Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Ingaven voor april 2019

Van Faculty of Skills | 30-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Hoe we de participatie in onze trainingen boven de 80% kregen

Hoe krijg je mensen zo ver dat ze meedoen aan je training, de training afmaken en hoe check je of ze er ook nog iets van opgestoken hebben? Een bekend probleem bij met name e-learning is de gebrekkige participatie. Deelnemers beginnen gewoon niet, of klikken even wat rond maar maken de training nooit af. Aan welke knoppen kun je draaien om de participatie in je training omhoog te krijgen?

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

De toegevoegde waarde van chatbots voor leren, opleiden en onderwijs

Onlangs heb een sessie verzorgd over innovaties op het gebied van technology enhanced learning tijdens het Inspiration Event van Elevate (voor partners en relaties). Ik heb ten behoeve van een verslag van die middag een blogpost geschreven over de toegevoegde waarde van chatbots voor leren,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Wat zijn jouw tien favoriete leertechnologieën? @C4LPT

Jane Hart publiceert elk jaar de Top 200  Tools for Learning. Eind dit jaar verschijnt editie 13. Tot vrijdag 13 september 2019 kun je jouw top 10 inzenden. Deze blogpost bevat mijn top 10.

Leertechnologieën zijn technologieën die speciaal voor leren,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Chat met Willem van Oranje

Ik heb regelmatig geschreven over chatbots en de potentie voor leren. Deze week werd ik geattendeerd op een chatbot die in het kader van Koningsdag is gemaakt.

De chatbot heet ‘

Lees verder
Van Faculty of Skills | 25-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

‘Hij legde zijn pistool op mijn bureau en zei: zo dokter, wij gaan eens even praten’

Klanten die tegen je schreeuwen of je intimideren: veel beroepsgroepen maken zoiets weleens mee. Hoe handel je in zo’n situatie? Het AD ondervroeg Wim Schellekens van Faculty of Skills over verschillende vormen van agressie en hoe daar mee om te gaan.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Afleiding op de werkplek groot probleem (een leercultuur kan helpen)

Het is de bedoeling dat de introductie van nieuwe technologieën bijdraagt aan betere bedrijfsresultaten, meer efficiency, het bevorderen van samenwerken en wellicht ook het verlagen van werkdruk. In de praktijk hebben deze technologieën vaak een negatief neveneffect:  digitale afleiding. Dit is een groot probleem,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Waarom we onderwijsonderzoek niet mogen vergelijken met medisch onderzoek (en de beperkingen van evidence-based onderwijsonderzoek)

Ik ken eigenlijk geen onderwijsonderzoeker die pleit voor ‘evidence-based’ onderzoek. Pleidooien hiervoor zijn veelal afkomstig uit de koker van journalisten en van niet goed geïnformeerde bestuurders. Zij maken daarbij de vergelijking met medisch onderzoek. Vandaag las ik een artikel waarin de auteurs beargumenteren waarom deze vergelijking mank gaat.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

E-learning implementeren: wat gaat goed, wat gaat mis (gastcollege)

Vanavond heb ik in het kader van de Avans Plus Postbachelor opleiding e-Learning weer een gastcollege verzorgd over de implementatie van technology enhanced learning. Aan de hand van een implementatiemodel hebben we naar een casus en andere ervaringen gekeken.

Lees verder
Van SBO | 23-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

AI-trainingen voor sociale vaardigheden in opkomst

Technologie maakt virtuele karakters geloofwaardig Door: Ton Verheijen, Onafhankelijk journalist, oprichter Tekst & Verhaal Dat je met...

Het bericht AI-trainingen voor sociale vaardigheden in opkomst verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van SBO | 23-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Impressie Next Learning 2019

Door Wilfred Rubens Op 2 april 2019 vond in Den Bosch de Next Learning 2019 plaats. Ik heb hier via...

