Columns

Een overzicht van columns geschreven door de redactie en medewerkers van aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Pieter-Jan van Schendel | 04-06-2014 | Article Rating | (12) reacties

Opleiden nergens voor nodig

Opleiden nergens voor nodig We nemen de beste mensen aan, die hoef je niet op te leiden. Een wat ongenuanceerde uitspraak, maar niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ik heb deze uitspraak opgetekend uit de mond van een directeur van een gerenommeerd ICT-bedrijf.

Er zijn veel bedrijven die er misschien niet zo extreem over denken, maar waar wel getwijfeld wordt aan het nut van opleiden. Ook wel enigszins voorstelbaar, omdat het effect van opleiden vaak niet meteen merkbaar is. Opleiden is een geleidelijk proces van zelfverwerkelijking dat pas effect oplevert na verloop van tijd en bij voldoende verbinding met een relevante praktijksituatie. 

Zo’n ongenuanceerde uitspraak is ook voorstelbaar, omdat opleidingsinterventies nogal eens weinig waarde hebben. Omdat ze niet op het juiste moment worden aangeboden of omdat ze niet aansluiten bij een leerbehoefte. Is dit alles wel in orde, dan is het de vraag of de opleiding wel aansluit bij de leerstijl van betrokken cursisten. Als iemand niet juist aangesproken wordt, is het maar de vraag of er echt iets geleerd wordt.

Kortom leren en ontwikkelen is een proces dat om een zorgvuldige aanpak vraagt, waarbij gekeken moet worden naar leerbehoeften, leerstijlen en motivaties van mensen. O ja, dat laatste had ik nog niet genoemd. Motivatie om te leren? Zeker. Want zonder dat iemand gemotiveerd is, kun je organiseren wat je wilt, maar het effect zal minimaal zijn. Mensen hebben verschillende motieven om zich te ontwikkelen. Voor de een is zelfverwerkelijking of meesterschap van belang, voor de ander is zingeving belangrijk en een derde vindt het alleen belangrijk om maatschappelijk verder te komen. Een goed opgezet leertraject houdt hier rekening mee.

Leren en ontwikkelen vraagt dus om een persoonlijke aanpak. ‘One size fits all’ is niet de juiste oplossing. Het is belangrijk dat een leertraject doelgericht is en wordt afgestemd op de persoonlijke situatie. Daarnaast is het van belang dat cursisten zoveel mogelijk flexibiliteit hebben in het leerproces. E-Learning biedt deze flexibiliteit. Dus dan maar kiezen voor 100% e-learning? Dat is ook maar de vraag. Veel mensen hebben behoefte aan begeleiding en contact. Is dat het geval, dan is een blended aanpak beter, waarin bijeenkomsten afgewisseld worden met online leervormen. Als ook het informele leren wordt gefaciliteerd - door leren op de werkplek en tussen mensen onderling te stimuleren – dan is er sprake van een optimale aanpak. Ook voor het informele leren kunnen internettechnologieën van toegevoegde waarde zijn.

Opleiden dan toch nodig? Vaak natuurlijk wel, sterker nog, het is essentieel om mensen en organisaties verder te helpen. Maar dan wel op de persoon afgestemd, gebruik makend van de juiste leervormen en middelen en aangesloten bij de strategische en praktische context van de organisatie. 

Kritisch zijn ten opzicht van opleiden lijkt mij gezond. Ongenuanceerde uitspraken lijken mij nergens voor nodig.

Pieter-Jan van Schendel
Directeur Habilis Business Learning
pieterjan.vanschendel@habilisbl.com


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Vivian Mengelers
Van Vivian Mengelers | 05-06-2014
Goed artikel Pieter- Jan!
Joep C de Jong
Van Joep C de Jong | 05-06-2014
Beste Pieter-Jan, mooi artikel over iets dat volgens mij als sinds de invoering van het schoolsysteem - was dat niet ergens rond 1800 in ons land - speelt. Je conclusies zijn helder en volgens mij spot-on. Belangrijke vraag daarbij blijft: Wat brengt de door jou genoemde directeur tot zijn ongenuanceerde uitspraak? En misschien net zo belangrijk: Wat kunnen/moeten we doen om op een goede manier met hem de dialoog hierover aan te gaan? Misschien stof voor een volgende column. Met een hartelijke groet, Joep
Cor van der Krogt
Van Cor van der Krogt | 05-06-2014
Niets aan gelogen PJ en laten we vooral het leren in organisaties centraal stellen! En uiteraard niet alle CEO's over één kam scheren. Ik ontmoette er laatst eentje uit het goede hout gesneden...

...my CFO asked me, “What happens if we invest in developing our people and then they leave the company?” I answered, ‘What happens if we don’t, and they stay?”
Jan Bastiaans
Van Jan Bastiaans | 05-06-2014
Ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel en leren en opleiden blijft belangrijk en aansluiting zoeken bij de speciefieke behoefte van medewerkers maakt het verschil tussen optimaal en mimimaal resultaat. Goed artikel!
Pieter-Jan
Van Pieter-Jan | 05-06-2014
Een van de mooiste en meest treffende uitspraken vind ik nog steeds...

'If you think Learning is expensive, try ignorance!
roland mol
Van roland mol | 05-06-2014
Dag Pieter-Jan,
Dank voor je column, goed opgeschreven! En de uitspraak van de directeur doet me nogmaals beseffen dat in de opleidingswereld het meer dan ooit noodzakelijk is om te denken in termen van Investeren in plaats van in Kosten. Want kosten worden vroeg of laat weggesneden. Investeringen niet, zolang ze zich terugbetalen. Oftewel: maak de business case inzichtelijk en ook deze directeur zal ogenblikkelijk willen investeren!
Mart Bloem
Van Mart Bloem | 05-06-2014
Hoi Pieter-Jan,
Prima stuk. Ik denk dat er vooral winst is te behalen in het bevorderen van het informele leren (leren van elkaar, fouten mogen maken, experimenteren). Ik zie dat veel kinderen dit op jonge leeftijd al veelvuldig en automatisch doen. Het lijkt wel of het onderwijs er voor zorgt dat ze het afleren. Ik zie het informeel leren in organisaties te weinig terug. We kunnen wachten tot het onderwijs verandert, maar beter lijkt me om het informeel leren bij medewerkers snel weer aan te leren.
Hendrik Derlagen
Van Hendrik Derlagen | 05-06-2014
Hi Pieter-Jan,
Half jaren negentig heb ik directeuren gezien, die niet zelf op een PC werkten, maar hun secretaresse hun email lieten beantwoorden. Goed opgeleide mensen zullen -afhankelijk van de snelheid van ontwikkelingen - vroeg of laat of de boot missen of moeten bijscholen.
Jouw artikel dekt de lading aan welke aspecten gedacht moet worden wil je EFFECTIEF (bij)scholen.
Sluit me bij Joep de Jong aan dat het cruciaal is om boven tafel te krijgen wat zo'n ICT directeur tot zo'n uitspraak doet komen. Slechte ervaringen is voorstelbaar, maar het kind met het badwater weggooien is ook geen oplossing. Opleiders zullen ook de hand in eigen boezem moeten durven steken en de effectiviteit van hun leer-producten en de wijze van aanbieden onder de loep moeten nemen.
Ten slotte is de klant koning.
Hartelijke groet, Hendrik Derlagen
Peter Heerschap
Van Peter Heerschap | 05-06-2014
Pieter-Jan,
Goed stuk! Ik vraag mij af of de uitspraak van de ICT directeur inderdaad ongenuanceerd is. "We nemen de beste mensen aan, die hoef je niet op te leiden" zegt volgens mij iets over wie de actiepartij is. Doorgaans is dit het bedrijf dat eisen stelt en programma's maakt om de beoogde ontwikkeling gestructureerd en meetbaar te doen plaatsvinden. Wellicht bedoelde hij dat de "beste mensen" zelf actiepartij zijn en dat de ontwikkeling / up to date blijven ook zonder bemoeienis van het bedrijf plaats vindt. Misschien was deze directeur "self made" en dan krijgt de uitspraak een andere context.
Hans Fredriksz
Van Hans Fredriksz | 06-06-2014
Hi Pieter-Jan,

Goede column en (helaas) nog steeds de werkelijkheid. Opvallend is dat de uitspraak van een ICT-directeur is. Juist deze branche heeft heel lang op moeten boksen tegen het imago dat het toch vooral erg veel geld kost en het rendement moeilijk zichtbaar te maken is. Graag deel ik nog eens de ideeen omtrent het informele leren en het VAK.

CU SOON
Pieter
Van Pieter | 15-06-2014
De column is niet meer dan een opsomming van wat we al lang weten: opleiden heeft (meestal)niet het gewenste effect. Pieter-Jan somt een rij interventies op waarvan bekend is dat het rendement beperkt is en landt dan bij motivatie. Vervolgens de conclusie dat aansluiting bij de persoon de sleutel is tot succes. Onzin, want dit kun je niet georganiseerd krijgen. Wat buiten beeld blijft is het 'zelf-lerend vermogen'. Daar liggen mogelijkheden, maar opleidingsorganisaties voelen er niks voor, want dan maak je jezelf overbodig en dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Pieter-Jan
Van Pieter-Jan | 16-06-2014
Leuke reactie Pieter die natuurlijk niet onbeantwoord kan blijven! Als ik je goed begrijp zijn leerprocessen voor anderen niet te organiseren, maar is zelf-lerend vermogen de enige mogelijkheid om ontwikkeling mogelijk te maken. Ik ben het met je eens dat zelf-lerend vermogen het meest krachtige instrument is voor persoonlijke verandering en groei. Echter dit heeft volgens mij een directe verbinding met intrinsieke motivatie en helaas beschikt niet iedereen hierover of is zich hier nog niet van bewust. Begeleiding en structurering is daarom voor veel mensen cruciaal. Als je dit zodanig faciliteert zodat daarmee het zelf-lerend vermogen wordt ontsloten of versterkt, is dat natuurlijk het beste en wat is er dan vervolgens op tegen om deze medewerkers formele en informele leermogelijkheden aan te reiken waar wel of niet gebruik van gemaakt kan worden?
Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

Meest gelezen columns

15-04

Gepersonaliseerd leren heilige graa...

Door: Wilfred Rubens (redactie)
25-10

Kanttekeningen bij het monitoren va...

Door: Wilfred Rubens (redactie)
07-01

Opkomst Microlearning in business

Door: Let’s Learn!