Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Future Learning | 12-11-2016 | Article Rating | (0) reacties

Kennisborging en vakmanschap

Kennisborging en vakmanschap

Informatiemiddag, 20 juni 2016, SPARK Rosmalen

Op maandagmiddag 20 juni waren ruim 40 mensen aanwezig bij de informatiemiddag die georganiseerd werd voor klanten van IPV Training & Advies, Future Learning bv en Build Up Skills Nederland. HR-managers, opleidingsmanagers, trainers en directeuren waren bij elkaar om te spreken over vakmanschap, sociale innovatie en kwaliteitssystemen. In de inleiding refereerde Nicole Eggermont van IPV aan nieuwe beroepen die er al zijn of zullen ontstaan: streetdesigner, privacyconsultant, dronepiloot of ook leuk: docent nieuwsgierigheid. Waarmee zij maar wilde zeggen: in een veranderende wereld zijn bepaalde traditionele beroepen niet meer nodig zijn en ontstaan nieuwe. Hoe spelen we daarop in?

Sociale innovatie
Onder andere door aandacht te hebben voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en voor sociale innovatie oftewel voor de de mens achter de productiefactor arbeid. Want het is de medewerker of werknemer die die nieuwe vaardigheden en nieuwe kennis moet ontwikkelen en toepassen. Hij of zij zal daartoe beter in staat zijn naarmate ook zijn sociale en mentale gesteldheid een factor is die gezien wordt. Vooral in de workshop van IPV kwam dit naar voren: waarom komt sociale innovatie over het algemeen nog moeizaam van de grond, vooral bij technische bedrijven? (Een van de antwoorden: de winst ervan wordt (nog) niet gezien, de focus ligt vooral op productie omdat dat hetgeen is waar het bedrijf z’n geld mee verdient.)

Verhogen en veranderen vakmanschap
Het betekent ook aandacht voor leren in het algemeen, de aanwezigheid van een leercultuur. Als je de bouw gaandeweg wilt gaan verduurzamen, energie neutrale huizen wilt bouwen bijvoorbeeld, dan heb je nieuw en ander vakmanschap nodig. Bijvoorbeeld de cv-monteur die verder kijkt dan de cv-ketel alleen en een zonne-energiespecialist kan worden. Hoe krijgen we de kennis daarvoor zo efficiënt mogelijk aangeleerd? Daarover ging de workshop van het consortium Built Up Skills Nederland.


ILIAS als kwaliteitsmanagementsysteem
De workshop over ILIAS werd op verzoek van Future Learning bv gegeven door Toon Coopmans, kwaliteits- en veiligheidsmanager bij Interfood bv. Hij werkt nu zo’n tien maanden bij deze handelsorganisatie die grondstoffen en halffabricaten op zuivelbasis levert aan grote multinationals als Mars, FrieslandCampina, Cargill, Unilever. Een kennisintensieve organisatie, 4 miljard omzet, 250 jonge en hoogopgeleide medewerkers. Maar calculaties worden nog gemaakt op achterkanten van bierviltjes bij wijze van spreken en het Excelsheet is nog heilig voor de registraties van allerhande bedrijfsinformatie en informatie over leveranciers en klanten. Hoe zorg je ervoor dat die registraties en kennis systematischer, toegankelijker en koppelbaar geborgd worden?

Toon heeft hiervoor het LMS ILIAS gebruikt dat hij kende van zijn vorige werkgever Van den Bosch Transporten. Met hulp van Future Learning bv heeft hij een kwaliteitsmanagementsysteem in ILIAS laten bouwen rondom de onderdelen:

  • Human Resources
  • Contingency improvement
  • Quality
  • Technical development

Het systeem is weer te geven in de vorm van een kubus. Met name het tweede is een belangrijke: daarin staat informatie over de leveranciers, informatie waarnaar de klanten van Interfood naarstig op zoek zijn: met welk kwaliteitssysteem werkt de leverancier, heeft die een ISO-certificering, wat zijn de productspecificaties van de producten die hij levert, etc. Maar ook andersom: wie zijn de klanten van Interfood bv, welke markten bedienen ze, wat is hun productiecyclus, etc. Zaken waar een leverancier vervolgens specifiek op kan inspelen. De uitdaging: hoe krijgt Interfood bv leveranciers en klanten zo ver dat ze deze informatie willen delen.

Jong versus oud
Dat geldt overigens ook voor de eigen medewerkers. De jonge (gemiddelde leeftijd 34 jaar) en hoogopgeleide werknemer van Interfood bv blijkt geen behoefte te hebben aan gestructureerde informatie. Toon, n.a.v. een vraag uit de groep: “Deze jonge mensen kijken naar vandaag, morgen en gisteren, maar niet naar overmorgen en eergisteren. Zij zijn gewend om alles zelf op te zoeken, zoals het internet werkt. Ik had verwacht dat het werken met zo’n allesomvattend systeem juist bij deze doelgroep geen probleem zou zijn. In tegenstelling tot de oudere en relatief laagopgeleide chauffeurs waar ik bij Van den Bosch mee te maken had. Maar zij wilden juist graag meewerken en waren enthousiast over de vernieuwingen die het werken met ILIAS met zich mee bracht. Bij Interfood is het systeem daarom zo gemaakt dat medewerkers via een persoonlijk dashboard op hun smartphone of tablet via zoekfuncties, apps, wiki’s, video’s, forum- en chatfuncties eenvoudig de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben als ze bij een klant zijn.”

Knowledge improvement hoort bij het onderdeel HR: aan welke kennis moeten medewerkers werken en hoe kan het systeem daarover rapporteren? Interfood ontwikkelt zelf e-learningmodules maar koopt ook kant en klare modules in. Beide soorten modules worden geplaatst in de Interfood Academy (Skills en Knowledge).

Key Performance Indicators
Zoals gezegd is het voor Toon een uitdaging het bedrijf, de medewerkers en externen mee te krijgen in het kwaliteitsmanagementsysteem. De eerste volgers heeft hij inmiddels. En door die geregeld in het zonnetje te zetten en aandacht te geven, volgen er langzamerhand meer. En natuurlijk ook doordat ze de voordelen zien van de continue beschikbaarheid van informatie en kennisbronnen. Bovendien leidt de informatie tot meer inzicht in KPI’s (key performance indicators) waardoor het zich uiteindelijk laat vertalen in euro’s. En dat is interessant voor het management.

Aly Breemhaar 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.