Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Ingaven voor 'HiHaHo'

Comparing The Top Interactive Video Software Tools for eLearning
Van HiHaHo | 06-06-2017 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Comparing The Top Interactive Video Software Tools for eLearning

Door HiHaHo We have a passion for interactive video and we work hard to improve our software as much as we can. That is why we consider ourselves one of the best. Of course, we know that we’re not alone in this market. There are at least fifty other providers of interactive video software t... Lees verder
Triple Blend Learning™
Van HiHaHo | 25-06-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Triple Blend Learning™

Van ‘blended’ naar ‘triple blend’ Er zijn veel benaderingen van het idee ‘blended learning’. Maar in grote lijnen bestaat elke vorm hiervan uit twee componenten: een online component en een offline component. Online wordt informatie overgebracht die overwege... Lees verder
Beter onthouden met HiHaHo Interactive Video Learning
Van HiHaHo | 15-06-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Beter onthouden met HiHaHo Interactive Video Learning

Herhaling is een essentiële factor bij het leren. En juist op dit punt sluit HiHaHo Interactive Video Learning op overtuigende wijze aan. Dat opgedane kennis snel vergeten wordt, is sinds de ontdekking van de Ebbinghaus Forgetting Curve bekend. Het weer kwijt raken van informatie verl... Lees verder
Didactische reductie
Van HiHaHo | 05-06-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Didactische reductie

E‐learning bij Icademy is ontdaan van alle overbodige ruis; het accent komt daardoor volledig te liggen op wat werkelijk belangrijk is. De cursist leert dus alleen wat hij of zij echt over het onderwerp moet weten. Iets deftiger gezegd gaat het hierbij om ‘didactische reductie’.  ... Lees verder
Leerstijlen
Van HiHaHo | 24-05-2016 | Article Rating | (1) reacties
 • overig

Leerstijlen

De e‐learningproducten van Icademy sluiten adequaat aan bij elke denkbare leerstijl. Bij het aanbieden van online lesmateriaal kan men de bekende indeling in leerstijlen van Kolb (doener, denker, dromer, beslisser) als uitgangspunt nemen. Maar ook is het mogelijk uit te gaan van een meer g... Lees verder
Breinleren
Van HiHaHo | 17-05-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Breinleren

E‐learning bij Icademy sluit naadloos aan bij de relevante grondprincipes van het zogenaamde 'breinleren', namelijk door de kracht van herhaling, een voortdurend appél op betrokkenheid, inschakeling van meerdere zintuigen, focus op waar men zich bevindt binnen het leerproces, e... Lees verder
Sleuteldimensies voor e-learning
Van HiHaHo | 02-05-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Sleuteldimensies voor e-learning

De e-learning bij Icademy beweegt zich volledig binnen de zes sleuteldimensies voor elearning zoals die geformuleerd zijn door het JISC Learning and Teaching Committee. Vanaf het begin van de 21e eeuw gelden deze ‘key-dimensions’ als maatgevend binnen de wereld van online leren... Lees verder
Model MKB Werkplekleren
Van HiHaHo | 21-04-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Model MKB Werkplekleren

De kortste omschrijving voor het concept van MKB Werkplekleren luidt: Leren binnen het MKB doe je op de plek waar je werkt. Daar en nergens anders. Dit blijkt uit het hier gepresenteerde model. Om de voornaamste aspecten van MKB Werkplekleren in beeld te krijgen, beantwoorden we hier volgende vra... Lees verder
E‐learning en kennis, kunde en vaardigheid
Van HiHaHo | 14-04-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

E‐learning en kennis, kunde en vaardigheid

De combinatie van e‐learning met het direct aanleren van vaardigheden in de praktijk sluit aan bij algemeen aanvaarde concepten over de manier waarop nieuwe informatie effectief wordt verwerkt met het oog op verbetering van het functioneren in de praktijk. Bij elke op de praktijk georiënteerd... Lees verder
Basiskenmerken Icademy e‐learning
Van HiHaHo | 31-03-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Basiskenmerken Icademy e‐learning

Volgens het concept van e‐learning bij Icademy:   v   sluit de combinatie van e‐learning en het aanleren van praktijkvaardigheden aan bij algemeen aanvaarde manieren waarop nieuwe informatie effectief wordt verwerkt voor verbetering van het functioneren in de praktijk. Bi... Lees verder
Triple Blend Learning™
Van HiHaHo | 23-03-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Triple Blend Learning™

Bij old school ‘blended learning’ gaat het om de overdracht van les- of leerstof binnen twee verschillende contexten: de fysieke werkelijkheid van een klaslokaal en de virtuele realiteit van online leren. Het innovatieve concept van Triple Blend Learning™ maakt het mogelijk om beid... Lees verder
Beter onthouden met interactieve video
Van HiHaHo | 18-03-2016 | Article Rating | (0) reacties
 • overig

Beter onthouden met interactieve video

Herhaling is een essentiële factor bij het leren. En juist op dit punt sluit HiHaHo Interactive Video Learning op beslissende wijze aan. Dat opgedane kennis snel vergeten wordt, is sinds de ontdekking van de Ebbinghaus Forgetting Curve bekend. Het weer kwijt raken van informatie verloopt expone... Lees verder

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.