MEL - Mobiel Engels Leren

Genomineerd voor Jong e-Learning Talent Award


Inzender: Gerard Veenhof

Voor mijn masterthesis heb ik onderzoek gedaan naar Mobiel Engels Leren . Dit project, ook wel MEL genoemd, werd uitgevoerd door een team van onderzoekers werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Groningen, EarlyBird, MLMasters en verschillende basisscholen uit de regio Rotterdam. Het onderzoek is medegefinancierd door de Stichting Kennisnet. In het MEL project is een mobiele applicatie ontwikkeld waarmee kinderen uit groep 5 Engelse woorden leren. Er is aangetoond dat mobiel leren een positief effect heeft op de leerprestaties van het kind (Sandberg, 2011).
Het Mobiel Engels Leren project heeft tevens de eerste prijs Europees Talenlabel gewonnen.

In mijn onderzoek is de MEL applicatie uitgebreid. Het was mijn taak om Engelse leerstof en spelelementen samen te brengen en daarmee onderzocht ik hoe dit samenhing met leerprestaties en motivatie van het kind. Ik heb gekeken op welke punten de MEL applicatie verbeterd kon worden. Hoewel de MEL applicatie een positief effect had op de leerprestaties van het kind (Sandberg, 2011) bleken de kinderen snel uitgespeeld met de applicatie. Mijn vraag was; hoe kunnen we de kinderen toch blijven motiveren te leren met onze applicatie? Al snel kwam ik er achter dat een 'serious game' benadering veelbelovend bleek. Veel kinderen worden namelijk gemotiveerd door het spelen van spelletjes. Daarom hebben we een spelomgeving toegevoegd aan de MEL applicatie. Mijn vernieuwde applicatie heet ZooQuest en is een soort 'schil' om de MEL applicatie.

In ZooQuest kan de speler door een dierentuin wandelen en ontsnapte dieren zoeken. Wanneer het kind een dier heeft gevonden in deze dierentuin wordt de bijpassende MEL content geladen (dwz, vragen over het dier, zie MEL filmpje). De twee onderzoeksvragen die ik heb gesteld zijn als volgt:

RQ1: Does usage of the ZooQuest application lead to more motivation compared to usage of MEL application?
RQ2: Does usage of the ZooQuest application lead to better learning results compared to usage of the MEL application?

Motivatie is gemeten door naar de speeltijden van de kinderen te kijken + een interview. Leerresultaten zijn gemeten met een voor- en natoets, net als in het MEL filmpje. Mijn conclusie in het kort: de spelomgeving (ZooQuest) heeft aangetoond dat kinderen meer gemotiveerd waren om zich in de MEL omgeving te begeven. Kinderen boekten bovendien significant betere leerresultaten op de natoets dan op de voortoets. Met dit onderzoeksresultaat wil de Universiteit van Amsterdam verder met de serious games benadering. Men hoopt dit uiteindelijk op praktische wijze bij scholen te brengen, zodat kinderen buiten school (het informele domein) gemotiveerd zijn te leren.

Op de E-learning Event zal ik een video presenteren waarin ZooQuest in de klas wordt besproken.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.