecialisten, docenten en cursisten/leerlingen e-learning ontwikkelen. Mits goed toegepast heeft DIY e-learning grote potentie omdat het de betrokkenheid van de ‘community of interest’ en het eigenaarschap over het leren bevordert.

In deze categorie beoordelen we inzendingen op de volgende criteria:

-          De actieve betrokkenheid van ‘non-professional’ ontwikkelaars en inbedding van rapid/DIY e-learning ontwikkeling in de organisatie;

-          Toepassing van ‘engaging’ didactiek passend bij de vraag (met name ook in multi-media gebruik en interactiviteit);

-          De efficiëntie en effectiviteit van DIY e-learning, hoe in korte tijd en met minimale middelen maximale impact wordt bereikt;

-          De beoordeling en acceptatie van de eindgebruikers.

Procedure
Net als afgelopen jaar zal beoordeling van inzendingen in eerste instantie plaatsvinden door de vakjury. De vakjury zal per categorie inzendingen nomineren en deze worden vervolgens op de website e-learning.nl geplaatst, zodat het publiek kan stemmen. De uitreiking van de vakjury awards en publieksprijzen zal plaatsvinden op de eerste dag van het Nationale e-learning congres 2011 (5 april 2011, in het Evoluon te Eindhoven).

Wat verwachten we bij inzending?

·         U geeft aan voor welke award u inschrijft

·         NAW gegevens indiener(s) (naam, contactgegevens, organisatie, functie).

·         Een aansprekende presentatie waarin u toelicht waarom uw project/product in aanmerking dient te komen voor de betreffende award, en op welke manier u voldoet aan de gestelde criteria (met onderbouwing)

·         Achtergrondinformatie over organisatie, project/product, doelstelling, investering e.d.

·         Toegang voor de vakjury tot de e-learning oplossing

·         Een elektronische sales-pitch (multimediale presentatie video/audio) van maximaal 3 minuten die uw inzending aanprijst. Deze zal gebruikt worden op de website voor de publieksstemming.

Hoe en waar levert u uw inzending in?
Het (elektronische) format waarin de inzendingen worden ingestuurd is vrij te kiezen. Inzendingen ontvangen we graag per e-mail op award@e-learning.nl

Tijdlijnen:
21 januari 2011 - 18:00 uur

Sluitingsdag en -tijd voor inzendingen
1 maart 2011

Bekendmaking van genomineerden door vakjury
7-11 maart 2011

Pitch presentaties van genomineerden aan vakjury
21 maart – 4 april 2011

Publieksstemming op e-learning.nl
5 april 2011

Uitreiking van de awards op 12e Nationale e-learning congres

Heeft u nog vragen?
Ook dan kunt u deze stellen via award@e-learning.nl

De jury behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Waarom meedingen naar de e-learning Awards?
    Als winnaar mag u een jaar lang deze eervolle vermelding dragen en krijgt een jaar lang volop aandacht op e-learning.nl.
    Uw organisatie krijgt publiciteit in de (vak)pers.
    Het geeft u de kans uw organisatie landelijk te profileren. 
     Als uw inzending genomineerd wordt dan mag u gratis dag één van Het Nationale E-learning Congres bijwonen.
    Bij nominatie mag u de gehele dag uw inzending presenteren op het ervaringsplein 2.0 op het congres
    Elke inzender krijgt voor twee personen 20% korting op dag één van Het Nationale E-learning Congres. 

Zie ook 
Hairlevel XL: De winnaar in 2010
Trimbos Instituut: De winnaar van de eerste e-learning award

Nieuw en sterker: Het Nationale E-Learning Congres 2011 krijgt vorm!
    Krachten gebundeld met BVLT: zie persbericht
    Tijdens het congres: visie, implementatie én zelf (handson) ervaren
    Eén groot E-Learning Platform: leren van en met elkaar

Nationale E-Learning Congres 2011, alvast een tipje van de sluier
Het E-learning congres heeft een geheel vernieuwde programma opzet.

U stelt uw eigen programma samen
    Ervaringsplein 2.0; waar u de gehele dag door tools kunt uitproberen en demo’s kunt bijwonen.
    Praktijkplaats I; u kunt hier terecht voor interactieve workshops en sessies gegeven door leveranciers
    Praktijkplaats II; hier vinden interactieve workshops en sessies plaats gegeven door onafhankelijke sprekers
    Kennistheater; waar u o.a. plenaire lezingen van dé keynotes bij kunt wonen
    De vraagbaak; waar u de gehele dag terecht kunt voor persoonlijk advies en antwoord krijgt op al uw prangende vragen

Klik hier voor voorbeeldroutes (pdf)

Tijdens het E-learning Congres 2011 hoort u:

1.      Het allerlaatste nieuws gegarandeerd: na het congres weet u ‘what’s going on’.
2.      Wat kan er concreet: na het congres heb je tools en toepassingen gezien én (handson) ervaren.
3.      Visie en strategie: na het congres heb je ideeën opgedaan om E-learning verder uit te bouwen in je eigen organisatie.

Mis het niet en verzeker u van een congreskaart
Reserveer nu een plaats voor het Nationale E-Learningcongres 2011
 

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.