Nederlandse e-Learning Awards 2013


Update 3 februari


De inschrijving is gesloten op 25 januari. 
Er zijn 24 inzendingen, waarvan 2 voor de Jong Talent Award. 
Bekijk alle inzendingen hier


De inschrijving voor de Nederlandse e-learning awards 2013 is geopend.

We verwelkomen inschrijvingen
 • van organisaties/personen (profit, non-profit, overheid en onderwijs) die e-learning implementeren
 • van organisaties/personen die e-learning producten ontwikkelen.
Verder geldt als uitgangspunt dat de projecten en/of producten zijn ontwikkeld voor doelgroepen in Nederland/Vlaanderen.

Voor de komende editie heeft de vakjury twee categorieën vastgesteld waarvoor awards uitgereikt zullen worden. 

Award I: e-Learning award Smarter Learning


In de categorie Smarter Learning zoeken we projecten/producten die het leren ondersteund met technologie anders en beter hebben gemaakt (zie ook het nieuwsbericht).

De jury zal de volgende criteria hanteren bij de beoordeling:

 • De inzender maakt aantoonbaar of aannemelijk dat de oplossing heeft geleid tot anders en/of beter leren.

  De vakjury beoordeelt dit op basis van de beschrijving van de transformatie en eigen ervaring van het product. De jury verwacht dat de inzender aannemelijk maakt dat er beter wordt geleerd.

 • De oplossing is een kwalitatief goed en consistent uitgevoerd leer en/of performance support concept dat aansluit bij de leervraag of probleemstelling en doelgroep.

  De vakjury beoordeelt in hoeverre het product/project (een) passende concept heeft gekozen bij de onderliggende leervraag en/of probleemstelling en bij de doelgroep. De jury verwacht bij de inzending een toelichting op de leervraag en/of probleemstelling en doelgroep en een argumentatie voor het gekozen leerconcept als oplossing

 • Er wordt passend gebruik gemaakt van (nieuwe) technologie om het leer en/of performance support concept te ondersteunen.

  De vakjury beoordeelt dit op basis van de eigen ervaring van het product en de toelichting van de inzender waarom keuzes gemaakt zijn voor bepaalde technologie.
  Let op: bij blended leeroplossingen wordt het geheel beoordeeld, en wil de vakjury ook een indruk kunnen krijgen van het gehele leerconcept.

 • De oplossing is gebruiksvriendelijk en het wordt aannemelijk gemaakt dat de eindgebruikers de oplossing waarderen.

  De vakjury beoordeelt dit op basis van eigen ervaring van het product en aan de hand van getuigenissen van gebruikers (waar mogelijk verifieerbaar door de jury bij de eindgebruikers).

 • De jury houdt rekening met de prijs/kwaliteitverhouding bij de beoordeling van inzendingen.

  De vakjury weegt bij de beoordeling de omvang van het budget mee. Bij de inzending moet een opgave verstrekt worden van investering in geld/uren.

Award II: Jong e-Learning Talent

In de categorie jong e-learning talent zoeken we (net afgestudeerde) studenten, promovendi of jonge start-ups (bedrijven jonger dan 2 jaar) die op het gebied van e-learning iets bijzonders hebben gedaan in de afgelopen 2 jaar. Hiermee krijg je als jong talent de kans om jezelf in de picture te zetten en kun je je kennis en ideeën met een groter publiek delen.


Voor alle inzendingen in deze categorie geldt


 • Het project/onderzoek/product is in de afgelopen 2 jaar uitgevoerd/ontwikkeld.
 • Het project/onderzoek/product gaat over het gebruik van technologie ten behoeve van leren.

De jury zal de volgende criteria hanteren bij de beoordeling:

 • De relatie tussen doel en middel

  De vakjury beoordeelt of de ontwikkelde/ingezette middelen passend zijn bij de (leer)doelen van het project/onderzoek/product.

