Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Bloemlezing online leren in tijden van corona

Het aantal bijdragen over online leren tijdens de coronacrisis is niet bij te houden, laat staan uitgebreid te bespreken. Daarom volgt hieronder weer een samenvatting van een  aantal blogposts en artikelen.

Crashing into online learning: a report from five continents – and some conclusions

De eminent grise van online leren, Tony Bates bespreekt een aantal rapporten uit verschillende landen over ervaringen met het plotsklaps overstappen op online onderwijs. Aan het eind van zijn bijdrage vat hij samen wat we van deze ervaringen kunnen leren. Rode draad zijn de zorgen omtrent sociale ongelijkheid en toegankelijkheid. Bates stelt terecht dat halve maatregelen niet gaan werken. Je verbetert de toegankelijkheid niet met eenmalige subsidies van $500 voor apparatuur of internettoegang. Verder heeft Covid-19 volgens hem de huidige ongelijkheden vergroot. Bates vraagt ook aandacht voor lerenden: “Their lives have been turned upside down by this crisis, and they should be always the first consideration when plans are being made to move courses online.

Onderzoek: afstandsonderwijs werkt best goed

Elsevier rapporteert over een enquêteonderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar tevredenheid onder studenten. 70% van de studenten geeft aan dat onderwijs op afstand goed werkt. Veel studenten zijn bang vertraging op te lopen. Ook over toetsen is men behoorlijk tevreden. De vragenlijst is afgenomen voordat de reuring over online proctoring plaatsvond. Communicatie vanuit de onderwijsinstelling of tijdens online colleges is voor verbetering vatbaar.

Interessant is ook de reactie op de vraag over de geschiktheid van de thuissituatie voor online leren: “Driekwart van de ondervraagde studenten vindt hun thuissituatie voldoende om goed te kunnen studeren.” Een ruimte meerderheid van de studenten reageert dus positief. De niet geringe minderheid die tekortkomingen meldt, mag m.i. echter niet uit het oog verloren worden.

Move to Online Learning: 12 Key Ideas

Dave Cormier formuleer twaalf belangrijke suggesties voor online leren, mede op basis van zijn ervaringen van de afgelopen weken. Twee voorbeelden:

  1. Een van de uitdagingen van online werken is dat we bewust moeten nadenken over hoe we voor onze lerenden moeten ‘zorgen’. Hoe geef je de ‘glimlach in de klas’ online vorm? In je berichten? In je video’s? In je opdrachten?
  2. De content van je online onderwijs representeert jouw aanwezigheid als docent. Dat wil zeggen dat inhoud en vorm van de content die je verstrekt (bijvoorbeeld in discussiebijdragen en de feedback die je geeft) van invloed is op het engagement van je lerenden.

The COVID-19 pandemic affects all college students, but probably not equally

Normaliter lees ik via EurekAlert! samenvattingen van uitgevoerd onderzoek. Deze bijdrage betreft de aankondiging van een onderzoek door onderzoekers van Penn State en de University of Connecticut. Zij hebben bijna tweehonderd duizend dollar ontvangen voor het doen van onderzoek naar “the complex landscape of challenges faced by students, particularly from underrepresented groups. These insights could help universities and instructors support students with the greatest needs, improve distance learning, and provide an evidence-base for interventions to maintain the current cohort of students in the pipeline leading to STEM careers.” De onderzoekers maken gebruik van een kader dat factoren op vijf niveaus impliceert: het individu (bv. stress, motivatie), interpersoonlijke relaties (bv. familiale omgeving, sociale steun), organisatie (bv. reactie van de school), gemeenschap (bv. sociaaleconomische status van de buurt), en het overheidsbeleid in de regio.

Afstandsleren: wat werkt wel en wat niet?

Kennisrotonde van de NRO vat samen wat uit eerder onderzoek bekend is over werkzame kenmerken van afstandsleren.

  1. Constructieve, ­­leerdoelgerichte communicatie tussen docenten (of digitaal leermiddel) en lerenden (effectieve interactie van vragen, antwoorden, aanwijzingen en tips). Aan communicatiemiddelen hebben we geen gebrek. Het valt me wel op dat in de bijdrage tools worden genoemd die bepaald niet ‘AVG-proof’ zijn (zoals WhatsApp).
  2. Flexibele curriculumstructuur waarin leerdoelen, opdrachten en toetsen kunnen worden aangepast aan de behoeften van lerenden.
  3. Lerenden beschikken over een bepaalde mate van autonomie (zeggenschap over het leren).

Deze laatste twee kenmerken heb je niet 1-2-3 voor elkaar. In deze situatie zul je daarbij volgens mij ook moeten kijken naar de persoonlijke situatie van de lerende (is de thuissituatie geschikt voor online leren, enzovoorts).

The 5 Stages of Moving Online

Volgens Rhea Kelly gaan onderwijsinstellingen in vijf fases van een ‘remote learning strategy’ naar het plannen van het ‘nieuwe normale:

1) Bepaal de strategie voor leren op afstand.
2) Faciliteer leren op afstand (huidige situatie)
3) Inspecteren en verbeteren.
4) Plan het nieuwe normale.
5) Online leren mogelijk maken.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: