The Quest for Europe: Waar is Vita?

Genomineerde voor e-Learning Award Smarter LearningInzenders

Jafne Heimans, Katinka Wals, Lennart Kors en Wiebe Buising van SENS

Vita is vermist. 15 VMBO scholen nemen het tegen elkaar op om Vita te zoeken en er achter te komen wat er aan de hand is. De leerlingen uit dezelfde klas werken, tijdens de zoektocht, als team met elkaar samen bij het uitvoeren van verschillende opdrachten. De teams van verschillende scholen strijden tegen elkaar. Alle opdrachten hebben een relatie met Europa en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Contact maken met jongeren in andere Europese landen is een rode draad tijdens het spel. De winnaar van the Quest is de school die het mysterie van de verdwijning van Vita heeft opgelost, de meeste punten heeft gescoord met het uitvoeren van de opdrachten en de meeste (Europese) vrienden heeft gemaakt op de eigen Facebookpagina.

The Quest for Europe is een fair play game, maar natuurlijk kan er maar één team winnen en maar één team de slimste, snelste en creatiefste zijn. The Quest is een lesprogramma zonder muren: transparant en alle mogelijkheden tot  actualiteit. De doelgroep eist dit niet alleen, het is de nieuwe werkelijkheid. Het referentiekader voor deze virtuele wereld is oneindig. Taal, tijd en plaats zijn geen barrières meer: uitermate geschikt voor een lesprogramma dat zich afspeelt in Europa.  Globalisering door middel van de social networks met leerlingen in alle lidstaten van Europa. De tijdsbeleving verandert, the Quest hoeft immers niet in de klas te worden opgelost.

The Quest for Europe is een uitvoering van een Alternate Reality Game (ARG), een interactief spel, gedragen door een spannende verhaallijn, dat zich gedurende enkele weken zowel online als in de reële wereld afspeelt. Het doel is het mysterie rondom de verdwijning van Vita op te lossen en er worden punten gescoord met het uitvoeren van verschillende opdrachten. Alle opdrachten hebben te maken met Europa, en om veel punten te kunnen scoren, zullen de leerlingen contacten moeten leggen met jongeren in andere Europese landen.

De opdrachtgever voor het ontwikkelen van dit traject is het Informatiebureau in Nederland van het Europees Parlement (Bureau EP). Bureau EP vroeg SENS een onderwijstraject te ontwerpen en uit te voeren voor de hoogste klas van het VMBO (scholieren van 15-17 jaar). De aanleiding voor deze opdracht was, dat uit onderzoek is gebleken dat, Nederlandse jongeren heel laag scoren op kennis over Europa en het EP, in vergelijking met jongeren in andere lidstaten van de EU. De doelstelling van het traject was om het bewustzijn van de leerling over Europa te verhogen. Zij hebben ‘gezien en begrepen’ dat Europa wel degelijk invloed heeft op het dagelijkse leven van jongeren. Door het strijden om the Quest, is het ‘doen’ geïmplementeerd in het handelen, die de stap naar het ‘onthouden’ vergemakkelijkt. Vervolgens zal de weg naar de stembus makkelijker worden gevonden op het moment dat de leerlingen de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt. In the Quest hebben alle opdrachten een relatie met Europa.

De wedstrijd, die in februari 2012 heeft plaats gevonden, is te volgen via onder andere deze website:

www.waarisvita.nl

Op deze website zijn ook de Twitter berichten van Vita te volgen. De oplossingen van de vraagstukken konden ook met foto’s en filmpjes gecommuniceerd worden. Met de smartphone kunnen leerlingen gemakkelijk gebruik maken van deze mogelijkheid en uploaden op de facebook-pagina van de klas. Dit leidde ook weer tot inspiratie tussen de leerlingen onderling. Deze stimulerende uitingen zorgden voor een intrinsieke motivatie en zij spoorden elkaar aan tot cocreatie.

Voor ‘The Quest for Europe’ konden de leerlingen het verhaal volgen via Facebook. Tijdens dit traject hebben we voor het medium Facebook gekozen oa omdat het gratis is. Dit was belangrijk, omdat we maar een beperkt budget hadden. Bovendien sluit Facebook helemaal aan bij de belevingswereld van de doelgroep en is dus een uitermate geschikt medium voor dit onderwijstraject. Om een indruk te krijgen van de wedstrijd kun je vrienden worden met Vita Kwest op Facebook.

De leerlingen zijn interactief betrokken met de digitale mediamiddelen tijdens deelname aan het traject ‘The Quest for Europe’. De leerlingen werken individueel en in teamverband op een speelse wijze met eigentijdse media zoals Facebook, Twitter, internet en de mogelijkheden van een smartphone.

Promotiefilmpje

Bekijk onderstaande trailer van ‘The Quest for Europe’ die het leren, ondersteund met technologie, anders heeft gemaakt

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.