Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief woensdag 12 februari 2014

HEMA academie
e-Learning.nl verwelkomt HEMA academie als nieuwe marktspeler op de website. HEMA academie ondersteunt organisaties om een lerende organisatie te worden met een ruim aanbod online leeroplossingen.

 

Agenda

6/3 Digitaal Leerplatform Zorg & Welzijn
10/3 De Game Workshop Dagen 2014
27/3 Online Leren Faciliteren
08/4 ILIAS in de praktijk
16/4 Next Learning Event 2014
15/5 Quick Start Adobe Connect Pro
02/6 Online Leren Faciliteren


E-learning Awards: grote diversiteit

Ruim 30 inzendingen dit jaar voor de E-learning Awards, een initiatief van e-Learning.nl. De vakjury heeft de inzendingen beoordeeld. Daarbij valt het op hoe e-learning in Nederland zich heeft ontwikkeld en hoe breed en divers het aanbod is. Alle inzendingen zijn op Facebook te bekijken, waar dit jaar voor het eerst een open inschrijving werd gehouden. Plaats een like, om uw favoriet aan te geven.

De jury heeft bepaald welke inzendingen doorgaan naar de volgende ronde. Dat zijn (in willekeurige volgorde):

Smarter Learning award:
Perflectie: Succesvol borgen van verandering in de praktijk

BrandNewGame: De MTChallenge – Gamified learning

Bespeak: GPS, de slimste route naar je examen

IJsfontein: CityLink: Eerst denken dan doen

Parnassia Academie: Voor alles Veilig?!

aNewSpring: Slimme, persoonlijke taaltoets

At Hand: NOKIA/HERE – The Map Makers Society

InThere: MicroGames - Smart and Small learning

Tinqwise / In Voor Zorg!: IVZO.net - Zelfsturende teams in zorgorganisaties

Creative Startup:
Mobile Music Learning: Mobile Music Trainer Helpt!

Proctor2Me: Examineren op afstand

App2Improve: Play, Engage & Grow!

Achieved: Unlock Informal Learning

Gibbon: Playlists for learning

Sowiso: Maatwerk feedback open wiskunde vraagstukken

Uiterlijk 7 maart moeten de inzenders die door zijn naar de tweede ronde de vakjury een uitgebreide onderbouwing geven van hun inzending én zij moeten de jury een kijkje geven in de keuken van hun project/product. Op 28 maart maakt de vakjury voor beide categorieën bekend wie de 3 genomineerden zijn. De winnaars worden 16 april bekend gemaakt op Next Learning Event 2014 in Den Bosch.

Zie ook: Informatie e-Learning Awards 2014.

 

Nieuwe functionaliteiten ILIAS 4.4

ILIAS 4.4 versie is beschikbaar. In totaal gaat het om 118 nieuwe functionaliteiten. De meest interessante:

  • Competentie Gap Analyse en Competentieprofielen. Een 360 graden feedback en zelfevaluatie, resulterend in competentieniveaus van feedbackontvanger.
  • Organisatorische eenheden. Je kunt de structuur van je organisatie (divisie/afdeling) overnemen in ILIAS. Dit is bijvoorbeeld erg handig voor leidinggevenden om de leervoortgang te kunnen zien.
  • Meertalige inhoud wordt fasegewijs ingevoerd. Het is nu mogelijk om meerdere talen in pagina's en leermodules te hebben. De inhoud wordt getoond in de voorkeurstaal van de gebruiker.
  • SCORM Offline speler: als er geen internet is kun je toch je SCORM modules gebruiken
  • Meerdere ondertitelingsbestanden per video zijn mogelijk; afhankelijk van taal van gebruiker wordt de relevante ondertiteling gebruikt.

Een groter overzicht van nieuwe functionaliteiten vind je in de ILIAS blog uit de ILIAS Dutch communitypagina. Voorbeelden bekijken en oefenen kan in het gratis oefen- en werksysteem van Future Learning.

 

Praktijkcase Next Learning 2014

De praktijkcase die in deze nieuwsbrief wordt gepresenteerd, wordt uitvoerig behandeld en toegelicht op Next Learning Event 2014: Empower de lerende. Dit event wordt op 16 april gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. Het is een rijk programma, met key-notes (Charles Jennings, Ben Betts en Ben Tiggelaar), een Do-It-Yourself leersafari, aan tafel met experts, virtual reality, 10-minuten video’s, de plaza met leveranciers, een picth-podium en het talentcafé. Uiteraard wordt ook dit jaar weer tijdens het event de e-Learning Award van e-Learning.nl uitgereikt. Ga naar de site voor meer informatie, download de brochure of bekijk de video.

Ga naar de site voor meer informatie, download de brochure of bekijk de video.

 

Zorgboog e-learning voor Actief Zorg

Actief Zorg kiest voor om haar 65 medewerkers werkzaam binnen Verpleging en Verzorging, scholing met behulp van de digitale leeromgeving van het ZorgSucces Content Keuzepakket. Omdat het om een relatief klein aantal medewerkers gaat, is het voor Actief Zorg niet interessant om zelf content te ontwikkelen. PAT Learning Solutions heeft hiervoor, in samenwerking met de Zorgboog, de passende oplossing. Dit middel tot scholing van onder andere de verpleegkundige handelingen, draagt voor de medewerkers bij aan de professionalisering van het beroep. Bovendien geeft het hen de vrijheid te trainen op het moment dat dit passend is.

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Case van de maand:

UMC Utrecht: Brede digitale opleidingsstructuur UMC Utrecht. Deze case wordt op 16 april behandeld tijdens Next Learning 2014.
Klik hier om direct naar de case te gaan.

 

 

Headlines

Headlines is een nieuwe rubriek op de homepage van e-learning.nl. Vanaf 1 januari dagelijks verse verwijzingen naar nieuws en achtergronden die de redactie tegenkomt op buitenlandse sites. Een selectie uit het aanbod van januari.

Trends

eLearning Business Trends in 2014
Digital Learning is Changing the World
7 EdTech Assumptions
Trends in MOOCs
Future Work Skills
Technology-Enhanced Teaching and Learning 2014
The Future Of E-Learning
6 Modern ELearning Trends
Bold Predictions
Opportunities and Predictions
The Future of Education
EdTech Predictions 2014
Top 5 Emerging Educational Technologies
Future of Work

Tools

Free Animation Tools
Cheap LMS for Small Businesses
Moodle 2.6 new features
Gamification for Performance Success
Educational Web Tools
The Effective Use of Video
10 New Educational Web Tools
Apps Add Comments to PDFs

MOOCs

TU Delft changed my life
800 Free MOOCs
New MOOCs from Yale
Lessons from Failure of MOOCs
Why not take THEIR MOOC!
What I’ve Learned from Making a MOOC
Five myths about Moocs
White Paper on MOOCs

Achtergrond

What is learning?
Definition Of Flipped Classroom
Games or Gamification
Learning Styles Effective ??

Brain

Myths about how brain works
Brain-based learning and Lying
Games Affect The Brain
Google Makes Your Brain Irrelevant

Diversen

Distinction between learning & performance
Reduce Costs Corporate E-Learning
Workplace Learning Practices

 

Tips mobile learning

In een blogpost van Atrivision, worden tips gegeven voor mobile learning. De start van de ontwikkeling van mobiele leeroplossingen is hetzelfde als bij een e-learning-oplossing voor de PC: het vaststellen van de leerdoelen. De uitwerking is echter verschillend. Het scherm van mobiele apparaten is meestal kleiner, de tijd die een cursist doorbrengt op een mobiel apparaat is korter en de omgang met het apparaat is anders. Dag toetsenbord en muis, hallo touch screen en swype! Atrivision laat zien hoe een ontwikkelaar daarmee om kan gaan.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Brede digitale opleidingsstructuur UMC Utrecht

Opdrachtgever: UMC Utrecht
Opdrachtnemer: Stuurgroep Onderwijs ICT Projecten UMC Utrecht
Klantvraag: Bredere inzet en vernieuwing digitale leeromgeving
Oplossing: Blended Learning

Het programma Onbegrensd Leren van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) biedt een brede opleidingsstructuur, waarin iedere student of medewerker overal en altijd toegang heeft tot digitale bronnen, communicatiemiddelen en instrumenten voor feedback en beoordeling. Het UMC Utrecht bestaat uit het Academisch Ziekenhuis, de Medische Faculteit en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Om de ambitie vóór 2016 te bereiken, wordt een programma voor Blended Learning ontwikkeld, waarbij e-learning wordt gebruikt om het contactonderwijs maximaal te versterken en om het onderwijs beter, effectiever en efficiënter te maken. In 2012 is een begin gemaakt met dit Onderwijs ICT programma. Het accent ligt op e-modules en e-simulaties, digitaal toetsen, opnemen van hoorcolleges (e-lectures) en de inzet van videoreflectie. Daarnaast is er ruimte voor innovatieve projecten.

Programmastructuur van Onbegrensd Leren

Creëren van draagvlak

"Aan het begin van het project is veel tijd geïnvesteerd in het creëren van draagvlak bij de opleidingsdirecteuren en managers zorg, verenigd in de regiegroep", vertelt Anne-Petra Rozendal, projectleider e-modules en e-simulaties. "Elke opleiding heeft streefdoelen voor de komende 3 jaar geformuleerd op het gebied van blended learning. Bij het concretiseren van de streefdoelen speelden steeds 2 vragen een centrale rol: hoe kan e-learning het onderwijs versterken en hoe past dit binnen de huidige onderwijsstructuur."

Project e-modules en E-module Wijzer

De interesse voor e-modules is van het begin af aan groot geweest. Naast veel individuele aanvragen zijn er ook series e-modules aangevraagd zoals 31 e-modules ter voorbereiding op klinisch vaardigheidsonderwijs, 6 e-modules over veiligheid vanuit de bedrijfsbrandweer, 8 e-modules voor studenten geneeskunde over complexe anatomische structuren. Om al deze aanvragen te realiseren (rond de 150 in 4 jaar) is een gestructureerde werkwijze opgezet. Er wordt gewerkt met teams, die bestaan uit onderwijskundigen, ontwikkelaars, audiovisueel vormgevers en vakinhoudelijk deskundigen. Voor de vakinhoudelijk deskundigen is het geen dagelijks werk om voor een e-module verhaallijnen te bedenken of teksten te schrijven. Denk bij deskundigen aan docenten, artsen en andere inhoudexperts. Om hen te ondersteunen, is de E-module Wijzer ontwikkeld. In deze applicatie worden de elementen van een e-module gepresenteerd. De vakinhoudelijk deskundige kan aan de hand van beschrijvingen en voorbeelden de elementen bekijken (bijvoorbeeld interactieve werkvormen en mediaproducties) en samen met het ontwikkelteam de e-module samenstellen.

Flipped Classroom

Een van de innovatieve projecten van Onbegrensd Leren is Flipping the Classroom voor de masteropleiding SUMMA (Selective Utrecht Medical MAster). SUMMA leidt op tot een arts die klinische zorg combineert met wetenschappelijk onderzoek. Voor deze opleiding is het blok Steun- en Bewegingsstelsel ontwikkeld vanuit het z.g. Flipping the Classroom-principe. De opleiding biedt - vóór het contactonderwijs - kennis aan in de vorm van een interactief blokboek (iBook). Dit interactieve lesboek op de iPad biedt een mix van filmpjes, e-lectures en röntgenfoto’s met opdrachten. Vervolgens bouwt de docent in interactieve colleges hierop voort. De stof is daarmee op meerdere manieren beschikbaar; student en docent kunnen zo op verschillende manieren samenwerken. Naast deze vorm van e-learning is er tijdens face-to-face onderwijs gelegenheid om dieper op de stof in te gaan met discussies, toepassen van kennis in casuïstiekbesprekingen en praten over nieuwe ontwikkelingen. De studenten zijn hiermee actiever betrokken en gaan eerder zelfstandig met de stof aan de slag.

Next Learning 2014

Op 16 april tijdens Next Learning 2014 wordt het programma Onbegrensd leren besproken, waarbij specifiek wordt ingegaan op het gebruik van de E-module Wijzer bij de ontwikkeling van e-modules.


Info: www.e-learningevent.nl

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.