Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Ingaven voor 'Wilfred Rubens (redactie)'

Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Op zoek naar leertechnologieën?

Leertechnologie is randvoorwaardelijk voor het realiseren van kwalitatief goede vormen van technology enhanced learning. De selectie van goede leertechnologie is niet de verantwoordelijkheid van individuele docenten en opleiders. Toch wil je je op een gegeven moment oriënteren op (nieuwe) leertechnologie. Deze blogpost bevat verwijzingen naar vier websites die je daarbij

The post Op zoek naar leertechnologieën? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Het gebruik van AI voor leren, opleiden en onderwijs moet vooral humaan zijn

Begin oktober vond de World Summit AI plaats. Aanleiding voor Eric Wang van Turnitin om aan de hand van interviews op zoek te gaan naar: The essential human element of AI in education. Samengevat komt dit essentiële humane element van AI op het volgende neer: Kijk vooral naar de mogelijkheden

The post Het gebruik van AI voor leren, opleiden en onderwijs moet vooral humaan zijn first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Bondig overzicht leertheorieën

Deze mindmap biedt een handig overzicht van relevante leertheorieën. De mindmap blijkt al sinds 2013 te bestaan. De inhoud ervan is redelijk tijdloos. De mindmap start bij wetenschappelijke disciplines. Dat is mooi. Er is bijvoorbeeld niet alleen aandacht voor psychologische concepten over leren, maar onder andere ook voor onderwijskundige concepten

The post Bondig overzicht leertheorieën first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Een leven lang ontwikkelen moet vooral inspelen op de gedrevenheid van werknemers

John Hagel III breekt in What Motivates Lifelong Learners voor vormen van een leven lang ontwikkelen die zich vooral richten op de gedrevenheid van werknemers, in plaats van op angst om je baan te verliezen. Dit komt volgens hem de effectiviteit van programma’s voor een leven lang ontwikkelen ten goede.

The post Een leven lang ontwikkelen moet vooral inspelen op de gedrevenheid van werknemers first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Online OU-cursus Blended learning als onderwijsinnovatie

Vanaf 1 november 2021 verzorg ik bij Your Academy, het centrum voor postinitieel onderwijs van de Open Universiteit, een online cursus over blended learning als onderwijsinnovatie. Deze cursus gaat over de succesvolle invoering van blended learning, en niet over het ontwerpen van blended learning. Bij de invoering van blended learning

The post Online OU-cursus Blended learning als onderwijsinnovatie first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Learning analytics voor het ondersteunen van zelfgereguleerd leren

In Show Students Their Data: Using Dashboards to Support Self-Regulated Learning delen medewerkers van de Universiteit van Michigan ervaringen met het gebruik van My Learning Analytics. Dit is een applicatie waarmee data over leren aan lerenden visueel gepresenteerd wordt. Deze visualisaties ondersteunen lerenden volgens de auteurs bij het leren. De

The post Learning analytics voor het ondersteunen van zelfgereguleerd leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Kernideeën bij online onderwijs en opleiden

12 Key Ideas: An Introduction to Teaching Online is een beknopt online boek dat belangstellende docenten wil voorbereiden op het verzorgen van online onderwijs en opleiden. Auteurs Dave Cormier en Ashlyne O’Neil vinden met name belangrijk dat je weet hoe internet als platform werkt. Vandaar uit zou je online onderwijs

The post Kernideeën bij online onderwijs en opleiden first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Gaat Universal Design for Learning de benadering van leerstijlen achterna?

Er is de laatste jaren op het gebied van technology enhanced learning veel aandacht voor Universal Design for Learning (UDL). Deze benadering gaat ervan uit dat onderwijs zodanig moet worden ontworpen, dat het onderwijs toegankelijk is voor alle lerenden. Dus ook voor lerenden met een beperking. Volgens het artikel Lessons

The post Gaat Universal Design for Learning de benadering van leerstijlen achterna? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Virtual reality kan bijdragen aan neurowetenschappelijk onderzoek en wellicht meer zicht bieden op hoe mensen leren

Bill Brandon heeft een cognitief neurowetenschapper geïnterviewd die voor een VR-bedrijf werkt. Het interview gaat vooral over de potentie van virtual reality (VR) voor onderzoek naar de werking van het brein. Wat zijn belangrijke kernpunten? We zien steeds meer belangstelling voor het gebruik van virtual reality als medium om gedrag

The post Virtual reality kan bijdragen aan neurowetenschappelijk onderzoek en wellicht meer zicht bieden op hoe mensen leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Hoe ver mogen we gaan met het monitoren van lerenden?

Mark Keierleber heeft voor The74million.org een uitgebreid artikel geschreven over een vergaande manier van surveilleren door onderwijsinstellingen. Daarbij is nog onduidelijk of het doel het middel rechtvaardigt. Het betreft de firma Gaggle die de digitale bestanden van meer dan 5 miljoen lerenden in de VS monitort. Met behulp van kunstmatige

The post Hoe ver mogen we gaan met het monitoren van lerenden? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Is een LMS pedagogisch-didactisch geschikt en compatibel?

In The Myth of the Pedagogically Neutral LMS adviseert Ian McNaught om vooral vanuit een pedagogisch-didactisch perspectief te kijken of een leermanagementsysteem (LMS) geschikt en compatibel is. Je moet daarbij wat mij betreft wel oog hebben voor details. We denken vaak dat wij software kunnen aanpassen aan onze werkwijzen. Dat

The post Is een LMS pedagogisch-didactisch geschikt en compatibel? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Toenemende digitalisering leidt tot grotere belasting werknemers: wat te doen?

De Coronacrisis heeft bijgedragen aan verdere digitalisering van ons werk. Onderzoek door McKinsey laat zien dat arbeidsorganisaties de afgelopen maanden net zo veel nieuwe technologie hebben geadopteerd als in diverse jaren daarvoor. Volgens Ryan O’Hara kan deze ‘stortvloed’ aan nieuwe tools ook leiden tot een chaotische toestand voor werknemers. Hoe

The post Toenemende digitalisering leidt tot grotere belasting werknemers: wat te doen? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Ook nieuw onderzoek laat zien: ‘actief leren’ werkt echt beter dan ‘klassieke’ lessen

Als lerenden actief aan de slag gaan met interactieve leeractiviteiten, discussies, feedback en AI-gebaseerde technologieën, dan leren zij effectiever dan bij onderwijs waarbij vooral de docent aan het woord is en lerenden luisteren. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Carnegie Mellon University’s Human-Computer Interaction Institute (en anderen). Het is

The post Ook nieuw onderzoek laat zien: ‘actief leren’ werkt echt beter dan ‘klassieke’ lessen first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-10-2021 | Article Rating | (0) reacties

Virtual reality voor leren: toepassingen en toegevoegde waarde

De bijdrage Virtual Reality in Education: How VR is Used in Immersive Learning heeft een sterk introducerend karakter en irritant overdreven juichende toon. Toch bevat deel twee van dit artikel interessante informatie over de manier waarop en redenen waarom je virtual reality (VR) voor leren kunt inzetten. De bijdrage start

The post Virtual reality voor leren: toepassingen en toegevoegde waarde first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Informeel en incidenteel leren, en de rol van leertechnologie

Donald Clark besteedt de afgelopen tijd weer uitgebreid aan theoretici die grote invloed hebben (gehad) op de wereld van het leren, opleiden en onderwijs. Eén van die theoretici is Victoria Marsick. Ik was me wel bewust van de kracht van haar werk, maar kende haar zelf nog niet. Op basis

The post Informeel en incidenteel leren, en de rol van leertechnologie first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Hoe hebben lerenden online leren tijdens de Coronacrisis ervaren?

Een aantal Nieuw-Zeelandse onderzoekers heeft het Student Online Learning Experiences (SOLE) onderzoeksproject uitgevoerd waarin zij hebben onderzocht hoe lerenden online onderwijs tijdens de Covid-19 pandemie hebben ervaren. Wat zijn de belangrijkste bevindingen en adviezen? Het onderzoek is gebaseerd op verschillende onderzoeksmethoden waaraan zo’n 1000 studenten van acht universiteiten in Nieuw-Zeeland

The post Hoe hebben lerenden online leren tijdens de Coronacrisis ervaren? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

AI kan helpen taalvaardigheden van kinderen te verbeteren

The Hechinger Report besteedt aandacht aan een AI-applicatie die kinderen uit achtergestelde groepen helpt hun leesvaardigheden te verbeteren. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Volgens de auteur van dit artikel worstelt men in de VS al decennia lang met de ontwikkeling van leesvaardigheden. In ons land is dat niet anders. Er

The post AI kan helpen taalvaardigheden van kinderen te verbeteren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Impressie Next Learning #NLE2021

Vandaag vond in Den Bosch editie 2021 van de Next Learning plaats. Het evenement over (technologie ondersteund) leren en ontwikkelen in de Lage Landen. Mijn eerste fysieke congres sinds meer dan een jaar. Hieronder vind je mijn impressie. Verleden jaar kon de Next Learning nog net ‘op anderhalve meter’ plaatsvinden,

The post Impressie Next Learning #NLE2021 first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Online studenten zijn actiever tijdens simultane hoorcolleges dan studenten die fysiek deelnemen (aldus Deens onderzoek)

Tijdens de Coronacrisis zijn onderwijsinstellingen op een gegeven moment -in verband met de 1,5 meter- les gaan geven waarbij de helft van de lerenden fysiek deelnam, terwijl de andere helft online participeerde. Bij de Universiteit van Copenhagen hebben ze ontdekt dat de lerenden die online deelnamen aan een hoorcollege meer

The post Online studenten zijn actiever tijdens simultane hoorcolleges dan studenten die fysiek deelnemen (aldus Deens onderzoek) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Programma Online Educa bekend (en ik sta er ook op) #OEB21

Dit jaar vindt van 1-3 december 2021 de Online Educa (OEB) weer fysiek in Berlijn plaats. Het thema is “Learning Resilience“. Gisteren is het programma bekend geworden. Ik mag op donderdagmiddag een presentatie verzorgen. Ik heb al eerder geschreven dat Marleen Stikker één van de keynote-sprekers is. Een andere (Nederlandse)

The post Programma Online Educa bekend (en ik sta er ook op) #OEB21 first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Twaalf tips voor online leren (gebaseerd op hedendaags onderzoek)

Een aantal onderzoekers heeft een overzicht met twaalf tips gemaakt die je kunt toepassen bij online leren. Deze tips zijn gebaseerd op een literatuurstudie op het gebied van “educational psychology” waarbij een indrukwekkende hoeveelheid publicaties (pdf) is gebruikt. De meeste tips worden ook geïllustreerd aan de hand van mooie illustraties.

The post Twaalf tips voor online leren (gebaseerd op hedendaags onderzoek) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kun je zelfgereguleerd leren bij online leren versterken?

Lerenden participeren met meer succes in online leren naarmate zij beter in staat zijn hun eigen leren te reguleren. Vaardigheden op het gebied van ‘zelfmanagement’ maken daar belangrijk onderdeel van uit. Onderzoek laat zien dat docenten op een aantal manieren dergelijke vaardigheden kunnen helpen ontwikkelen. Het onderzoek is uitgevoerd op

The post Hoe kun je zelfgereguleerd leren bij online leren versterken? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

De toekomst van het onderwijs volgens Zoom

Videocommunicatiebedrijf Zoom is mede dankzij de Coronacrisis inmiddels uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Onlangs hield het bedrijf een conferentie waar men voorspellingen deed over de invloed van technologie op leren, opleiden en onderwijs. Volgens EdSurge.com waren de voorspellingen: Dankzij AI kunnen gesproken teksten omgezet worden in geschreven teksten. Het wordt mogelijk

The post De toekomst van het onderwijs volgens Zoom first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Het gevoel erbij te zijn, kun je online maar moeilijk hebben (maar…)

We kunnen over steeds geavanceerdere technologieën beschikken voor het faciliteren van online evenementen. Toch creëer je daarmee niet echt het gevoel er fysiek bij te zijn. Dat gevoel is veel waard, maar kent ook een prijs. Alastair Creelman vergelijkt het online deelnemen aan een conferentie met het bekijken van een

The post Het gevoel erbij te zijn, kun je online maar moeilijk hebben (maar…) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

‘Inspelen op leerstijlen’ is niet alleen een hardnekkige mythe, maar kan zelfs averechts werken voor het leren

Het fenomeen ‘leerstijlen’ is waarschijnlijk de meest hardnekkige mythe in onderwijsland. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat rekening houden met leerstijlen leidt tot beter leren. De onvolprezen ‘Learning Scientists’ vatten gisteren een onderzoek samen waaruit blijkt dat inspelen op leerstijlen zelfs schadelijk is. Tijdens presentaties houd ik mijn publiek

The post ‘Inspelen op leerstijlen’ is niet alleen een hardnekkige mythe, maar kan zelfs averechts werken voor het leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Online inleidende cursus Big Data en statistiek van Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en CBS

We maken meer en meer gebruik van big data ten behoeve van statistisch onderzoek. Maar welke technieken en methoden zijn beschikbaar om big data te verwerken? En net zo belangrijk: hoe kunnen we fouten opsporen in de betreffende data? Om de bewustwording rondom big data en statistiek te vergroten, hebben

The post Online inleidende cursus Big Data en statistiek van Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en CBS first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Podcast simultaan onderwijs/opleiden

In onderstaande podcast geef ik aan wat simultaan onderwijs/opleiden is en waarom ik kies voor deze term (en niet voor ‘hybride onderwijs’). Verder sta ik stil bij de belangrijkste uitdaging van simultaan onderwijs en hoe je met deze uitdaging om kunt gaan. Hier is de link.

The post Podcast simultaan onderwijs/opleiden first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Gratis e-book over het ontwikkelen en verzorgen van e-learning (incluis blended learning)

Bij de Ontario Tech University bieden ze een cursus aan over het analyseren en ontwerpen van ‘web-based learning tools’. De deelnemers aan deze cursus hebben samen een e-book gemaakt voor docenten en ontwerpers/ontwikkelaars van e-learning modules. De moeite waard als je volledig online of blended learning wilt verzorgen, ook al

The post Gratis e-book over het ontwikkelen en verzorgen van e-learning (incluis blended learning) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Twee voorbeelden van een kwalijk gebruik van AI

Kunstmatige intelligentie (AI) is alomtegenwoordig en heeft ook de potentie om dienstbaar te zijn aan de mensheid. Tegelijkertijd kent deze ontwikkeling ook een aantal schaduwkanten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande twee voorbeelden. ‘Deep fake‘ is de verzamelnaam voor software waarmee je nep-video’s, nep-geluidsbestanden en ook nep-teksten kunt maken. Op die

The post Twee voorbeelden van een kwalijk gebruik van AI first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Kun je op basis van onderzoek concluderen dat online onderwijs minder effectief is dan fysiek onderwijs?

Tony Bates becommentarieert een blogpost die deze conclusie inderdaad trekt. Bates plaatst enkele rake opmerkingen bij deze conclusie. Het is nogal zinloos om online onderwijs te vergelijken met face-to-face onderwijs, zonder rekening te houden met diverse variabelen die hierbij van invloed zijn. De blogpost die Tony Bates bespreekt is How

The post Kun je op basis van onderzoek concluderen dat online onderwijs minder effectief is dan fysiek onderwijs? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Wat zijn belangrijke technologische trends (volgens Gartner)?

Het commerciële onderzoeksbureau Gartner heeft onlangs weer verschillende ‘hype cycles’ gepubliceerd. Deze grafische voorstellingen schetsen een beeld van de volwassenheid en de toepassing van technologieën en applicaties. Hebben deze technologieën en toepassingen  potentie voor het oplossen van realistische bedrijfsmatige problemen en voor het benutten van nieuwe kansen? Volgens Gartner -en

The post Wat zijn belangrijke technologische trends (volgens Gartner)? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Webinar Effectieve werkvormen bij blended learning

Vandaag heb ik een webinar voor vrijwilligers van SeniorWeb verzorgd over werkvormen bij blended learning die bij kunnen dragen aan effectief leren en aan het vergroten van de betrokkenheid van deelnemers. Daarbij gaat het om werkvormen voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren, en om werkvormen die je tijdens live online sessies

The post Webinar Effectieve werkvormen bij blended learning first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Top leertechnologieën 2021 @c4lpt

Jane Hart heeft verleden week de vijftiende editie van haar ‘Top Tools for Learning’ gepubliceerd. Elk jaar inventariseert Jane de favoriete leertechnologieën van de mensen uit haar online netwerk (2077 reacties uit 33 landen). Zij rubriceert deze in drie categorieën: persoonlijk leren, werkplek leren, opleiden/onderwijs. Dit jaar telt elke categorie

The post Top leertechnologieën 2021 @c4lpt first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Learning Record Store kan helpen de gevolgen van leren en ontwikkelen te meten (maar…)