Het bericht Impressie Next Learning 2019 verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van SBO | 23-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Beveiligd: De Learning Correspondent nr.24

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Het bericht Beveiligd: De Learning Correspondent nr.24 verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Facebook aanpak gepersonaliseerd leren leidt tot een revolutie. Maar anders dan verwacht

Summit Learning is een programma voor gepersonaliseerd leren dat is gefinancierd door Facebook. Het programma kan gratis worden gebruikt door scholen, en is daarom met name aantrekkelijk voor armere, publiek gefinancierde, scholen in de VS. In Kansas heeft het programma tot een heuse revolutie geleid.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Adaptief leren voor efficiënt leren en het verbeteren van de toegankelijkheid

Adaptief leren wordt meestal ingezet met als doel om leerstof aan te laten sluiten aan niveau en voorkennis van lerenden. Bij de Universiteit van Memphis lijkt dit een middel te zijn, en zetten ze adaptief leren om andere redenen in.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Een zeldzaam onderzoek naar het 70-20-10 model

Op het gebied van Leren en Ontwikkelen (L&D) wordt veel aandacht besteed aan het 70-20-10 model. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar dit model. Een recent onderzoeksartikel wijst vooral op een aantal tekortkomingen in het gebruik van dit model.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Ontwikkelingen op de Amerikaanse ’markt’ van online onderwijs

Toegegeven. De situatie in de Verenigde Staten op het gebied van online hoger onderwijs is moeilijk te vergelijken met die in Nederland en Vlaanderen. In Nederland wordt het hoger onderwijs beschermd door wet- en regelgeving waardoor het een stuk lastiger wordt voor nieuwe marktpartijen om erkend hoger onderwijs te verzorgen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Innovaties op het gebied van technology enhanced learning

Vanmiddag heb ik een sessie verzorgd over innovaties op het gebied van technology enhanced learning tijdens het Inspiration Event van Elevate (voor partners en relaties) . Daarbij ben ik op verzoek vooral ingegaan op het gebruik van chatbots voor leren,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Graag meer nuchterheid en nuance in discussies over onderwijsinnovatie

Verleden week heeft de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs gepubliceerd, het jaarlijkse overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsstelsel. Vervolgens ging de discussie m.i. met name over de kwaliteit van innovatieve scholen. Ik mis daarbij nuchterheid en nuance.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Onderwijsinnovatie gefaciliteerd door leertechnologie

Vanavond heb ik tijdens een sessie van de KNVI regio Limburg (de vereniging van informatieprofessionals) een presentatie verzorgd over ontwikkelingen op het gebied van technology enhanced learning. Ik heb de Open Universiteit daarbij als casus gebruikt.

De OU heeft zich ontwikkeld van een traditionele (‘paper-based’) universiteit voor afstandsleren in de jaren tachtig,

Lees verder
Van Faculty of Skills | 15-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

We zijn allemaal poppen in een poppenkast - en dat is helemaal niet erg

Het gros van de gesprekken die we voeren in het dagelijks verkeer is net zo voorspelbaar als de voorstellingen van Jan Klaassen en Katrijn. Het zijn die korte zinnetjes aan de kassa, in het openbaar vervoer en aan de balie. Iedereen kent ze, accepteert ze en werkt eraan mee. De winkelmedewerker kent zijn rol en spreekt zijn tekst uit. De klant weet welke reactie verwacht wordt en voert het antwoord op. In een paar zinnen is de scène klaar en kan iedereen weer verder. Deze kleine gesprekken lijken te standaard om belangrijk te zijn, maar mits goed ingezet kunnen ze enorm bijdragen aan de extreme klantfocus en daarmee aan de hele organisatie.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Workshop blended learning modellen

Vandaag heb ik bij SVO een workshop verzorgd in het kader van mijn opdracht om te komen tot een visiedocument rond onderwijsinnovatie en ICT. We hebben deze ochtend gekeken naar welke modellen voor blended learning het meest relevant zijn voor SVO.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Chatbot Ada wint prijs voor meest effectieve gebruik technologie

