Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief vrijdag 11 oktober 2013

Binnen zonder kloppen
Bezoekers van e-Learning.nl kunnen sinds afgelopen maand een reactie plaatsen, zonder dat ze daarvoor eerst moeten inloggen. De redactie hoopt daarmee het interactieve karakter van de site verder te verhogen.

 

U&I Learning
e-Learning.nl verwelkomt U&I Learning als nieuwe marktspeler op de website. U&I Learning biedt e-learning en contentoplossingen aan.


Seminar Onderwijs in virtuele werelden

De virtuele werelden biedt tal van mogelijkheden om onderwijs te geven, maar toch gebeurt het nog maar op kleine schaal. Wat staat instellingen en docenten hierbij in de weg? Voor de één zullen technische aspecten een drempel vormen. Voor de ander zal het om de didactische toepassingen gaan. EDUsim-NL helpt om die drempels te slechten. Zij verzorgen op 16 oktober voor de derde keer het gratis seminar Onderwijs in Virtuele Werelden.
De deelnemers krijgen een snelle, praktische introductie over Opensim. De dag wordt afgesloten met een aantal concrete projectplannen, met de bedoeling daarvoor subsidie aan te vragen. Het seminar biedt docenten een programma waarbij zij van A tot Z worden geïnformeerd over het leren m.b.v. virtuele werelden en waarin zij leren projecten binnen EDUsim-NL op te zetten. Er is plaats voor 75 deelnemers.

Doelgroep: docenten uit alle onderwijsniveaus.
Plaats, datum en tijd:
16 oktober van 10.00 - 17.30
Surfnet, Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht

Lees volledige bericht op e-Learning.nl.

 

Congres differentieert naar niveau deelnemer

Het congres e-Learning & HRM in de Zorg – dat op 26 en 28 november in Rotterdam wordt gehouden – geeft de bezoeker de mogelijkheid om een programma samen te stellen, dat past bij zijn/haar niveau. SBO, de organisator, onderscheidt drie niveaus:
1. Kennismaker: nog geen idee, maar ik weet dat ik een visie moet ontwikkelen;
2. Ontdekker: een aardig idee, maar ik kan nog behoorlijk wat hulp gebruiken;
3. Ingewijde: ik heb mijn visie op leren duidelijk voor ogen en ben vooral geïnteresseerd in vervolgstappen. Voorafgaand aan het congres E-learning & HRM in de zorg doet de bezoeker een QuickScan om het niveau te bepalen.

Meer informatie over het congres en masterclass zijn te vinden op de speciale website van SBO. Inschrijven kan via de site of via email.

 

Gratis proefles e-Learning Ontwerper

Marcel de Leeuwe – redacteur van e-Learning.nl – is weer hoofddocent van de cursus Onderwijskundig e-Learning Ontwerper. Deze door SBO georganiseerde opleiding begint op 13 februari. Op 9 januari is er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst met de mogelijkheid tot het volgen van een proefles.
Bezoek voor meer informatie de site van SBO.
Of bekijk de video-introductie van Marcel de Leeuwe.

 

Harm flipt opnieuw

Twee keer schreef hoofdredacteur Harm Weistra een column over Flipped Learning. Ook wel Flipped Classroom genoemd. Zijn laatste column leidde tot een uitvoerige discussie. Maar misschien was het eerder een spraakverwarring. Voldoende redenen om nog een keer op het onderwerp terug te komen. Zijn nieuwe column is binnenkort op e-Learning.nl te lezen.

 

Online onderzoek tekstbegrip

Promovendus Jeroen Clemens vraagt docenten Nederlands om in het kader van zijn promotieonderzoek mee te doen aan een onderzoek naar online tekstbegrip.

In het voorjaar hebben 85 docenten Nederlands meegedaan aan een pilot-onderzoek. Na de herfstvakantie begint de afname van de nieuwe, verbeterde versie van de vragenlijst. Het streven is om 500 docenten Nederlands uit het VO te ondervragen. Zij worden dan ook uitgenodigd om mee te doen.

Voor meer informatie, zie e-Learning.nl.


Case van de maand:

Noordhoff Health e.a.: Ouderen in Veilige Handen
Klik hier om direct naar de case te gaan.

