Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 02-05-2016 | Article Rating | (0) reacties

Sleuteldimensies voor e-learning

Sleuteldimensies voor e-learning

De e-learning bij Icademy beweegt zich volledig binnen de zes sleuteldimensies voor elearning zoals die geformuleerd zijn door het JISC Learning and Teaching Committee. Vanaf het begin van de 21e eeuw gelden deze ‘key-dimensions’ als maatgevend binnen de wereld van online leren. Ze vormen bovendien voor op innovatie gerichte partijen het voornaamste referentiekader met het oog op evaluatie en benchmarking.


Het JISC Learning and Teaching Committee (GB) werkte al in 2003 de volgende zes

sleuteldimensies uit, die in combinatie met elkaar kenmerkend zijn voor e-learning, niet alleen als effectieve maar ook als duurzame manier van leren. Deze sleuteldimensies zijn:

 

1. Connectivity 

2. Flexibility 

3. Interactivity 

4. Collaboration 

5. Extended opportunities 

6. Motivation 


De concepten worden voor alle e-learningproducten van Icademy als volgt gehanteerd:


AANSLUITMOGELIJKHEID (connectivity) – Informatie in de vorm van afgebakende leerinhouden is wereldwijd toegankelijk dankzij Monitor 2.0, een flexibel Learning Management System onder eigen beheer, plus de beschikking over een omvangrijke hoeveelheid eigen content.


FLEXIBILITEIT (flexibility) – Leren vanuit de omgeving van Icademy is mogelijk op elk gewenst tijdstip en op iedere geprefereerde plaats. Een systeem van rapportage en evaluatie is flexibel georganiseerd en geheel naar wens van de gebruiker (opdrachtgever) aan te passen.


INTERACTIVITEIT (interactivity) – Iedere individuele deelnemer is dankzij een effectief toegepaste vorm van engaged e-learning en een geïntegreerd online toetsings- en rapportagesysteem in staat de beoordeling van zijn of haar actuele leerprestaties en de eigen positionering binnen het leerproces onmiddellijk en autonoom te beoordelen.


SAMENWERKING (collaboration) – Het gebruik van instrumenten voor bespreking, in de vorm van praktijkopdrachten, verwerkingsbladen en reflectieformulieren kan desgewenst functioneren als ondersteuning voor co-learning buiten de formele leeromgeving (klas of groep). Het speciaal met het oog hierop ontwikkelde concept van ‘Mentoraat binnen MKB 
Werkplekleren’ voegt aan het gebruik van deze tools een exponentiële waarde toe.


UITGEBREIDE LEERMOGELIJKHEDEN (extended opportunities) – Leerinhouden die door middel van e-learning vanuit de omgeving van Icademy worden gepresenteerd kunnen het leren via een formele leeromgeving (in klas of groep) aantoonbaar versterken en uitbreiden.


MOTIVATIE (motivation) – De op multimedia gebaseerde leermiddelen zorgen ervoor dat leren bij Icademy niet alleen een instructieve, maar ook telkens opnieuw een uitnodigende en plezierige ervaring oplevert. Op deze manier smaakt e-learning naar meer, waarbij de valkuil van ‘gamification’ zuiver op basis van inhoudelijke en didactische kwaliteit omzeild wordt.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.