Het Britse Bolton College is onlangs bekroond met een belangrijke prijs in het kader van de Beacon Awards, voor het toepassen van een chatbot. Deze chatbot, genaamd Ada, beantwoordt dagelijks meer dan 1000 vragen van studenten en medewerkers.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Onderzoek naar gepersonaliseerd leren is te schaars, te nieuw en te genuanceerd voor het trekken van duidelijke conclusies

Gepersonaliseerd leren heeft de ambitie om onderwijs op maat te verzorgen waarbij rekening wordt gehouden met behoeften, bekwaamheden en interesses van individuele lerenden. Zij kunnen in eigen tempo leren en ook verschillende inhouden bestuderen. Leertechnologie wordt gebruikt om deze manier van leren mogelijk te maken.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kun je informatie meer efficiënt onthouden?

Het onthouden en op kunnen halen van informatie is van groot belang voor leren en ontwikkelen. Op basis cognitief psychologisch onderzoek weten we gespreid oefenen (‘spaced repetition‘) daarvoor een beproefde leerstrategie is. Met behulp van leertechnologie,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Heeft blockchain-technologie potentie voor het hele onderwijs?

Als tot dusver geschreven en gesproken wordt over blockchain-technologie en onderwijs, dan ligt de focus meestal op het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Volgens Sara Friedman heeft deze technologie ook de potentie om de wijze waarop het voortgezet onderwijs data van lerenden beheert -ja,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

In memoriam Ruud Habets

Vanochtend ontving ik het trieste bericht dat Ruud Habets vandaag aan een hartstilstand is overleden. Ik heb de afgelopen 2,5 jaar bij Zuyd Hogeschool intensief en met veel plezier met Ruud samengewerkt.

Ruud HabetsRuim 2,5 jaar geleden heeft Zuyd mij aangetrokken om het aanbestedingstraject van het nieuwe kern-leermanagementsysteem te begeleiden.

Lees verder
Van SBO | 10-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Raamwerk voor bepalen potentie leertechnologie voor docenten en opleiders

Door: Wilfred Rubens “ICT is slechts een middel”. Deze uitspraak hoor je vaak, als het gaat om...

Het bericht Raamwerk voor bepalen potentie leertechnologie voor docenten en opleiders verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

De tien belangrijkste voordelen van VR voor onderwijs en opleiden

Steve Bambury heeft de tien, in zijn ogen belangrijkste, voordelen van virtual reality (VR) voor onderwijs en opleiden op een rij gezet. In deze bijdrage bespreek ik ze, mede op basis van mijn eigen ervaringen.

1.

Lees verder
Van Sibrenne Wagenaar | 09-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Knowmadisch werken: technologie emancipeert

Op Next Learning kwam ik Joseph Kessels tegen en besloot de stoute schoenen aan te trekken om hem te interviewen over de invloed van technologie op kenniswerk. Best eng! Joseph Kessels is hoogleraar op het gebied van Human Resource Development (HRD). Hij heeft veel geschreven en nagedacht over het begrip kenniswerker. Een kenniswerker is iemand […] Lees verder
Van Faculty of Skills | 09-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Appreciative inquiry: train jezelf uit te gaan van het goede

Richt je op het positieve. Ga uit van het goede. Praat niet slecht over jezelf en de ander, maar geef erkenning voor wat allemaal wél goed gaat. Het lijkt recht uit een zelfhulpboek te komen. Iets te zoetsappig? Misschien, maar als je wil dat je feedback impact heeft is dit wel de juiste insteek. Appreciative inquiry, of in het Nederlands waarderend onderzoeken, zet de medewerker op een voetstuk om van daaruit nog verder te kunnen springen.

Lees verder
Van SBO | 09-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Podcast: Build to test

   

Het bericht Podcast: Build to test verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van SBO | 09-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Zo ziet succes eruit!

“Nou, nou”, mompelen mensen terwijl ze voorzichtig een plekje zoeken in Dexter 21. “Da’s ook wat”, hoor...

Het bericht Zo ziet succes eruit! verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Wat betekent AI voor de rol en de arbeid van werknemers binnen arbeidsorganisaties (en voor leren en ontwikkelen)?

Als het gaat om het breed toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) binnen tal van bedrijfstakken, dan hebben we best nog wel een flinke weg te gaan. Om langere termijn is de impact van AI op onze samenleving waarschijnlijk echter groot.

Lees verder
Van SBO | 08-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Podcast: De Data-Analist L&D

   

Het bericht Podcast: De Data-Analist L&D verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Waarom lezen zo belangrijk is

Als je je, zoals ik, bezighoudt met zaken als leerstrategieën, leertechnologie en didactiek, dan ontkom je niet aan pleidooien voor andere manieren van leren. Leren van fouten in de praktijk zou bijvoorbeeld veel belangrijker zijn dan het lezen van boeken.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Een telefoontas voor de werkplek?

Het gebruik van smartphones leidt niet alleen binnen het onderwijs tot kansen en risico’s, ook op werkplekken hebben deze apparaten zegeningen en nadelen. Kunnen arbeidsorganisaties hierbij leren van het onderwijs?

Steve Wheeler schrijft in Avoiding Distractions in the Workplace dat mensen zo opgaan in hun smartphone dat zij zich lijken af te sluiten voor de wereld om hen heen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

OU MOOC over Marine Litter voor wereldwijd publiek toegankelijk

Toen ik nog in dienst was bij de Open Universiteit, ben ik tijdens de initiatiefase betrokken geweest bij een massive open online course over vervuiling van oceanen (‘Marine Litter’). Deze MOOC is vervolgens in opdracht van UN Environment in het Engels en Spaans ontwikkeld.

Lees verder
Van E-learning Training | 04-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Mijn stage bij E-learning Training

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Onderwijsvernieuwing met technologie. Een internationale blik (bespreking)

Kennisnet heeft verleden week een publicatie uitgegeven waarin men beschrijft welke onderwijskundige keuzes scholen maken als het gaat om het vernieuwen van het onderwijs met technologie. “Food for Thought” voor Nederlandse onderwijsinstellingen.

Auteurs Frans Schouwenburg en Jannie Kappert hebben hiervoor literatuuronderzoek uitgevoerd en gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen en met een aantal vooraanstaande onderwijsexperts zoals John Hattie,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Onderwijsinnovatie: voor welke problemen een oplossing?

Reguliere onderwijsbudgetten staan onder druk, terwijl er wel financiële ruimte is voor innovaties. Is dat krom? En voor welke problemen zijn innovaties een oplossing?

Onderwijsinnovatie heeft betrekking op verandering van de inhoud van het onderwijs of de wijze waarop het onderwijs wordt verzorgd.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

Deep democracy – Om woest aantrekkelijk te zijn #NLE2019

De afsluiting van de Next Learning 2019 werd verzorgd door Jitske Kramer die als Corporate Antropoloog werd aangekondigd. Zij activeert organisaties om woest aantrekkelijk te zijn voor alle medewerkers. Dat deed ze op een zeer bevlogen manier.

Hoe kun je woest aantrekkelijk samenwerken?

Lees verder
Van Sibrenne Wagenaar | 02-04-2019 | Article Rating | (0) reacties

In 5 stappen naar een optimaal blended leertraject

Met een klik op de knop heeft Hans een reflectieblog toegevoegd aan zijn digitale portfolio. Hans neemt deel aan een leertraject over projectmanagement en een van de leeractiviteiten is het schrijven van een reflectieblog aan het eind van elke week. Andere onderdelen van dit traject zijn het werken aan een project als casus, 1 keer […] Lees verder
Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste