Pitch to Peer

 

Genomineerd voor e-Learning Award Smarter Learning


Inzender: Pascal Haazebroek van Psychologie, Universiteit Leiden

Hoger Onderwijs
De kwaliteit van (hoger) onderwijs is gebaat bij actieve werkvormen, zoals het laten geven van klaspresentaties en peer feedback. Verschillende opleidingen worden echter steeds massaler (colleges van 500 studenten, werkgroepen van 80 zijn geen uitzondering), waardoor dergelijke actieve werkvormen steeds lastiger zijn te realiseren. Bij een lange reeks presentaties kan de aandacht sterk verslappen, en (peer) feedback geven is dan ook ondoenlijk.Pitch to Peer
Met Pitch to Peer wordt het mogelijk om presentaties (pitches) als korte video's online te zetten en studenten - buiten de klas - op elkaar te laten reageren. De werking van het systeem lijkt op wat studenten gewend zijn van sociale netwerken en sociale media (reviews, likes), maar met een belangrijk verschil: studenten worden ingedeeld om specifieke pitches te reviewen en ze krijgen slechts een beperkte hoeveelheid likes om aan elkaar uit te delen. Zo kan de docent de online interactie naar eigen idee inrichten en monitoren. Studenten krijgen precies te zien wat van hen wordt verwacht.


Test bij Psychologie
In een test implementatie bij de werkgroep Nieuwe Media hebben ca. 80 studenten een pitch gehouden voor de camera. Vervolgens hebben zij ieder 5 pitches online gereviewed op verschillende criteria (inhoud, vorm, originaliteit, etc) en ieder 10 likes uitgedeeld aan die pitches die dat naar hun mening verdienden. Dit levert een ranking op van pitches. Middels deze ranking kunnen studenten vervolgens snel zien welke pitches bijzonder goed worden beoordeeld.

Resultaten
In deze implementatie is duidelijk geworden dat Pitch to Peer mogelijk maakt, wat anders onmogeljk was geweest: 80 studenten een presentatie laten houden, én elkaar daar feedback op laten geven. De feedback die studenten elkaar nu hebben gegeven wordt zelfs beter geëvalueerd (meer en nuttigere feedback) dan wat normaalgesproken in het klaslokaal mogelijk is. Studenten hebben immers de tijd om even na te denken voordat ze hun reactie plaatsen, zodat feedback weldoordacht en goed geformuleerd kan zijn. Ook vonden studenten het prettig dat pitches nogmaals konden worden afgespeeld, zodat er echt even goed nagedacht kon worden hoe een pitch scoort op de verschillende review criteria. Ook werd erg gewaardeerd dat de eigen pitch terug te zien was, iets wat in een klas onmogelijk is. Studenten gaven aan dat het leren van presentatievaardigheden gebaat was bij het kunnen terugzien van de eigen presentatie én de reacties van hun peers daarbij.

Conclusie
Pitch to Peer sluit aan bij de belevingswereld van de hedendaagse student. De sociale media interacties maken de interacties tussen studenten ook in massaler onderwijs weer sociaal en betrekken studenten ook buiten de colleges om bij de stof. De rating mechanismen maken niet alleen mogelijk dat studenten die goed presteren complimenten ontvangen, maar ook dat studenten slimmer van elkaar leren.

Tot slot moet gemeld worden dat deze implementatie een eerste toepassing vormt van het Pitch to Peer concept. Inmiddels wordt er ook in andere werkgroepen gebruik gemaakt van het systeem, waarbij niet alleen video pitches, maar ook photoshoots, animaties, prezi presentaties en korte blogposts worden geplaatst én gereviewed.

 

Studenten aan het woord

  • "Het thuis, online, op je gemak kunnen bekijken van de video's helpt om zo betere feedback te kunnen geven (en ontvangen). Omdat je de filmpjes terug kan bekijken kun je betere feedback geven dan wanneer je slechts 1 keer een presentatie ziet in een klas"
  • "Feedback geven en krijgen is zeker handig. Vooral omdat je feedback moest geven op een paar specifieke punten. De feedback was veel concreter en daardoor behulpzamer"
  • "Het na kunnen kijken van je presentatie is erg makkelijk. Zo zie je zelf ook waar je aan kunt werken"
  • "Ik vind het erg nuttig dat je tien keer meer leert door de feedback die je krijgt; en er tegelijkertijd veel minder tijd aan kwijt bent"

 

 

 

 

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.