Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 17-05-2016 | Article Rating | (0) reacties

Breinleren

Breinleren E‐learning bij Icademy sluit naadloos aan bij de relevante grondprincipes van het zogenaamde 'breinleren', namelijk door de kracht van herhaling, een voortdurend appél op betrokkenheid, inschakeling van meerdere zintuigen, focus op waar men zich bevindt binnen het leerproces, een afgebakende opbouw van de kennisinhoud en een directe toepassingsmogelijkheid in de praktijk.


De relevante basisprincipes van 'breinleren' bij e‐learning zijn:
1. Herhaling (repetition)
2. Emotionele betrokkenheid (emotion)
3. Multisensorische integratie (multisensory integration)
4. Focus op fasen in leerproces (focusing)
5. Gestructureerde afbakening (building)
6. Praktische toepasbaarheid (transfer / practice)
7. Mogelijkheid van krachtenbundeling via mentoraat (co‐creation)


HERHALING binnen een e‐learning volgens het concept van Icademy vindt zowel plaats binnen het kader van het VideoCollege waarin de lesstof kernachtig gepresenteerd wordt, als in de eindtoets waar alle relevante kennisinhouden nogmaals worden behandeld.


Via momenten van engagement (kennistoetsen, praktijkvoorbeelden, controle‐ en
reflectievragen) wordt de cursist voortdurend EMOTIONEEL bij het eigen leerproces BETROKKEN.


In de e‐learning wordt een beroep gedaan op het zien, het horen, de verbale verwerking, het maken van logische keuzes en het vermogen om zelf door een gestructureerde kennisinhoud te navigeren, kortom een MULTISENSORISCHE INTEGRATIE.


Wat betreft het aanbrengen van FOCUS wordt de deelnemer, dankzij de logische opbouw van het trainings‐ en cursusmateriaal, voortdurend in staat gesteld om te bepalen op welke plaats hij zich binnen het leerproces bevindt en deze positie scherp af te bakenen.

Gecompliceerde kennisinhouden worden via de e‐learning in behapbare eenheden helder
GESTRUCTUREERD, dat wil zeggen in logische orde aangeboden.

Naast de mogelijkheid om zelf dingen te 'doen' tijdens de cursus worden de lijnen naar
TOEPASSING IN DE PRAKTIJK zo kort mogelijk gehouden. Anders gezegd: de deelnemer kan binnen zijn eigen werkomgeving direct aan de slag met de nieuw verworven kennis.

Als de cursist kiest voor een traject met een mentor (via het Mentoraat in het MKBwerkplekleren), dan biedt dit een ultieme mogelijkheid om het leerrendement voor zichzelf en voor de organisatie aanzienlijk te vergroten; dit geldt ook wanneer gekozen wordt voor andere vormen van CO‐CREATIEF LEREN.

 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.