Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 05-06-2016 | Article Rating | (0) reacties

Didactische reductie

Didactische reductie

E‐learning bij Icademy is ontdaan van alle overbodige ruis; het accent komt daardoor volledig te liggen op wat werkelijk belangrijk is. De cursist leert dus alleen wat hij of zij echt over het onderwerp moet weten. Iets deftiger gezegd gaat het hierbij om ‘didactische reductie’. 

Bij modulair opgebouwde en aangeboden e‐learningproducten past een benadering van informatieoverdracht en ‐verwerking die je kunt karakteriseren met de term 'ruisreductie'. 

In de meer recente literatuur wordt deze benadering ook wel omschreven als 'didactische reductie'; de cursist krijgt alleen die informatie te verwerken die noodzakelijk is voor het aanleren van de vereiste kennis‐ of lesinhouden.

Alle e‐learningproducten van Icademy zijn  gemakkelijk te herleiden tot de volgende principe van didactische reductie: 

1. Signalering
2. Segmentatie
3. Modaliteit
4. Multimedia
5. Coherentie

Het principe van SIGNALERING wordt toegepast door een heldere aanduiding van het onderwerp per onderdeel, zowel opvallend op het scherm zelf, als in de menustructuur van het VideoCollege waarin de lesstof wordt aangeboden.

Het principe van SEGMENTATIE is doorgevoerd tot elk niveau van de online cursussen. Tijdens het ontwikkelproces is elke afzonderlijke informatie‐eenheid als zodanig op een herkenbare manier afgebakend. Ook dit is terug te vinden in de menustructuur bij de VideoColleges. Bij meer complexe leerinhouden wordt gekozen voor een indeling in meerdere modules die afzonderlijk worden getoetst.

Het principe van MODALITEIT vindt men terug in de maximale reductie van geschreven tekst op het scherm en het aanbrengen van een optimale balans tussen de tekstuele en grafische (multimediale) output.

Het principe van MULTIMEDIA (beeld‐ en geluidsmateriaal in elke denkbare categorie en combinatie) is toegepast door per onderdeel de juiste afstemming en balans aan te brengen tussen functionaliteit, engagement en visuele aantrekkelijkheid in de verhouding tussen (gesproken) tekst en beeld. 

Het principe van COHERENTIE wordt ten eerste geborgd doordat de begeleidende gesproken (en geschreven) tekst voor honderd procent de inhoud van het scherm dekt, en omgekeerd. Alles wat niet aan de orde komt op het scherm, zal men ook niet aantreffen in de begeleidende (gesproken en geschreven) tekst. In de tweede plaats wordt optimale coherentie gerealiseerd met behulp van de menustructuur in de videopresenter (viewer).


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.