Logo e-Learning

Maandelijkse nieuwsbrief vrijdag 11 januari 2013


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.


Vernieuwing

Aan het begin van een nieuw jaar niet alleen goede voornemens, maar ook actie. Zo is de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken en zijn ook de eerste resultaten zichtbaar van een inhoudelijke verandering. Wij streven er naar om regelmatig een (korte) praktijkcase te presenteren, waarin de marktspelers de gelegenheid krijgen om te laten zien wat er met e-learning mogelijk is. Dit aan de hand van een concrete oplossing voor een van hun klanten. We trappen af met een case van Gooiconsult, uitgevoerd voor BinckBank. Verder willen we de nieuwsbrief in toenemende mate gebruiken om te reflecteren op het nieuws van de voorafgaande maand. Ook de site zal de komende periode een verdere inhoudelijke impuls krijgen. Reacties en suggesties zijn uiteraard welkom. Mail naar: weistra@e-learning.nl

Wij wensen jullie veel leesplezier en een inspirerend en vernieuwend 2013 toe.

Harm Weistra
(hoofdredacteur)


Discussie over online hoger onderwijs komt op stoom

De ontwikkelingen op het gebied van massive open online courses (moocs) gaan snel: er komen bijna maandelijks nieuwe platforms bij die gratis cursussen van universiteiten aanbieden, zoals Futurelearn van de Britse Open Universiteit. De universiteit gaat daarmee de concurrentie aan met Amerikaanse platforms zoals Coursera, Udacity en edX. Toch zijn er nog veel vragen die op antwoord wachten. Hoe zit het met verdienmodellen, wat te doen aan het hoge aantal uitvallers en is persoonlijk contact niet essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs?

In de Volkskrant gingen voor- en tegenstanders van digitale colleges begin dit jaar met elkaar in discussie. Een debat dat vooral draaide om het vormende karakter van persoonlijk contact. Wat ontbrak in de discussie, was het feit dat techniek ook oplossingen kan bieden op plaatsen waar zij nu nog als hindernis wordt gezien. Zo vormen zich spontaan discussiegroepen van deelnemers aan moocs, op forums, via Skype en zelfs in real life. Ook met verdienmodellen wordt al voorzichtig geëxperimenteerd. Coursera biedt studenten die moocs volgen, inmiddels mogelijkheid zich digitaal te laten matchen met werkgevers die daarvoor betalen.

Wat niet (goed genoeg) werkt verdwijnt of verbetert zichzelf – vaak met behulp van diezelfde techniek. En kan de techniek niet in een essentiële onderwijsbehoefte voorzien of die faciliteren, dan kan zij altijd nog gecombineerd worden met de beproefde methoden.


Inschrijven voor e-Learning Awards nog tot 25 januari

De Nederlandse e-Learning Awards - een initiatief van e-Learning.nl - worden op 16 april tijdens het e-Learning Event voor de vijfde keer uitgereikt. Er zijn twee awards: de Smarter Learning Award en de Jong e-Learning Talent Award voor net afgestudeerde studenten, promovendi of start-ups.

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 25 januari 24:00 uur. Alle details over de beoordelingscriteria, tijdlijnen en hoe in te zenden, vind je op e-Learning.nl.

Learntec: van 29 tot 31 januari in Karlsruhe

'Future Learning' is het thema van de Learntec 2013, de vakbeurs en het congres voor leertechnologie in Karlsruhe. Het thema verwijst naar mobiel leren, games en sociaal leren. Maar ook onderwerpen als blended learning en virtuele klaslokalen komen aan bod. Meer nieuws over Learntec:

Future Learning thema van Learntec 2013

“Drempels voor digitaal leren moeten lager”


And the winner is...

In de nieuwsbrief van december 2012 hebben wij jullie uitgenodigd om mee te doen aan de verloting van een vrijkaart voor de LearnTec. Alle geldige aanmeldingen hebben we van een nummer voorzien, waarna een random number generator de winnaar heeft getrokken. En de winnaar is: Marco Muilwijk!