Josh Bersin laat zich in The Learning Record Store Comes Of Age positief uit over de potentie van een Learning Record Store (LRS) voor het meten van de invloed van L&D op prestaties van werknemers en op de ‘organizational performance’. In deze bijdrage legt hij uit wat een learning record

The post Learning Record Store kan helpen de gevolgen van leren en ontwikkelen te meten (maar…) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Interessante cursussen/opleidingen op het gebied van blended en online leren

In deze blogpost zet ik een aantal cursussen en opleidingen op een rij die je dit najaar kunt volgen om je expertise op het gebied van blended en online leren te vergroten. Ik ben bij al deze cursussen/opleidingen betrokken. Introductie op online en blended leren. Deze cursus van de Open

The post Interessante cursussen/opleidingen op het gebied van blended en online leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Video’s gebruiken voor leren, opleiden en onderwijs: genres en criteria

In deze bijdrage bespreek ik twee blogposts over het gebruik van video voor leren, opleiden en onderwijs. De eerste bijdrage helpt je na te denken over het type video dat je wilt gebruiken. Bijdrage twee gaat kort in op kwaliteitscriteria van educatieve video. De eerste bijdrage is Bring variety to

The post Video’s gebruiken voor leren, opleiden en onderwijs: genres en criteria first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Houd controle over AI-toepassingen op het gebied van onderwijs en opleiden

Dankzij kunstmatige intelligentie (AI) en big data zijn we in staat om onderwijs en opleiden meer toe te spitsen op het niveau en het leergedrag van de individuele lerende. De bijdrage Discrimination in a Sea of Data: Exploring the Ethical Implications of Student Success Analytics laat zien dat deze ontwikkeling

The post Houd controle over AI-toepassingen op het gebied van onderwijs en opleiden first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Webinar blended learning: ontwerpcriteria en didactische principes

Vandaag heb ik voor een groep medewerkers van het Dulon College een webinar verzorgd over blended learning. Ik ben met name ingegaan een aantal ontwerpcriteria. Wanneer kies je bijvoorbeeld voor onderwijs los van tijd en plaats, wanneer voor live online onderwijs (synchroon online leren) en wanneer voor leren op locatie?

The post Webinar blended learning: ontwerpcriteria en didactische principes first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

Kansen en belemmeringen van microcredentialing

De bijdrage Opportunities and Obstacles: Microcredentialing in Higher Education is een impressie van een webinar over onderzoek van een aantal onderwijsinstellingen naar de potentie van microcredentialing. Wat zijn kansen en belemmeringen volgens de sprekers? Kansen Het gaat om snelheid en modulariteit. Lerenden beschikken over manieren van beperktere omvang om stapsgewijs

The post Kansen en belemmeringen van microcredentialing first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 31-08-2021 | Article Rating | (0) reacties

Het gebruik van ‘hearables’ voor leren, opleiden en onderwijs

‘Hearables’ zijn draadloze slimme microcomputers die luidsprekers en microfoons bevatten, en die gebruik maken van artificiële, kunstmatige, intelligentie (AI). Volgens hoogleraar Rory McGreal kunnen deze microcomputers ook een rol spelen op het gebied van leren, opleiden en onderwijs. Er zijn echter ook beperkingen, ‘uitdagingen’ en risico’s aan deze nieuwe technologie

The post Het gebruik van ‘hearables’ voor leren, opleiden en onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-08-2021 | Article Rating | (0) reacties

Enkele reflecties bij ‘Mbo’s gaan ook na corona verder met online onderwijs, tegen de wil van de Kamer’

Mbo’s gaan ook na corona verder met online onderwijs, tegen de wil van de Kamer. Aldus de kop van een artikel in de Volkskrant. Minstens vijf mbo-instellingen geven ook dit schooljaar  een deel van hun onderwijs permanent online les. Een deel van de docenten begrijpt dit volgens de auteurs niet.

