Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 14-04-2016 | Article Rating | (0) reacties

E‐learning en kennis, kunde en vaardigheid

E‐learning en kennis, kunde en vaardigheid

De combinatie van e‐learning met het direct aanleren van vaardigheden in de praktijk sluit aan bij algemeen aanvaarde concepten over de manier waarop nieuwe informatie effectief wordt verwerkt met het oog op verbetering van het functioneren in de praktijk. Bij elke op de praktijk georiënteerde vorm van leren gaat het om het verwerven van vereiste kennis en kunde en het aanleren van één of meer vaardigheden. Hieronder wordt een kansrijke integratie van deze aspecten schematisch uiteengezet.


1. We beginnen met enkele functionele definities van de relevante aspecten bij op de praktijk georiënteerd leren: 

  • KENNIS is weten wát je gaat aanpakken. 
  • KUNDE is weten hóe je iets gaat aanpakken. 
  • VAARDIGHEID is het aanpakken zelf. 

2. In het model hiernaast wordt duidelijk gemaakt dat de verwerving van ‘kennis’ en (meer theoretische) aspecten van ‘kunde’ heel goed kan worden gerealiseerd met behulp van e‐learning. 

 

3. Met het meer praktische deel van ‘kunde’ ligt dat anders; dat kun je je alleen eigen maken door de theorie in de praktijk te oefenen, evenals het uiteindelijk verwerven van de gewenste vaardigheid. 

 

4. Ditzelfde model plaatsen we nu naast de bekende ‘Leerpiramide’ van Dale / Bales. In deze piramide wordt inzichtelijk gemaakt wat de verschillende leeractiviteiten per saldo opleveren, dus in termen van leer‐ of opleidingsrendement. 

 

5. Geïntegreerde toepassing van elearning binnen een leertraject doet vanaf het begin een appél op meerdere zintuigen. De e‐learning voorziet in de activiteiten van 'uitleg', 'lezen', 'audiovisuele presentatie' en 'demonstratie'. Het praktijkleren omvat de elementen 'discussie / verbale uitwisseling', 'oefening' en 'delen / uitleg geven'. 

 

6. In het model wordt door middel van de kleurovergangen het belang aangegeven van een vloeiend verloop van het leertraject. Dit vereist een duidelijke verbinding tussen de verschillende fasen in het proces en de diverse leeractiviteiten binnen dat proces. Vanuit een integratief kader krijgen kennis en kunde de gelegenheid om zich te ontwikkelen binnen de context waar de praktijkoefening zich voltrekt. Een bewust vanaf het begin ingezette integratieve benadering is de beste garantie voor een proces waarbinnen kennis en kunde zonder veel overgangsproblemen zo spoedig mogelijk de 'kleur' van de eigen organisatie aannemen.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.