Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 24-05-2016 | Article Rating | (1) reacties

Leerstijlen

Leerstijlen

De e‐learningproducten van Icademy sluiten adequaat aan bij elke denkbare leerstijl. Bij het aanbieden van online lesmateriaal kan men de bekende indeling in leerstijlen van Kolb (doener, denker, dromer, beslisser) als uitgangspunt nemen. Maar ook is het mogelijk uit te gaan van een meer gedifferentieerde indeling in solitair dan wel sociaal georiënteerde leerstijlen.


E‐learning volgens de specifieke en unieke aanpak van Icademy (engaged e‐learning) geeft voor cursisten van elke leerstijl ruim voldoende verbindingsmogelijkheden. Anders gezegd: met deze aanpak kan iedereen kiezen voor de benadering van leren die het beste past bij zijn of haar eigen leerstijl.

 

Aansluitend op het model van Advanogy.com © 2013 kunnen deelnemers via de e‐learningproducten van Icademy de oriëntatie kiezen die bij hun voorkeur past,

namelijk betrokken op zien, horen, redeneren, spreken en handelen en/of op combinaties hiervan. Dit geldt zowel voor cursisten die het fijn vinden om individueel te leren, als voor cursisten die liever hun leerervaringen met anderen delen.

 

VISUEEL (spatial): door het inzetten van aansprekend en functioneel beeldmateriaal op het scherm wordt tegemoet gekomen aan de voorkeur voor het gebruik van beeldmateriaal en presentatie van leerinhouden in termen van ruimte en beweging.

 

AUDITIEF (auditory‐musical): wanneer een cursist het leren door middel van gesproken teksten prefereert, zal hij in elke e‐learning aansluiting vinden dankzij het gebruik van een professionele voice‐over.

 

VERBAAL (linguistic): bij een voorkeur voor het gebruiken en verwerken van gesproken dan wel geschreven tekstmateriaal kan de cursist ervoor kiezen de gesproken tekst van de elearning op het scherm mee te lezen.

 

FYSIEK (kinesthetic): waar dat functioneel is binnen het kader van de gekozen leerinhoud, biedt een e‐learning de mogelijkheid tot interactie met behulp van toetsenbord c.q. navigatie met de muis; dit is uitermate geschikt voor cursisten die het gebruik van hun handen en tastzin prefereren.

 

LOGISCH (mathematic): de gestructureerde opbouw van de e‐learningproducten legt een gewenste verbinding voor cursisten die een leerstijl hebben met bijzondere oriëntatie op logica, redeneren en systematisch denken.

 

Deze meer gedifferentieerde categorisering van leerstijlen sluit nauw aan bij wat op grond van recent onderzoek in verband kan worden gebracht met het zogeheten ‘breinleren’.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Wilfred Rubens (redactie)
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-06-2016
Mythes over leren zijn erg hardnekking :-(
Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.