Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 18-03-2016 | Article Rating | (0) reacties

Beter onthouden met interactieve video

Beter onthouden met interactieve video Herhaling is een essentiële factor bij het leren. En juist op dit punt sluit HiHaHo Interactive Video Learning op beslissende wijze aan. Dat opgedane kennis snel vergeten wordt, is sinds de ontdekking van de Ebbinghaus Forgetting Curve bekend. Het weer kwijt raken van informatie verloopt exponentieel: na twintig minuten zijn we al meer dan 40% van de nieuw aangeleerde informatie kwijt en na twee dagen 75%. Om informatie toch op een effectieve manier te verwerken en te onthouden, kan het beste gebruik gemaakt worden van de volgende drie nauw met elkaar verbonden factoren: herhaling, reflectie en testmomenten.

 


Herhalen 

Om te bereiken dat een cursist de nieuwe informatie beter onthoudt, moet de aangeboden stof herhaald (blijven) worden. Hiervoor is geen vast tijdschema. Maar omdat in de eerste minuten al veel informatie vergeten wordt, is het van groot belang om deze herhaling snel in te zetten.

Interacties 

Door het toevoegen van interacties aan videomateriaal, kan de lesstof op een gemakkelijke manier worden herhaald. Interactieve video levert de beste resultaten op als ondersteunende component binnen een breder traject van Triple Blend Learning: (a) Dit begint met een e-learning waarin de hoofdzaken van de theorie over een onderwerp worden behandeld en afgetoetst. (b) Hierop volgt een klassikale of groepstraining, waarbij de focus ligt op oefening van vaardigheden. (c) Kort na de training krijgen de cursisten ‘Online Learning Boosters’ aangeboden met de uitnodiging deze te bekijken en via interacties hun eigen keuzes en afwegingen te maken. Hiermee wordt de leercurve hersteld en stijgt het percentage van de informatie die in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen.

 

Reflectie en testmomenten 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van reflectie en testmomenten de kracht van de herhaling van informatie in belangrijke mate versterkt, omdat het brein op deze manier meer wordt geprikkeld. HiHaHo Interactive Video Learning speelt hierop in door de mogelijkheid vragen toe te voegen aan het videomateriaal. Deze interactieve vorm van herhaling maakt dat de lesstof vaster verankerd wordt. Na beantwoording van een vraag krijgt men onmiddellijk relevante feedback. Door zo effectief gebruik van de factoren herhaling, reflectie en testmomenten maakt HiHaHo Interactive Video Learning het mogelijk om informatie op een duurzame, efficiënte manier over te brengen, met als resultaat de gewenste gedragsverandering en significante kwaliteitsverbetering in het functioneren.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.