Win gratis toegang tot e-Learning Event

e-Learning.nl is partner van hét e-Learning Event. De organisatie stelt één gratis toegangskaart beschikbaar. e-Learning.nl verloot die onder de lezers van de nieuwsbrief en de website. Maar daar moet je wel wat voor doen.

Voor e-Learning.nl is 2013 het jaar van de vernieuwing. De nieuwsbrief gaat zowel qua inhoud als opmaak op de schop. En de site gaat nog rijkere informatie bieden. Daar wordt door alle betrokkenen hard aan gewerkt. Maar wat wil de lezer? Laat je stem horen. De inzender van het verrassendste, creatiefste, meest vernieuwende idee wint de gratis kaart. Inzenden kan tot 15 maart. Stuur je ideeën naar hetbesteidee@e-learning.nl. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.


Trends 2013

Waar gaat e-learning in 2013 naartoe? Redacteur Marcel de Leeuwe waagt zich aan een voorspelling.


Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.

Managementtraining via blended learning

Opdrachtgever: BinckBank, afdeling HR
Opdrachtnemer: Gooiconsult
Klantvraag: professionaliseren van het management
Randvoorwaarde: blended learning (theorie online, bijeenkomsten voor oefenen)

Achtergrond

BinckBank groeide vanaf de oprichting in 2000 van 50 naar 500 medewerkers. Veel leidinggevenden hebben hun managementvaardigheden ontwikkeld in de praktijk. De afdeling HR zocht naar mogelijkheden om die vaardigheden verder te professionaliseren.

Voorbereiding op de training online

Om het programma te laten aansluiten bij de individuele leerbehoefte, zijn voor aanvang de competenties gemeten (360gr competentiemeting). Gooiconsult ontwikkelde een traject waarbij deelnemers zich individueel voorbereiden op de trainingsbijeenkomsten aan de hand van skill drills, korte filmpjes waarin de theorie wordt aangeboden via een digitale leeromgeving, gevolgd door een interactief online programma waarin de kennis spelenderwijs werd getraind. Met als doel om in de training deze kennis direct in de praktijk te brengen.

Praktijktraining op basis van eigen leervoorkeuren

Tijdens de praktijktrainingen kregen de deelnemers op meerdere manieren informatie aangeboden. Verder konden zij kiezen uit verschillende vormen van leren. In groepsverband werd verder gewerkt aan de individuele ontwikkeling op basis van de eigen leervoorkeuren. Het programma bevatte bijvoorbeeld:

  • Leren van en met collega’s door begeleide intervisiebijeenkomsten;
  • E-coaching (door trainer en leidinggevende);
  • Ondersteunen van het leerproces met een leermanagementsysteem.

Resultaten

Aan het einde van het traject zijn de competenties opnieuw gemeten. Op alle competenties was een duidelijke stijging te zien, met een gemiddelde competentiestijging van 15%.

Rendementsmodel

Het rendementsmodel van zusterbedrijf Navigator bood de mogelijkheid om niet alleen de competentiestijging inzichtelijk te maken, maar ook uit te rekenen wat de investering opleverde. Opvallend is de grote gemiddelde ontwikkelsprong die in korte tijd is gerealiseerd. Bij een soortgelijk ontwikkeltraject volgens een “klassieke” trainingsaanpak wordt in ongeveer tien dagdelen een beperkter gemiddeld ontwikkelresultaat behaald. Ten opzichte van regulier trainen:

  • Kunnen medewerkers zeven dagdelen meer worden ingezet (bij een gemiddeld uurtarief van E 75,- een besparing van ruim E 30.000,- per groep);
  • Heeft het traject een hoger gemiddeld ontwikkelresultaat (maar liefst 7,5% hoger, volgens de competentiemetingen);
  • Bespaart BinckBank ruim E 5.000 out of pocket kosten op inzet van trainers (7 dagdelen x een dagdeeltarief van E 800,-) en ruim E 10.000,- op accommodatie en cateringkosten.

Bij elkaar een besparing van ruim E 45.000,- ten opzichte van de “klassieke” aanpak per groep van 16 deelnemers, tegen een gelijk of hoger gemiddeld ontwikkelresultaat.

Uitgebreide informatie: www.gooiconsult.nl/binck-bank
Contact:
alexandergroen@gooiconsult.nl
 

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.