Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief woensdag 13 maart 2013

e-Learning Event 2013
Meldt u direct aan!

 

E-learning Awards: de genomineerden
Op 16 april worden tijdens het e-Learning Event 2013 de winnaars bekend gemaakt van de e-Learning Awards. De jury nomineerde 4 van de inzenders voor de Smarter Learning Award en twee voor de Jong e-Learning Talent. Alle inzendingen zijn op e-learning.nl nog te bekijken. De Awards zijn een initiatief van e-learning.nl.

 

Winnaar toegang e-Learning Event

De gratis toegangskaart voor het e-Learning Event gaat naar Gerben van Dijk. Gefeliciteerd. Zijn idee voor het inzetten van video, gaan we mee aan de slag. Dank!


Case v/d maand: PAT Learning Solutions

Klik hier om direct naar de case te gaan.


Aangeleerde hulpeloosheid bij veel organisaties

Hans de Zwart, sr. Innovation Advisor bij Shell ziet "vaak aangeleerde hulpeloosheid bij veel organisaties. Werknemers verwachten dat ze getraind worden. Zij leggen de verantwoordelijkheid voor hun leren bij de organisatie. Dus als ze iets niet kunnen, dan ligt dat aan het feit dat niemand het hen heeft uitgelegd. Maar er zal een verschuiving van verantwoordelijkheden ontstaan naar de lerende zelf. Werknemers hebben nieuwe competenties nodig. Die moeten zelf het initiatief nemen om op het juiste moment de juiste dingen te leren."

Dus Self Organised Learning wordt een nieuwe trend. Waarom nu?
Hans de Zwart: “het probleem bestaat eigenlijk al langer. Een kenniswerker is vaak zelf de enige die weet hoe hij zijn werk moet doen. Zeker nu, omdat het werk steeds complexer wordt en de ontwikkelingen enorm snel gaan. En waarom Self Organised Learning nu pas echt aandacht krijgt? Omdat er nu heel veel technologie is om het leren zelf te regelen. Bijvoorbeeld, het is erg gemakkelijk om virtueel een groepje bij elkaar te brengen om samen te overleggen en te leren. Technologie maakt anders organiseren mogelijk. Ook van het leren. En verder, we leven in een connected wereld. Ontwikkelingen gaan ontzettend rap. Kennis is niet schaars meer of moeilijk te bereiken. Je hebt geen docenten meer nodig die de kennis in hapklare brokjes aanbieden.”

Moeten we nu alles loslaten?
Moet de lerende alles zelf gaan doen? “Nee, maar er is wel een verschuiving van verantwoordelijkheden. In het bekende learning & development-model 70-20-10 moeten organisaties zich veel meer richten op die 70%: leg de verantwoordelijkheid bij de lerende! Met een open en intensieve aanpak, waarbij je de CEO in de organisatie overstijgt. Focus daarbij niet op content maar zorg ervoor dat je op het juiste moment de relevante zaken leert. Docent wordt in deze nieuwe aanpak meer een coach. De Engelsen hebben daarvoor een mooi woord: Scaffolding. Een scaffold is een bouwsteiger. Scaffolding betekent dus zoveel als ‘de steigers klaarzetten’. Die steigers heeft de lerende nodig om zelf zijn leren te kunnen bouwen en organiseren. Opleiders gaan geen content meer ontwerpen, maar worden procesbegeleiders. Eigenlijk wordt een opleidingsafdeling meer architect!”

Met Marcel de Leeuwe, onafhankelijke e-Learning Specialist, ga je een expertsessie over Self Organised Learning verzorgen tijdens het e-Learning Event 2013. Wat kan ik daar leren?
Hans de Zwart: “We gaan het concept van Self Organised Learning verder toelichten en zullen enkele bestaande voorbeelden laten zien en die dieper uitwerken. Daarna gaat elke deelnemer zelf aan de slag om te leren dit concept in de eigen organisatie concreet te maken.”

Hans de Zwart en e-learningexpert Marcel de Leeuwe (Leerbeleving.nl) inspireren over Self Organised Learning tijdens het e-Learning Event 2013 op 16 april. 

 


Online Educa: Call for Proposals

Online Educa Berlijn – dit jaar van 4 tot en met 6 december – is op zoek naar sprekers. Inzenden van voorstellen kan tot 3 juni. Op e-learning.nl meer over de onderwerpen en de manier van aanmelden.


Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Supermarktketen houdt kwaliteit medewerkers op peil dankzij leernetwerk

Detailresult

Opdrachtgever: Detailresult
Opdrachtnemer: PAT Learning Solutions
Klantvraag: Kwaliteit medewerkers op peil houden tegen lagere kosten en met minder inspanning
Oplossing: Leernetwerk met kwaliteitsdashboard

Detailresult Groep NV wilde meer dan de nieuwe medewerkers een introductiecursus aanbieden. De overkoepelende organisatie van o.a. de supermarkten DekaMarkt, Dirk van den Broek, Bas van der Heijden en Digros wilde een leeromgeving waarmee de medewerkers permanent hun theoretische kennis en hun vaardigheden op peil kunnen houden. Het moest daarnaast ook een omgeving zijn waarmee het management de medewerkers in hun ontwikkelingen zou kunnen ondersteunen. PulseWeb van PAT Learning Solutions biedt die omgeving.

In 2010 werd het leernetwerk PulseWeb ingevoerd. Sindsdien is het succesvol ingezet bij een scala aan leer- & ontwikkelingstrajecten binnen de bedrijven van Detailresult. “Het kennisniveau kunnen we hierdoor positief beïnvloeden”, aldus Piet de Jong, manager opleiding en development. “Bovendien is het makkelijker om de opleidingen up-to-date te houden en kunnen we tegen lagere kosten informatie aan grote groepen medewerkers aanbieden”. Recent heeft de retailer aan PAT gevraagd om het bestaande leernetwerk verder te ontwikkelen, zodat opleidingstrajecten gekoppeld kunnen worden aan functies, waardoor deze door het operationele management kunnen worden bewaakt. Verder was er de behoefte om PulseWeb gericht in te zetten om bepaalde thema’s of acties te ondersteunen. PAT Learning Solutions is gevraagd dit mogelijk te maken.

Introductieprogramma

Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van PulseWeb, heeft Detailresult een nieuw introductieprogramma ontwikkeld, waarmee de opleidingsresultaten van nieuwe werknemers beter te toetsen zijn. Zo’n toets is voor Detailresult een belangrijke kwaliteitscheck, voordat medewerkers aan de praktijk beginnen. Toetsen worden verder gebruikt om hen gedurende hun loopbaan te begeleiden en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken.

Het leernetwerk wordt binnen verschillende opleidingstrajecten ingezet. Denk aan vakopleidingen op het gebied van vlees, aardappelen, groenten, fruit, drogisterij, maar ook voor theorielessen van de BHV-opleiding die Detailresult aanbiedt. PulseWeb wordt ook ingezet bij machine-instructies binnen de productiebedrijven (bakkerij, slagerij) en bij opleidingen voor bestel- en planningssystemen. Daarnaast zijn werkplekopdrachten onderdeel van de leerprocessen. Zo wordt ook het leren in de praktijk ondersteund.

Detailresult is recent begonnen met het verder ontwikkelen en inzetten van het Learning Management-gedeelte van PulseWeb. Daarmee worden vooraf kwaliteitseisen vastgesteld waaraan medewerkers moeten voldoen. PulseWeb rapporteert de voortgang en biedt de medewerkers de juiste leeractiviteiten aan, om er voor te zorgen dat zij continu aan de kwaliteitseisen voldoen. Binnen de productiebedrijven worden kwaliteitsdashboards van PulseWeb ingezet. Aan de hand van deze dashboards kan het management de ontwikkeling van medewerkers gericht monitoren.

Het resultaat

  • Efficiënte manier van leren en ontwikkelen o.a. door lesstof in één keer aan een grote groep medewerkers aan te bieden;
  • Theorie is beter te toetsen voordat medewerkers aan de praktijk beginnen. Het kennisniveau en de doorlooptijd wordt daardoor positief beïnvloed;
  • Door de inzet van een geïntegreerd e-learning leerproces kan de ontwikkeling van medewerkers beter worden beoordeeld en begeleid;
  • Met de introductie van blended leerprocessen wordt leren op de werkplek ondersteund;
  • De registratie van opleidingsresultaten en het aanbieden van de juiste leeractiviteiten verloopt gemakkelijker en is overzichtelijker door het gebruik van het kwaliteitsdashboard.

Benieuwd naar de inzet van PulseWeb elders? Lees de case van Staples Office Centre (of bekijk dit filmpje) of lees over de inzet binnen zorginstellingen (of bekijk dit filmpje).

Voor meer informatie:
www.pat.nl
info@pat.nl

Of bel vrijblijvend Aniela Kowalski 013-594 59 40.

e-learning event

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.