 


De afgelopen maand op e-Learning.nl

MOOC’s

Nieuwe e-Learning MOOC’s
Themanummer over MOOC’s
Mooc-omgeving Google en edX
Nieuw MOOC initiatief uit de UK

Video / webinars

2000 technologie video's
Interview met Ucourse.nl
Learning Analytics
Webinars Nationaal Hoger Onderwijs Congres
Simulatie driepuntsbelichting video

Tools

Tools voor app-developers
Gratis online tool voor surveys
Veranderingen vanaf Moodle 2
Mindmappen in Google+ Hangouts

Bronnen

125 artikelen over blended learning
‘Excelleren door samenhang en dialoog’
Infographic geschiedenis afstandsleren
Verslag Kennisnet Summerschool
Innoveren

Agenda

Seminar Onderwijs in virtuele werelden
Online Educa Berlijn
SURFacademy: Apps in onderwijs en onderzoek
ILIAS: kennismakingsdag informatieavond

ILIAS

ILIAS in het bedrijfsleven?
12de Internationale ILIAS conferentie

 

Headlines

In deze rubriek een selectie van artikelen die de redactie tegenkwam op Engelstalige sites.

Top 100 Tools for Learning 2013
How to Use Google Services in Education
5 reasons why blended learning works
Quick Guide To Blended Learning
The Ultimate Rapid e-Learning Checklist
100+ eLearning Templates
The 5 Best Free Slideshow Presentation Tools
10 Tips To Use Videos in eLearning
New No.1 App in Education?
3 Simple Ways To Start Using Smartphones In The Classroom
Flipped Classroom Guide
Social Learning Trends 2013
Trends In Learning Technology
How MOOCs Will Revolutionize Corporate Learning
What Can Khan Academy Teach Corporate Training?
Bloom’s Taxonomy still have a role?
Skill Based Learning vs. Knowledge Based Learning
12 Buzzing EdTech Concepts You Should Know
Traditional University Lecture Is Dead

 

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Ouderen in Veilige Handen

Opdrachtgever: Ministerie van VWS
Opdrachtnemer: Consortium Stichting Leerstation Zorg, HAN en Noordhoff Health
Klantvraag: Handvatten bieden voor Meldcode Oudermishandeling
Oplossing: E-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici

Ouderen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen, moeten zij zich veilig voelen én veilig zijn. Of zij nu door hun partner, een familielid, een vrijwilliger of een professional worden verzorgd. Nog vaak is dat niet zo. Volgens schatting zijn jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling. Het actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’ – van het ministerie van VWS – heeft als doel het geweld zo vroeg mogelijk te stoppen, het risico op geweld te verkleinen, de positie van het slachtoffer te versterken en de pleger aan te pakken.

Een van de speerpunten in de plannen van het ministerie, is het trainen en opleiden van betrokkenen in de zorg. Stichting Leerstation Zorg, het lectoraat Langdurige Zorg van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Noordhoff Health hebben in samenwerking met MOVISIE e-learningmodules ontwikkeld, gericht op drie doelgroepen: (student)verpleegkundigen, (student)verzorgenden en (student)medici. Professionals moeten getraind en opgeleid worden in het signaleren van ouderenmishandeling, anders missen zij signalen. Vervolgens moeten zij weten wat zij met deze signalen kunnen doen. Bijvoorbeeld het melden als zij denken dat er sprake is van mishandeling in huiselijke kring. Deze meldcode is een ander speerpunt uit het actieplan. Vanaf 2013 dienen instellingen kunnen aantonen te maken dat zij ouderenmishandeling binnen hun instelling op de kaart zetten en aantonen dat hun medewerkers signalen documenteren.

In onderstaande filmpje, een interview met Marian Adriaansen, lector Landurige Zorg aan de HAN.

De modules zijn online te volgen en worden voorafgegaan door en afgesloten met een toets. De modules spelen een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de meldcode in instellingen en leiden tot een certificaat met accreditatiepunten erkend voor het kwaliteitsregister V&V en GAIA.

Direct aan de slag of meer weten?

De modules kunnen in groepsverband of op individuele basis worden gemaakt. Ga voor meer informatie naar de website van Leerstation Zorg.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.