The post Enkele reflecties bij ‘Mbo’s gaan ook na corona verder met online onderwijs, tegen de wil van de Kamer’ first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-08-2021 | Article Rating | (0) reacties

Modellen voor flexibel leren (maar niet helemaal)

Tijdens mijn zomervakantie heeft Inside Higher Ed het e-book Providing Flexible Learning Models in Higher Education gepubliceerd. De titel dekt de lading helaas maar gedeeltelijk. Het boek (37 pagina’s) bestaat uit een verzameling artikelen die eerder op de website van Inside Higher Ed zijn verschenen. Om het boekje te kunnen

The post Modellen voor flexibel leren (maar niet helemaal) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-08-2021 | Article Rating | (0) reacties

Onderzoek naar de effectiviteit van audioboeken

In Audiobooks for Students: Listening to What the Research Says staat Eric Ofgang stil bij het leerzame karakter van audioboeken. Hij doet dat mede op basis van een studie naar de effectiviteit. Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit deze bijdrage, en wat valt mij daarbij op? Binnen het uitgevoerde onderzoek

The post Onderzoek naar de effectiviteit van audioboeken first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-08-2021 | Article Rating | (0) reacties

Postinitiële online cursus Innoveren binnen het onderwijs start 6 september (inschrijven kan nog)

Vanaf 6 september 2021 verzorg ik bij de Open Universiteit de gecertificeerde postinitiële online cursus Innoveren binnen het onderwijs. Je kunt je hier nog voor inschrijven. In deze online cursus gaan we in het algemeen in op onderwijsinnovaties. Wanneer is sprake van een onderwijsinnovatie? Wat is het belang van onderwijsinnovaties?

The post Postinitiële online cursus Innoveren binnen het onderwijs start 6 september (inschrijven kan nog) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-08-2021 | Article Rating | (0) reacties

In Hengelhoef zongen wij: “Eine Seefahrt die ist Lustig”

De laatste klas van de basisschool staat voor een groot deel in het teken van de overgang naar de middelbare school. Dat betekent onder meer afscheid nemen van klasgenoten en leerkrachten waarmee je een groot deel van je leven, tot dan toe, hebt doorgebracht. Wij deden dat met een zomerkamp

The post In Hengelhoef zongen wij: “Eine Seefahrt die ist Lustig” first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-08-2021 | Article Rating | (0) reacties

Schermtijd zegt inderdaad te weinig over je smartphone gedrag, maar…

Volgens onderzoek van de Radboud Universiteit moeten we specifieker kijken naar wát mensen met hun smartphone doen, en mogen we smartphones niet bestempelen “als de boosdoener achter tal van mentale en fysieke kwalen, van eenzaamheid tot verveling tot verslaving”. De onderzoekers gaan volgens mij echter voorbij aan één belangrijk bezwaar

The post Schermtijd zegt inderdaad te weinig over je smartphone gedrag, maar… first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-08-2021 | Article Rating | (0) reacties

Zomervakantie 2021: anders dan anders (maar ook wel leuk)

Mijn zomervakantie is zo’n beetje afgelopen. We zijn dit jaar vanwege verschillende redenen, zoals ‘corona onzekerheid’, in Nederland gebleven. Dat was ook leuk, al heb ik de Griekse zon erg gemist. Normaliter houden wij erg van warm weer, zeilen, een andere cultuur en lezen aan het strand. We gaan ‘s

The post Zomervakantie 2021: anders dan anders (maar ook wel leuk) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-07-2021 | Article Rating | (0) reacties

Zomerstop

Vanaf vandaag tot en met 23 augustus las ik een zomerstop in, en zal ik geen nieuwe blogposts plaatsen. Ik wens jullie een fijne vakantie.

The post Zomerstop first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-07-2021 | Article Rating | (0) reacties

Bodycams voor docenten. De volgende stap op het gebied van online surveilleren binnen het onderwijs?

In de Verenigde Staten heeft een conservatieve denktank ervoor gepleit om docenten uit te rusten met bodycams om te voorkomen dat docenten critical race theory doceren. Een belachelijk idee? Zeker. Sidney Fussell van Wired illustreert echter dat scholen al vergeven zijn van technologie die gebruik wordt voor surveilleren. Technologie wordt

The post Bodycams voor docenten. De volgende stap op het gebied van online surveilleren binnen het onderwijs? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-07-2021 | Article Rating | (0) reacties

De wetenschap van werkplek-instructie

Dankzij de uitwerking van een opdracht van een deelnemer aan een online cursus die ik verzorg, stuitte ik gisteren op het artikel The Science of Workplace Instruction: Learning and Development Applied to Work van Kurt Kraiger en J. Kevin Ford. In deze publicatie pleiten de auteurs voor een nieuwe wetenschap

The post De wetenschap van werkplek-instructie first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Pagina 1 van 52Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste