Columns

Een overzicht van columns geschreven door de redactie en medewerkers van aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van TinQwise | 15-12-2014 | Article Rating | (0) reacties

Van Big Data naar Big Behavior

Van Big Data naar Big Behavior

Online Educa is wereldwijd één van de belangrijkste congressen over online leren. Dit jaar was er ook een opvallend groot aantal bezoekers van hogescholen en universiteiten. En dat zegt iets. De onderwijswereld maakt sprongen op het gebied van online en blended learning. Goed nieuws, al mag de discussie zich wat mij betreft verplaatsen van de nieuwste technieken naar menselijk gedrag. Want daar draait het vooral om bij leren en doceren.

Een mooi voorbeeld van de veranderbereidheid van hogescholen en universiteiten is het EdLab. Universiteit Maastricht presenteerde dit initiatief waarbij docenten de ruimte krijgen om te experimenteren met learning technologie. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met een blended onderwijsvorm als Flipping the Classroom: hierbij vervangen video’s en andere vormen van online instructie klassikale ‘kennisoverdracht. Studenten kunnen de kennis zo buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Hierdoor is meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Het EdLab begeleidt de docenten met raad, daad en technische ondersteuning.

Distributie van onderwijs
Andere landen zijn trouwens veel verder met MOOCs dan wij in Nederland, bleek tijdens het evenement. Waar wij ons maar blijven afvragen of een MOOC wel goed onderwijs kan bieden en eerst elk detail van deze nieuwe leervorm bestuderen, worden MOOCs door Aziatische en Afrikaanse landen al volledig omarmd. Simpelweg omdat je grote aantallen leerlingen kunt bereiken en het onderwijs plaats onafhankelijk is. Zo’n vorm van educatie is beter dan geen vorm. De distributie van onderwijs is cruciaal in deze werelddelen en daar voorzien MOOCs in.

Eenheidsworst
Toen ik in de pauze langs de bedrijfsstands slenterde, viel me op wat een eenheidsworst dat eigenlijk is. Voornamelijk tool-leveranciers die laten zien wát ze leveren. Alsof de aankoop van één van deze systemen an sich het onderwijs zou veranderen. De systemen en middelen zijn inmiddels een commodity geworden. Het zou interessanter zijn als learning bedrijven aantonen hoeveel mensen succesvol gebruik hebben gemaakt van hun tools, wat de acceptatiegraad is en hoe gebruikers elkaar op basis van de Net Promotor Score een bepaald learning systeem aanbevelen.

Acceptatiegraad moet omhoog
De echte vernieuwing bij blended learning komt niet van de techniek, maar gaat over de mens. Die vormt de bottle neck, houdt verandering tegen. De acceptatiegraad van online leren moet omhoog. De belangrijkste vraag is: hoe kunnen we nieuwe technieken daadwerkelijk integreren in onze manieren van lesgeven? De docent heeft daarbij een doorslaggevende rol. Hij of zij moet gemotiveerd zijn om nieuwe methoden en middelen te accepteren en toe te passen. Hier liggen de echte innovatiekansen.

 

Human being online

Eén van de middagpresentaties sloot mooi bij deze gedachten aan. David White van de University of Arts uit Londen wees ons op ‘re-humanizing e-learning’. We moeten van being online naar human being online. Als je je foto kunt uploaden betekent dit nog niet dat iets persoonlijk is. Als je een smartboard in de class hebt, betekent dit nog niet dat je aan blended learning doet. We hebben in Nederland inmiddels 8000 smartboards, maar ik denk dat het veel is als die 15 minuten per dag worden gebruikt. Daarom moet de discussie ook niet alleen over Big Data gaan. Gegevens zijn statisch. Je kunt tellen wat te tellen valt: maar hoe weet je nou wat eigenlijk telt? Je hebt daar pas iets aan in een context, als je ziet hoe mensen zich gedragen en wat mensen doen. Ik pleit dus voor een tweede poot: Big Behavior.

Co-creatie
Bij TinQwise onderzoeken we kwalitatief hoe je cursisten, docenten en trainers motiveert om structureel blended learning in te zetten. Zo zijn we bezig om voor SVO, de opleidingspartner voor de foodsector, alle opleidingen blended te maken. Het budget gaat niet alleen naar de ontwikkeling van vorm, inhoud en techniek. We besteden een groot deel daarvan aan het motiveren van de docenten. We filmen en fotograferen hoe docenten met bepaalde middelen werken en kijken ook naar hun gedrag los van de tools. Want dát gedrag zegt vaak nog veel meer. En dan ontwikkelen we in co-creatie met de docenten de opleidingen. Je kunt nog zo’n fantastisch concept neerzetten, als docenten dat niet omarmen, is het een wassen neus.”

 

Benchmark succesvolle leerstrategieën

Tijdens Online Educa kwam ik dit onderzoek naar succesvolle leerstrategieën tegen. 600 leidende L&D professionals uit 45 landen (64% private sector, 21% publieke sector en 15% non-profit) namen deel aan de benchmark. Lees hier meer over Towards Maturity, Modernising Learning: delivering results (2014-15).

Joost Uitdewilligen is Creatief Directeur bij TinQwise. Email: joost@tinqwise.nl


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website