 • Creativiteit en innovativiteit

  De vakjury beoordeelt het project/onderzoek/product op creativiteit (=origineel én goed passend bij probleem) en innovativiteit (gerealiseerde vernieuwing).

 • Gedegenheid van onderzoek (studenten/promovendi) of business plan (start-ups)

  De vakjury beoordeelt de onderzoeksaanpak of het business plan op gedegenheid.

 • Aannemelijkheid van praktische toepasbaarheid en van resultaat

  Het project/product hoeft nog geen aantoonbare toepasbaarheid/resultaten te hebben geboekt, maar dit moet wel aannemelijk kunnen worden gemaakt. Waarbij ‘resultaat’ wordt gezien als effectief bijdragend aan performance verbetering of competentieontwikkeling. De vakjury verwacht bij de inzending een argumentatie waarin de verwachtingen onderbouwd worden.

 • Presentatie

  De vakjury beoordeelt de inzending op hoe verzorgd deze er uit ziet en beoordeelt de presentatie van de inzender in het mee te leveren filmpje op overtuigingskracht.

Beoordeling van inzendingen 2013

De beoordeling van inzendingen voor de beide awards vindt plaats door de vakjury. De vakjury zal in eerste instantie alle inzendingen beoordelen op basis van toegezonden informatie  en de ervaring die zij heeft bij de toegang tot de oplossing. Voor beide awards zullen drie projecten/producten genomineerd worden.

De genomineerden in de categorie ´Smarter Learning´ zullen worden uitgenodigd voor een pitch presentatie aan de vakjury, waarna de winnaar wordt bepaald.

De genomineerden voor de Jong Talent Award, kunnen vanaf het moment van nominatie tot de dag van uitreiking een mediacampagne voeren. Zij krijgen op het e-Learning event ook plek om hun project/product te promoten. De winnaar van deze award wordt 50% bepaald door publieksstemmen en 50% door de vakjury.


Wat verwachten we bij inzending?

 • U geeft aan voor welke award u inschrijft.
 • NAW gegevens indiener(s) (naam, contactgegevens, organisatie, functie).
 • Een aansprekende presentatie/beschrijving waarin u toelicht waarom uw project/product in aanmerking dient te komen voor de betreffende award, en op welke manier u voldoet aan de gestelde beoordelingscriteria (met onderbouwing)
 • Achtergrondinformatie over organisatie, project/product, doelstelling, investering e.d.
 • Toegang voor de vakjury tot de e-learning oplossing en andere relevante onderdelen.
 • Bij elke inzending ontvangen we graag een kort promotiefilmpje dat mogelijk ook gepubliceerd kan worden op e-learning.nl.

Hoe en waar levert u uw inzending in?

Het (elektronische) format waarin de inzendingen worden ingestuurd is vrij te kiezen. Inzendingen ontvangen we graag per e-mail op award@e-learning.nl
De inzendingstermijn sluit op vrijdag 25 januari om 24:00 uur.

Alle Tijdlijnen:

25 januari 2013 - 24:00 uur

Sluitingsdag en -tijd voor inzendingen

7 maart 2013

Bekendmaking van genomineerden door vakjury

tussen 19-30 maart 2013

Pitch presentaties van genomineerden voor Award ‘Smarter Learning’ aan vakjury

7 maart - 16 april

Media campagne door genomineerden voor de Jong Talent Award.

16 april 2013

Uitreiking van de awards op het e-learning event in de Brabant Hallen in ‘s-Hertogenbosch.


Waarom meedingen naar de e-learning Awards?

 • Als winnaar mag u een jaar lang deze eervolle vermelding dragen.
 • U krijgt een half jaar lang volop aandacht op e-learning.nl en u krijgt publiciteit in de (vak)pers.
 • Als uw inzending genomineerd wordt dan mag u met één persoon gratis dag het E-learning congres bijwonen.
 • Elke inzender krijgt voor twee personen 20% korting op het E-learning Congres.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen via award@e-learning.nl
De jury behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.